မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Wednesday, June 29, 2011

သမိုင္းတေကြ႔မွ အဓိပတိႀကီး ေဒါက္တာဘေမာ္

5990831.jpg


ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ကိုလိုနီေခတ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္၌ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ပထမဆံုး ပါရဂူဘြဲ႔ရ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ က်င္လည္၍ ႏိုင္ငံေရးပါး ဝသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားထဲမွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဂၤလိပ္စာဌာနတြင္ ပထမဆံုးေသာ ကထိကရာထူးရခဲ့သူျဖစ္ၿပီး၊ လန္ဒန္ ဂေရးအင္းဥပေဒေက်ာင္းမွ (Bar of Law) ဝတ္လံုဘြဲ႔ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ေဘာလ္ဒိုးတကၠသိုလ္မွ ပီအိပ္ခ်္ဒီ (ပါရဂူ)ဘြဲ႔ကို ပထမဆံုးရခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ကိုလိုနီေခတ္ ကိုးဆယ့္တစ္ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ နန္းရင္းဝန္ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)၊ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ (အဓိပတိ) တာဝန္မ်ားကိုထမ္းရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

          ေဒါက္တာဘေမာ္ကို ၁၈၉၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ မအူပင္ၿမိဳ႕၌ အဖ ဦးေက်း၊ အမိ ေဒၚသိန္းတင္တို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္းႏွစ္ေယာက္တြင္ အငယ္ျဖစ္သည္။ အစ္ကို ျဖစ္သူမွာ ဥပေဒပါေမာကၡ ေဒါက္တာဘဟန္ (၁၈၉၀-၁၉၆၉) ျဖစ္သည္။ ဖခင္ ဦးေက်း (ဦးေမာင္ေမာင္ေက်း)မွာ သာသနာျပဳဆရာႀကီး ေဒါက္တာမွတ္၏ တပည့္ရင္းတဦးျဖစ္၍ မႏၱေလး သံထဲေက်ာင္းတြင္ မင္းတုန္းမင္း၏ သားေတာ္မင္းညီမင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္တို႔ အထက္ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ သထံုေဒသ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈ တြင္ပါဝင္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။

          ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ငယ္စဥ္က ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပမွျပန္လာၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္လာသည္။ ငယ္စဥ္ကစိန္ေပါေက်ာင္း (အ.ထ.က (၆) ဗိုလ္တေထာင္) မွ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္၍ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဝိဇၨာဘြဲ႔ရရိွခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ေခတၱဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ၿပီး ကာလကတၱား တကၠသိုလ္မွ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔(M.A) ရရိွခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ အဂၤလိပ္စာ ဌာနတြင္ ပထမဆံုး ဗမာလူမ်ဳိး ကထိကအျဖစ္ ၁၉၁၆ မွ ၁၉၂၀ အထိ ေလးႏွစ္တာမွ် ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရိွခဲ့သည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ျပည္ ကိန္းဗရစ္တကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္ ပညာ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ဂရင္းအင္းမွ ဘာရစ္စတာ (Barrister at Law) ဝတ္လံု ဘဲြ႔ရသည္။ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္မွာပင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ေဘာလ္ဒိုးတကၠသိုလ္မွ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းျပဳ၍ ပါရဂူ (Ph.D) ဘြဲ႔ရရိွခဲ့သည္။ ပီအိပ္ခ်္ဒီအတြက္ တင္သြင္းခဲ့သည့္စာတမ္းမွာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာရိွ စ်ာန္ကမၼဌာန္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာသည့္ 'အိစ္တင္းမစ္တစ္ဇင္း' (Eastern Mysticism) စာတမ္း ျဖစ္သည္။

          ၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွၿပီး ဝတ္လံုလိုက္ရာ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ သာယာဝတီ ဂဠဳန္ဆရာစံႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရာမွ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။

          ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ခြဲေရးတြဲေရးကိစၥ ေပၚေပါက္ လာေသာအခါ အိႏိၵယႏွင့္ခြဲေရးကိုလိုလားေသာ ဦးဘေဘ ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားက ခြဲေရးအသင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့သလို ေဒါက္တာဘေမာ္၊ ေဒါက္တာဘဟန္၊ ဝတ္လံုဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးေက်ာ္ဒင္၊ ရမ္းျဗဲ ဦးေမာင္ေမာင္၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ၊ ဦးဘခုိင္တို႔ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔က တြဲေရးကိုလိုလားသူမ်ားက မခြဲခြာေရး အသင္း (တြဲေရးအဖြဲ႔)ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအဖြဲ႕ကို အတိုေကာက္အားျဖင့္ 'ေမာ္ျမင့္ျဗဲ ပါတီ' ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

          ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သမဂၢအသင္းတုိက္၌ ခြဲေရး တိုက္ေရး အေခ်အတင္စကားေျပာပြဲ က်င္းပရာ ခြဲေရးဘက္မွ ဦးဘေဘႏွင့္ ဝတ္လံုဦးဘစီ၊ တြဲေရးဘက္မွ ေဒါက္တာဘေမာ္ႏွင့္ ေဒါက္တာဘဟန္ ညီအစ္ကိုတို႔က ေဟာေျပာၾကသည္။

          ၁၉၃၂ ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ရာ ေဒါက္တာဘေမာ္ ဦးစီးေသာ ပါတီက အမတ္ဦးေရ ၂၅ ဦး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံသည္။

          ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ တြဲဖက္ေကာ္မတီႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး (ဦးဘေဘ၊ ဝတ္လံုေတာ္ရ ဦးသိမ္းေမာင္၊ ဦးခ်စ္လိႈင္၊ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ အိႏိၵယလူမ်ဳိးအမတ္ ထရပ္ဂ်ီ၊ ေဒါက္တာေဒၚေစာစ၊ သရာေရႊဘ၊ မစၥတာကင္းပတ္နက္၊ မစၥတာဟာဂ်ီ၊ မစၥတာေကာဝပ္စ္ဂ်ီ၊ မစၥတာ ဟာပါး၊ ဦးေရႊသား)ႏွင့္အတူ ၁၉၃၃ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလန္ျပည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပူးတြဲတာဝန္ခံ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူေနစဥ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ကိုအမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ ျမန္မာျပည္ေက်ာင္းမ်ားအားလံုး တရားဝင္ေက်ာင္းပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၃၆ တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ဆင္းရဲသားဝံသာႏု (ဓားမ) ပါတီကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္၍ ၁၉၃၆ မွ ၁၉၄၂ အထိ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

          ၁၉၃၆၊ ေမ ၁၃ တြင္ ငါးပြင့္ဆုိင္အဖြဲ႔ဥကၠ႒ မင္းသားႀကီးထိပ္တင္ဝ က ေဒါက္တာဘေမာ္ထံ ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ထဲ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚစာေပးပို႔သည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္က ငါးပြင့္ဆိုင္ဥကၠ႒ မင္းသားႀကီးထိပ္တင္ဝ ထံ ၎တင္ျပေသာ အခ်က္ေလးခ်က္ကို ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔က လက္ခံပါက ေနာက္လိုက္အျဖစ္ ထားရာေနေစရာသြားပါမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္စာပို႔ခဲ့သည္။

          ယင္းေနာက္ ၁၉၃၆ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္မွ ၁၄ ရက္ေန႔အထိက်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အက္ဥပေဒ (၉၁ ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) အရ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ငါးပြင့္ဆိုင္ပါတီမွ ၄၆ ဦး၊ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ ဆင္းရဲသားဝံသာႏု (ဓားမ)ပါတီမွ ၁၆ ဦး၊ ဦးခ်စ္လိႈင္ ဂ်ီစီဘီေအမွ ၁၂ ဦး၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းအဖြဲ႔မွ ၃ ဦး၊ ေဖဘီယန္ပါတီမွ ၁ ဦး (ဦးေမာင္ျမစ္)ႏွင့္ ေရႊေတာင္ၾကားပါတီမွ ၂ ဦး၊ သက္ပန္း ဂ်ီစီဘီေအမွ ၁ ဦးႏွင့္ တသီးပုဂၢလအမတ္ ၁၇ ဦး အေရြးခံရသည္။

          သို႔ေသာ္ ငါးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေလာင္းမ်ား ရာထားစဥ္ကပင္ အတြင္းေရးအားျဖင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားေနၾကရာ ၁၆ ဦးမွ် အေရြးခံရသည့္အတြက္ အားအႀကီးဆံုးပါတီ အျဖစ္ျဖင့္ ဦးဘေဘအား ေခါင္းေဆာင္ေစ၍ အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ေစရန္အတြက္ ဘုရင္ခံက အပ္ႏွင္း၏။ ဦးဘေဘသည္ ငါးပြင့္ဆိုင္ပါတီဝင္တို႔ႏွင့္ေစ့စပ္ၿပီး ဝန္ႀကီးရာထူးမ်ားေရြးခ်ယ္၍ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ႀကိဳးစားဖြဲ႔ေသာ္လည္း ညီညြတ္မႈကိုမရဘဲ အစိုးရမဖြဲ႔ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ခံထံ ျပန္အပ္လိုက္ရသည္။

          ထိုအခါ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ငါးပ<င့္ဆိုင္တြင္ သေဘာကြဲျပားေနေသာ အမ္ေအဦးေမာင္ႀကီး၊ ဝတ္လံုဦးပု၊ ေဒါက္တာသိန္းေမာင္၊ မိတၳီလာဦးဘရင္၊ မႏၱေလးဦးဘဦးစသည္တို႔ႏွင့္ အိႏၵိယ တိုင္းရင္းသားအမတ္မ်ား၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအမတ္မ်ား၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားအမတ္မ်ား၊ ဦးခ်စ္လိႈင္အဖြဲ႔ တသီးပုဂၢလတို႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရာ အမတ္ဦးေရအဖြဲ႔ဝင္ ၇၀ မွ်ရရိွသြားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘုရင္ခံ ဆာအာခ်ီေဘာေဒါက္ကလပ္ေကာ့ကရိန္း က ေဒါက္တာဘေမာ္အား အစိုးရဖြဲ႔ခိုင္းသည္။ သို႔ျဖင့္ ေဒါက္တာဘေမာ္တင္ျပေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္အမည္စာရင္းကို ဘုရင္ခံက ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္ ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

          ဤသို႔ျဖင့္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႔တြင္ နန္းရင္းဝန္အျဖစ္ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေပၚထြန္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီး သာယာဝတီဦးေမာင္ေမာင္၊ သစ္ေတာေရးဝန္ႀကီး ဦးေစာေဖသာ၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သိန္းေမာင္၊ အခြန္ေတာ္ဌာနဝန္ႀကီး မႏၱေလးဦးဘဦးတို႔ ပါဝင္သည္။

          နန္းရင္းဝန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္စဥ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကို အမ်ဳိးသား ေန႔အျဖစ္ အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ ေၾကညာေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို "ျမန္မာျပည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေက်ာင္းအစစ္ ျဖစ္ရမည္။ ဤအတိုင္းျဖစ္ေစရန္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရက သေဘာမထားလွ်င္ ရာထူးျပန္အပ္၍ မိမိအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းမည္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား တကၠသိုလ္သည္ ဓနရွင္မ်ား၏တကၠသိုလ္သာ မျဖစ္ရ၊ ဆင္းရဲသားမ်ားလည္း ဓနရွင္မ်ားကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္ပညာကိုရွာမွီး၍ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ရမည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ႏုိင္ရန္ ဆင္းရဲသားမ်ားရႏိုင္သည့္ စေကာလားရွစ္မ်ား တိုး၍ေပးရန္ႏွင့္ စရိတ္မရိွ၍ မသင္ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲဝင္ခြင့္ေပးမည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း၌ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို  ျမန္မာဘာသာ အားျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ယခုကစ၍ အုတ္ျမစ္ခ်ရမည္။ အုတ္ျမစ္က စရမည္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ လိုဦးမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာဘာသာကို ပညာေရး၌ အားေပးရန္ အထူးရည္ရြယ္ပါသည္" ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ အစည္းအေဝး၌ ေျပာၾကားေလသည္။

          သို႔ေသာ္ ၁၃၀၀ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ၁၉၃၈ တြင္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစမ်ား၏ ရက္စက္စြာ ႐ိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ မႏၱေလးအာဇာနည္ ၁၇ ဦးတို႔ က်ဆံုးခဲ့ရျခင္း၊ ကုလား-ဗမာ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက ေအာ့ႏွလံုးနာကာ ေဒါက္တာဘေမာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရကို တႏုိင္ငံလံုးက ဝိုင္းဝန္း ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီမွ ဂဠဳန္ဦးေစာ တင္သြင္းသည့္ ေဒါက္တာဘေမာ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရအေပၚ အယံုအၾကည္မရိွအဆိုကို မဲခြဲရာ ေထာက္ခံမဲ ၇၀၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၇ မဲျဖင့္ အဆိုႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေဒါက္တာဘေမာ္ အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားေလသည္။

          ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ (အခ်ဳိ႕က ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ဟု ဆို) တြင္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေသြးစည္းေဆာင္ရြက္ရန္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသခင္မ်ား၊ ငါးပြင့္ဆိုင္၊ ဆင္းရဲသားဝံသာႏု၊ ေနျပည္ေတာ္ စသည့္ အဖြဲ႔မ်ားပူးေပါင္းလက္တြဲ၍ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း (Burma Freedom Bloc) ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လိုက္သည့္အခါ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံ ရသည္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ကို ႐ိုက္သတ္သည့္ ေဒါက္တာဘေမာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ ဖြဲ႔ရေကာင္းလားဟု တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးမွ အခ်ဳိ႕ေသာအင္အားစုမ်ားက မေက်နပ္ၾကေခ်။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကို ပိုမိုအင္အားႀကီးသည့္ အမ်ဳိးသားအင္အားႏွင့္ တိုက္ရမည္ဟု ရွင္းျပမွ သေဘာေပါက္လာၾကသည္။

          ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း၏ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ဘေမာ္ အဖမ္းခံရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္တႏွစ္ အျပစ္ေပး၍ မႏၱေလးေထာင္သို႔ ပို႔ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးေထာင္မွ မိုးကုတ္ ေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ၁၉၄၂ ဧၿပီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္ မိုးကုတ္ေထာင္မွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသည္။

          ဂ်ပန္ကင္ေပတိုင္စစ္ပုလိပ္အဖြဲ႔က ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ေမ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မိုးကုတ္ေထာင္မွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေသာ ေဒါက္တာဘေမာ္ကို ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ရိွရာ ေမၿမိဳ႕ (ျပင္ဦးလြင္) သို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။   

          ယင္းေနာက္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္ရိွ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား၏ စစ္ေသနာပတိ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အီးဒါးက ျမန္မာျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီစဥ္မႈေကာ္မတီ (Provisional Administrative Committee)တြင္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့၍ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းေစသည္။ ယင္းအဖြဲ႔တြင္ ေဒါက္တာသိမ္းေမာင္၊ သခင္ျမ၊ ဗႏၶဳလဦးစိန္၊ သခင္ထြန္းအုပ္၊ သခင္ႏု၊ ဓားမဦးဘသိန္း၊ ဦးလွေဖႏွင့္ သခင္ဗစိန္တို႔ ပါဝင္ၾကေလသည္။

          ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဗဟိုဌာန ျဖစ္ေသာ အစိုးရအိမ္ေတာ္၌ ေဒါက္တာဘေမာ္အား နန္းရင္းဝန္(ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)အျဖစ္ ဂ်ပန္ စစ္ေသနာပတိ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အီးဒါးက ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ နန္းရင္းဝန္ ေဒါက္တာဘေမာ္က အစိုးရ အဖြဲ႔သစ္ဖြင့္ပြဲတြင္ "ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏လက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ ေခတ္သစ္ ျမန္မာျပည္အစိုးရကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယေန႔ေတြ႔ျမင္ၾကရၿပီ။ ဤေခတ္သစ္ အစိုးရသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေခတ္သစ္ထူေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ျဖစ္ေသာ ဝါဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေၾကညာခဲ့သည္။

          ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ တို႔ဗမာဆင္းရဲသား အစည္းအ႐ုံးကုိ ဖြဲ႔စည္းသည့္အခါ အစည္းအ႐ုံးေခါင္းေဆာင္ အာဏာရွင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ရွင္ဘုရင္ဆန္ဆန္ အခမ္းအနားကို ႀကိဳက္သည္။ လိုတာထက္ပိုၿပီး အစည္းအေဝးျဖစ္ေစ၊ အခမ္းအနားတခုခုျဖစ္ေစ သူ ဝင္မလာမီ အခမ္းအနားမႉးက "အဓိပတိ အရွင္မင္းႀကီး ႂကြခ်ီလာပါေတာ့မည္။ တိတ္ေစ" ဟု ေအာ္သည့္အခါ အားလံုး ၿငိမ္ေနရသည္။

          ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ဘုရင္ ဟီ႐ုိဟီတုိ (၁၉၀၁-၁၉၈၉) က ေဒါက္တာဘေမာ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္တို႔အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တုိက်ဳိၿမိဳ႕သို႔ ဖိတ္ေခၚ၍ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္အား တက္ေန ပထမတန္းဘြဲ႔တံဆိပ္ႏွင့္ စလြယ္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးသခင္ျမႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသိမ္းေမာင္တို႔အား မြန္ျမတ္ေသာဘ႑ာ ဒုတိယတန္းဘြဲ႔တံဆိပ္ႏွင့္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား တက္ေနတတိယတန္း ဘြဲ႔တံဆိပ္ႏွင့္ စလြယ္လတ္တို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

          ဂ်ပန္စစ္ေသနာပတိ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာဝါဘီ က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေပး၍ ဗမာႏုိင္ငံအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းသည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္ အဓိပတိအျဖစ္ ဗမာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ေစခဲ့သည္။

          ၁၉၄၄ ၾသဂုတ္၂၃တြင္ ေခတၱျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ မစၥတာကီတာဇာဝါႏွင့္ သံမႉး မစၥတာရိွမတ္ဇုတို႔က ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ ဘုရင္မင္းျမတ္ကိုယ္စား The Grand Cordon of the Imperial Order of the Rising Sun with the Poulownia flower ဘြဲ႔တံဆိပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စံအိမ္ေတာ္ဧည့္ခန္းမ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အဓိပတိ ေဒါက္တာဘေမာ္အား အပ္ႏွင္း၍ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ မင္းျမတ္၏ သဝဏ္လႊာကို ဆက္သခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဖတပလ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းလံုး ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲ၍ မဟာမိတ္တပ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ ဂ်ပန္ေခတ္ျမန္မာအစုိးရ အဓိပတိႀကီး ေဒါက္တာဘေမာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား ည ၉း၃၀ နာရီခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာခဲ့ေလသည္။ စစ္ေျပးအစိုးရ အဓိပတိ ေဒါက္တာဘေမာ္ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ယိုးဒယား-ျမန္မာ ေသမင္းတမန္မီးရထားလမ္းအတိုင္း မီးရထားျဖင့္ ယိုးဒယား(ထိုင္း)ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသည္။ ယင္းေနာက္ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ယိုးဒယားႏိုင္ငံမွတဆင့္ ကေမာၻဒီးယား၊ ကေမာၻဒီးယားမွတဆင့္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းသို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာသြားသည္။ ယင္းေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွသြားသည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္ လြတ္ေျမာက္သြားေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၿဗိတိသွ်စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတို႔က စစ္ေျပးအစုိးရ အဓိပတိ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ဇနီး ေဒၚခင္မမေမာ္၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏လံုျခံဳေရးအရာရိွ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္) တို႔အား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

          ဂ်ပန္တို႔လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္၍ ၿဗိတိသွ်တပ္ဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မႉးႀကီးဖစ္ဂ်က္စ္ (Col.Figesse) ထံ လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဘူဂါမိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ အက်ဥ္းက်ခံရၿပီးေနာက္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႔ႀကီးသို႔မဝင္ေတာ့ဘဲ သီးျခား 'မဟာဗမာ' ပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကို မေထာက္ခံဘဲ ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္႐ႈံ႕ခ် ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဂဠဳန္ဦးေစာ၊ သခင္ဗစိန္တို႔ႏွင့္ ေပါင္း၍ 'ေစာ၊ စိန္၊ ေမာ္' မဟာမိတ္ဖြဲ႔ကာ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ၾကံခံရေသာအခါ အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပုဒ္မ (၅) အရ အက်ဥ္းခ်ခံရသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားေပါင္းစံုမဟာအဖြဲ႔ နာယကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထပ္မံ အက်ဥ္းခ်ခံရသည္။

          ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚခင္မမေမာ္ႏွင့္ လက္ထက္၍ သားသံုးဦး (ဇာလီေမာ္၊ ဗညားေမာ္၊ ေနတာေမာ္)၊ သမီးေလးဦး (တင္ဇာေမာ္၊ ေဒါက္တာမာလာေမာ္၊ ေဒါက္တာသီတာေမာ္၊ ဥမၼာေမာ္) တို႔ကို ေမြးဖြားထြန္းကားခဲ့သည္။ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္မမေမာ္မွာ ခင္ပြန္းသည္၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္၍ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ အမ်ဳိးသမီးတဦးအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Break through in Burma: Memories of a Revolution ၁၉၃၉-၁၉၄၆ (႐ုန္းထြက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္) ဟူေသာ စာအုပ္ကိုေရးသား၍ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေယးတကၠသိုလ္မွ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ သူတို႔၏ အျခားထင္ရွားေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ Buddhist Mysticism; A Psychological Study (၁၉၂၄) ႏွင့္ New Order Plan for Burma (၁၉၅၀) တို႔ျဖစ္သည္။

          ျမန္မာသမိုင္းတေကြ႔တြင္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း အမွတ္ ၈၁(က) ေနအိမ္၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ေလသည္။
ေရးသားသူ = သန္းဝင္းလွဳိင္ (မုိးမခ)

PDF အေနျဖင့္ လုိခ်င္သူမ်ား ေအာက္ပါ ေဒါင္းလုပ္လင့္ခ္ မ်ားတြင္ ေဒါင္းလုပ္ ရယူႏုိင္ပါသည္။

ခင္မင္စြာျဖင့္...
ေဇာ္သိခၤ

Saturday, June 25, 2011

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္လွဴဒါန္းျခင္း

5961150.jpg
ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္ ႏွင့္ လားရွဳိးေလး ဆရာေတာ္တုိ႕ ပုလဲရတနာႀကိဳးတံတားတြင္ အမွတ္တရ

၂၄.၆.၂၀၁၁ ရက္ေန႕တြင္ ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ) ဆရာေတာ္ အရွင္ ဇဝန ႏွင့္ မႏၱေလးၿမဳိ႕မွ တပည့္ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား၊ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ား  စုေပါင္း၍ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ အခမဲ့ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္၍ လွဴဒါန္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ အလွဴရွင္တုိ႕သည္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕  ျမင္စုိင္း၊ ဆင္ျဖဴခ်ပ္ ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းသုိ႕ မနက္ ပုိင္းတြင္ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ေမတၱာရွင္ ဆရာေတာ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အလွဴေငြမ်ားကုိ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္ထံ ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီးေနာက္ ၊ ေက်ာင္းအတြက္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ဆပ္ျပာ မ်ားကုိလည္း လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိေက်ာင္းရွိ ကုိရင္ေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားကုိ ဆရာေတာ္တုိ႕ မေရာက္ခင္ အခ်ိန္တြင္ အဆုိေတာ္ ဒြန္းမွ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား တုိးပြားေစရန္အတြက္ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖေပးသည့္ အျပင္ စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ေရး အေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း ေျပာၾကားေပးသြားခ့ဲပါသည္။ ထုိေနာက္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ကုိရင္ေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဗလာစာအုပ္၊ ဆပ္ျပာခဲ့၊ ေရဗူး၊ မုန္႕၊ ခ်ဳိခ်ဥ္ ၊ ပုိက္ဆံ၊ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ကံစမ္းမဲမ်ား  စသည္ျဖင့္ ပစၥည္းမ်ဳိးစံုတုိ႕ကုိ ကံစမ္းမဲေဖာက္ၿပီး လွဴ ဒါန္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
5961151.jpg

5961147.jpg
ဆရာေတာ္မွ ကုိရင္ေလးမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မိဘမ်ားအား ၾသဝါဒ၊ တရားေဟာၾကားေနပံု။

5961157.jpg
အဆုိတာ္ ဒြန္းမွ ကုိရင္ေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊  မိဘမ်ားအား သီခ်င္းျဖင့္ အားေပး ေျဖေဖ်ာ္ေနပံု။
5961144.jpg

5961145.jpg
ကုိရင္ေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကံစမ္းမဲ ေဖာက္ေပးေနစဥ္။

5961143.jpg
ပညာသင္ကေလးမ်ား စားသံုးရန္ ထမင္းပြဲမ်ား ျပင္ဆင္ထားပံု
5961158.jpg
ကုိရင္ေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ထမင္းမစားခင္ ဆုေတာင္းေနပံု
5961148.jpg

5961149.jpg
ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးလွသည့္ ထမင္းစားေဆာင္ ႏွစ္ေဆာင္တြဲ။ 

ထုိမွတဆင့္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ရွိ မကၡရာၿမိဳ႕ေဟာင္း ၌ ရွိေသာ ကၽြန္းဦးေက်ာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္းသုိ႕ သြားေရာက္ၾက၍ လွဴဒါန္းမွဳမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေမတၱာရွင္ ဆရာေတာ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းအတြက္ အလွဴေငြမ်ားကုိ ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီးထံ ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္း ၿပီးေနာက္ ၊ ကုိရင္ေလးမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၁၀၇) ဦးတုိ႕ အတြက္ ဗလာစာအုပ္၊ ေရဗူး၊ ဆပ္ျပာခဲ၊ မုန္႕မ်ဳိးစံု ၊ ခ်ဳိခ်ဥ္ ပုိက္ဆံ တုိ႕ကုိ ကံစမ္းမဲ ေဖာက္၍ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိကံစမ္းမဲမ်ားတြင္ ေမတၱာရွင္ ဆရာေတာ္မွ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ကံစမ္းမဲ  (၁၀) မဲ ကိုလည္း ထည့္သြင္း၍ မဲေဖာက္ေပးခဲ့သည့္ အျပင္ အလွဴရွင္ အမ်ားစုမွလည္း ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ကံစမ္းမဲ မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း မဲေဖာက္ေပး ခဲ့ၾကပါသည္။
5961152.jpg


5961154.jpg


5961156.jpg
ကုိရင္ေလးမ်ားကုိ ကံစမ္းမဲ ေဖာက္ေပးရာတြင္ ငါးေထာင္မဲ ေပါက္ေသာ ကုိရင္ေလး။

5961153.jpg

5961155.jpg

အလွဴရွင္အားလံုးတုိ႕ႏွင့္တကြ အမ်ားျပည္သူမ်ား ၾကည္ညုိသဒၵါပြားမ်ား၊ သာဓုေခၚ ႏုိင္ေစရန္ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုေလးမ်ားႏွင့္တကြ ေရးသားေဖာ္ေျပေပးလုိက္ရပါသည္။

ခင္မင္စြာျဖင့္
ေဇာ္သိခၤ

Thursday, June 16, 2011

ေရႊလုပ္ငန္း အမွတ္တရ

ဒီတစ္ေခါက္ ဇာတိေျမသုိ႕ ျပန္ရာမွာ အရင္တုန္းကအတုိင္း သြားေနၾက ေရလမ္းက မသြားပဲ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းေဒသႀကီးျဖစ္တဲ့ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီးမွ စစ္ကုိင္းနဲ႕ ေရႊဘုိ ခရုိင္ ကုိဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားတဲ့ ခရုိင္ခ်င္းဆက္လမ္း (ဗ်ဴဟာလမ္း) မွ ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလမ္းမႀကီးရဲ႕ လမ္းေဘး အနီးဝန္းက်င္ရွိ  ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ငါးပတ္ေခါင္းရြာ အနီး၊ ဆယ္ေတာ ရြာ နားမွာ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ထြန္း ေနတာ ေတာ္ေတာ္ ၾကာေနပါၿပီ။ ဒီေရႊလုပ္ကြက္မ်ားကေတာ့ ျမန္မာျပည္ အထက္ပုိင္းက မေခ်ာတုိ႕ ဖားကန္႕အနီးက ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားလုိေတာ့ အရမ္းႀကီး က်ယ္ျပန္႕မွဳ၊ ေရႊထြက္မွဳႏွံဳး သိပ္မရွိပါဘူး။ သီးျခား အေနနဲ႕ အနည္းငယ္သာ ထြက္ရွိတာ မုိ႕ သိပ္မသိတဲ့ ေဒသေလးလုိ႕လည္း ေျပာလုိ႕ရပါတယ္။ အဲဒီေဒသက  ေရႊလုပ္ကြက္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေက်ာင္းေနဖက္ မႏၱေလးမွ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ လုပ္ကြက္ ဝယ္ၿပီး ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ျပန္တဲ့ ေန႕မွာ ပဲ သူငယ္ခ်င္းကလည္း သူ ေရႊေတာကုိ တက္မယ္ ဆုိတာ နဲ႕ သူငယ္ခ်င္း နဲ႕အတူ လုိက္သြားၿပီး ေတာ့ သူတုိ႕ရဲ႕ ေရႊလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ တူးေဖာ္ ေနမွဳ ေလးမ်ား ကုိ လွည့္လည္ၾကည့္ရွဳၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုေလး ေတြ ရုိက္ကူး ခဲ့မိပါတယ္။ အဲဒီ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုေလး မ်ားကုိ စာဖတ္သူတုိ႕ အတြက္ ေရႊလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္းျခင္း ဗဟုသုတ ရဖြယ္၊ လုပ္ငန္းခြင္မွ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအတြက္ သနား ဂရုဏာ သက္ဖြယ္ အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။

5898124.jpg
ေရႊတူးေဖာ္ၿပီးေသာ အပုိင္းႏွင့္ တူးေဖာ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ျမက္ခင္းမ်ားျဖင့္စိမ္းစုိေနပံု

5898130.jpg
ေရႊတူးေဖာ္ထားေသာ တြင္းႀကီး၊ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းႀကီး အတြင္း၌ လုပ္ကုိင္ေနၾကပံု

5898132.jpg
ေရႊတူးေဖာ္ၿပီး ျဗဳန္းမ်ားကုိ စုတ္ထုတ္ၿပီး အေပၚသုိ႕ ေမာင္းတင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ စက္ႀကီး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေရာက္တဲ့ေန႕က ထုိစက္ႀကီး အဲဒီ ေရမ်ားအတြင္း ျပဳတ္က်ၿပီး ျမဳပ္သြားလုိ႕ ျပန္လည္ ေဖာ္ယူၿပီး ျပင္ဆင္ေနၾကပံု။ 

5898133.jpg
ေရအုိင္မ်ားကုိ ကန္႕သတ္ၿပီး ထုိေရမ်ား ကုန္သြားေအာင္ ေရစုပ္စက္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေနပံု
5898364.jpg
ေရႊလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ေန႕စား အလုပ္သမားမ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနၾကပံု။

5898142.jpg5898141.jpg
ေပ ၄၀ ေက်ာ္ နက္ေသာ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းႀကီး အတြင္း လုပ္ကုိင္ေနၾကပံု။ ထုိသုိ႕ေသာ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းႀကီး(ခ်ဳိင့္ႀကီး)  ျဖစ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပုိင္းမွ ေျမမ်ားကုိ တစ္ျဖည္းျဖည္း ခ်င္း လွဳိက္၍ တူးေဖာ္ၿပီး အေပၚမွ နည္းနည္း ျခင္း ၿဖိဳခ် သြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
5898187.jpg

ေရႊတူးေဖာ္ထားေသာ ေျမမ်ား ေဘးတြင္ ၊ ေရႊလုပ္သားမ်ား ေနထုိင္ၾကေသာ တဲအိမ္ေလးမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။

5898189.jpg

ေရႊလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရာ တြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ၿပီး အႏၱရာယ္ကင္းစြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ဆုိင္ရာ ဆုိင္ရာ ကုိ ပူေဇာ္ပသထားပံု။ 

5898178.jpg
တစ္ဖက္မွ ေရႊမ်ားတူးေဖာ္ၿပီး စက္ျဖင့္ ျဗဳန္းကုိ ကုိအေပၚသုိ႕ မွဳတ္ထုတ္ရာေတြင္ ပါလာေသာ ေျမသားမ်ားမွ ျပန္လည္ ျပည့္ေမာက္လာၿပီး ကုန္းေျမသေဘာ ျပန္ျဖစ္သြားပံု။ 
5898318.jpg
ေရႊမ်ားကုိ စစ္ယူသယ္ထုတ္ရန္အတြက္ ျဗဳန္းစင္ ကုိ ေတြ႕ျမင္ရပံု။
5898322.jpg
ေရမ်ားျခင္းသည္ ေရႊတူးေဖာ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစေသာ္လည္း ေရမ်ား မ်ားလွ်င္ ေရႊပါသည့္ ျဗဳန္းမ်ား စုပ္ထုတ္ရန္ အရမ္းၾကာ ခက္ခဲသည့္အတြက္ ေရမ်ား နည္းသြားေအာင္ ေရစုပ္စက္ျဖင့္ တြင္းအတြင္းမွ ေရမ်ားကုိ အေပၚသုိ႕ ေရစုပ္စက္ျဖင့္ စုပ္ထုတ္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီတြင္ ေရအရမ္းခမ္းေျခာက္သည့္ အတြက္ ေရရွားျခင္း ျပႆနာကုိ ကုိ ရင္ဆုိင္ရသလုိ မုိးရာသီတြင္လည္း မုိးမ်ားျခင္းအတြက္ ေရမ်ားျခင္း ျပႆနာကုိ လည္း ဤသုိ႕ေျဖရွင္းရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

5898320.jpg
ေရႊမ်ားပါလာေသာ သဲမ်ား၊ ရြံ႕ျဗဳန္းကုိ ေရႊစစ္ကန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ခံယူ ထားပံု။ ထုိစစ္ကန္ အတြင္းက်န္ရစ္သာ ခဲမ်ား၊ ျဗဳန္းမ်ား မွေန၍ ေရႊမ်ားကုိ ျပန္လည္ က်င္ယူ(ဝုိင္းလွည့္၍ယူ) ရသည္။
5898326.jpg
ေရႊမ်ားတူးေဖာ္ရင္း ေျမႀကီးမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေပ ၄၀ ေက်ာ္ နက္သြားသည္အထိ ၊  ျဖိဳခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ေရပုိက္မ်ား၊ သံတူရႊင္း မ်ားျဖင့္ ဝုိင္းဝန္း တူးစြ လုပ္ကုိင္ေနၾကပံု။ 

ဤသုိ႕ျဖင့္ ေရႊလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူတုိ႕၏  ဘဝအေျခအေန တုိ႕ႏွင့္ တကြ။ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ၾကေသာ လုပ္သားတုိ႕ ၏ ပင္ပန္းႀကီးစြာ လုပ္ကုိင္စား ေသာက္ၾကရပံုမ်ားကုိ  ဂရုဏာသက္ဖြယ္ အေနနဲ႕ ေရးသား ေဖာ္ျပ လုိက္ရပါသည္။

ခင္မင္စြာျဖင့္...
ေဇာ္သိခၤ

Tuesday, June 14, 2011

သမိုင္းတေကြ႔မွ ဂဠဳန္ဦးေစာ

5882989.jpg


ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရအံ့ဆဲဆဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ သူ၏ ေနာက္လိုက္လူသတ္သမားတစုက လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားခဲ့ရရွာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔ေရာက္တိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ေန႔ကို အမွတ္တရရိွေစျခင္းငွာ 'အာဇာနည္ေန႔' အျဖစ္က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုငလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ၆၄ ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 'ေသေသာသူ ၾကာလွ်င္ေမ့' ဆို႐ိုးစကားရိွေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ ျပည္သူတရပ္လံုးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ယေန႔တိုင္ တေအာက္ေမ့ေမ့၊ တတမ္းတတႏွင့္ လြမ္းရိွန္မေပ်ာက္၊ တေသြ႔ေသာင္းေသာင္း၊ တေျပာင္းပ်ပ် သတိရေနဆဲျဖစ္သည္။

          ထိုနည္းတူစြာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔အား ရာဇဝင္႐ိုင္းေအာင္ ယုတ္မာလွေသာ အၾကံမိုက္ျဖင့္ ျပဳခဲ့ၾကေသာ လူမသမာတို႔သည္ တရားဥပေဒအတိုင္း မိုက္ျပစ္ကိုခံလိုက္ရၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔၏ဘဝႏွင့္ သူတို႔အမိုက္ဇာတ္ကို အမွတ္ရေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

          ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ ဘဝတေစ့တေစာင္းႏွင့္ ေႏွာင္းအတိတ္မွ သမိုင္းပံုရိပ္ကို လူငယ္မ်ားသိရိွႏိုင္ေစရန္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

          ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမႈ တရားခံအျဖစ္ ဘဝဇာတ္သိမ္းပိုင္းမလွခဲ့ေသာ နန္းရင္းဝန္ေဟာင္း ဂဠဳန္ ဦးေစာကို ပဲခူးတိုင္း အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္းႀကီးရြာ၌ အဘေျမပိုင္ရွင္ ဦးဖိုးၾကဴး၊ အမိေဒၚပန္းတို႔မွ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ည ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ၄ ေယာက္ အနက္ ဒုတိယေျမာက္သားျဖစ္သည္။ ေမြးခ်င္းမ်ားမွာ အစ္မ ေဒၚယံု၊ ဂဠဳန္ဦးေစာ၊ ညီ ေမာင္တင့္၊ ဦးထြန္းေလး (ေခၚ) ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

          ငယ္စဥ္က ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ႐ုိမန္ကက္သလစ္ သာသနာျပဳေက်ာင္း၌ သတၱမတန္း ေအာင္ျမင္သည္အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အဂၤလိပ္စာကို ကာလကတၱား (ယခု ကိုးလ္ကတၱား) ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္သင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေနာက္ဆံုး က်င္းပခဲ့သည့္ တတိယတန္း ေရွ႕ေနစာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

          သာယာဝတီ ၿမိဳ႕မဝံသာႏုေကာင္စီတြင္ စကၠေတရီအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ဂ်ီစီဘီေအ အကြဲတြင္ ဖခင္ဦးဖိုးၾကဴးႏွင့္အတူ ၂၁ ဦးဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႔က ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမား သာယာဝတီ ဦးပုကိုအႏိုင္ရ၍ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ဆက္လက္အေရြးခံရသည္။ ေတာင္သူလယ္သမား ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဂဠဳန္ဆရာစံ၏ ေနာက္လိုက္ ဂဠဳန္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ေရွ႕ေနလိုက္ေပးခဲ့သည္။ ဆရာစံ၏ ေတာင္သူလယ္သမား ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ ပုန္ကန္သူမ်ားအား ရက္စက္စြာႏိွပ္ကြပ္ခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 'ျမန္မာျပည္အေရး' စာအုပ္တအုပ္ေရးသား၍ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔တင္ပုိ႔ခဲ့ရာ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈကို ခံရသည္။ သာယာဝတီအမတ္သည္ '၁၉၃၀-၃၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္အေရး' စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝရာ အစိုးရအား အၾကည္ညိဳပ်က္ေစေသာ စာသားမ်ားပါဝင္၍ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) အရ အျပစ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အထူးေဂဇက္ အထုတ္ခံရသည္။

          ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္လည္း ဆရာစံ ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပံုႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေျပာၾကားရာ ထိုစဥ္က ျပည္ထဲေရးအတြင္းဝန္ 'မစၥတာ ဘုသ္ဂေရဗလီ' (Mr. Booth Gravely)က ဦးေစာအား "ေမာင္မင္း ဂဠဳန္ျဖစ္လာၿပီ" ဟု ေျပာၾကားရာမွ 'ဂဠဳန္ဦးေစာ' ဟု အမည္တြင္ခဲ့ေလသည္။

          ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတုတၳအႀကိမ္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သာယာဝတီေတာင္ပိုင္း မဲဆႏၵနယ္မွအေရြးခံရာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၀ လေက်ာ္၌ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း မဲဆႏၵနယ္မွ အေရြးခံရသည္။ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေစာသည္ ရန္ကုန္ျမဴနီစီပယ္လူႀကီးအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ သူရိယသတင္းစာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ရာ ခမ္းခမ္းနားနား ႀကိဳဆိုျခင္းခံရသည္။ အျပန္တြင္ ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ ပသွ်ဴးကၽြန္းဆြယ္ (မေလးကၽြန္းဆြယ္) စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာခဲ့သည္။ ဂ်ပန္မွအျပန္ ဦးေစာသည္ 'ဂ်ပန္ျပည္လမ္းၫႊန္' စာအုပ္ကိုေရး၍ သူရိယတိုက္မွ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူရိယသတင္းစာ ရွယ္ယာမ်ားကို ထပ္မံဝယ္ယူ၍ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ သူရိယသတင္းစာတိုက္၌ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ သူရိယသတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ လစာမွာ ၈၅၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ သူရိယ သတင္းစာအယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ ၾသဇာႀကီးမားလာသည္ႏွင့္အမွ် သူရိယသတင္းစာ၏ မူဝါဒကို ႀကိဳးကိုင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

          ထိုစဥ္က သူရိယသတင္းစာတြင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္းက ဦးေစာႏွင့္ေတြ႔ခဲ့ပုံကို သူ၏ 'တသက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား' စာအုပ္၌-

          "ကၽြႏု္ပ္၏ ေခါင္းႀကီးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဂဠဳန္ဦးေစာက ကၽြႏု္ပ္အား ေျပာဖူးျခင္းကို သတိရပါေသးသည္။ ဦးေစာမွာ သူရိယတိုက္ အစုရွင္မ်ားအနက္တြင္ အစုအမ်ားဆံုး လက္ကိုင္ရိွသူ တေယာက္ျဖစ္၍ (အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ မျဖစ္လာမီကတည္းကပင္) သူရိယ ေပၚလစီႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အေတာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဟန္ရိွ၏။ ဦးေစာဝင္လာၿပီးသည့္ ေနာက္တေန႔သ၌ ကၽြႏု္ပ္အား သူ၏ အခန္းသို႔ေခၚ၍ လက္ဖက္ရည္ျဖင့္ဧည့္ခံရင္း "ခင္ဗ်ားေရာက္လာကတည္းက ခင္ဗ်ားေခါင္းႀကီးေတြကို က်ေနာ္ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ဖတ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားေရးတဲ့ ပထမေခါင္းႀကီးအေၾကာင္းကို ဦးဘကေလး ကေမးလို႔ က်ေနာ္က ဒီလူကို လက္မလြတ္ေစနဲ႔၊ ရေအာင္ယူပါလို႔ေျပာလိုက္ရပါေသးတယ္" ဟု ေျပာေပသည္"

          "အမွန္ကိုေျပာရလွ်င္ သူရိယတုိက္သို႔ ကၽြႏု္ပ္ျပန္ဝင္လာၿပီးသည့္ေနာက္ တႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ၾကာေသာအခါတြင္ ဦးေစာဝင္လာျခင္းျဖစ္ရာ သူက အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ ကၽြႏု္ပ္က တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ အျဖစ္ႏွင့္လုပ္ၾကရာတြင္ သတင္းစာအေၾကာင္းကို ဘာမွ်နားမလည္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္ က သတင္းစာတိုက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္အထက္မွ ၾသဇာေပးႏိုင္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္ ခံျပင္းလွေသာေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ရန္ အတန္တန္ စိတ္ကူးခဲ့၏။ ႏုတ္ထြက္လွ်င္ မည္သို႔ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မည္ဟုပင္ ၾကံစည္စိတ္ကူးလ်က္ရိွပါၿပီ။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ဦးေစာသည္ ကၽြႏု္ပ္အား လက္ဖက္ရည္ တိုက္ၿပီး အထက္ပါအတိုင္းစကားကို ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကၽြႏု္ပ္သည္ သူရိယတုိက္မွ ႏုတ္ထြက္ဖို႔စိတ္မကူးေတာ့ဘဲ လခတိုးေပးဖို႔ ေတာင္းရန္သာ ၾကံစည္ပါေတာ့သည္။ သတင္းစာအေၾကာင္းကို မသိေသာ္လည္း ဆက္ဆံေရးကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္ျဖစ္သည္ဟု ျမင္လာပါသည္" ဟူ၍ ေရးသားထားေလသည္။

          ထို႔ေနာက္ ဦးေစာသည္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂဠဳန္စစ္သူႀကီးဘြဲ႔ခံ၍ ဂဠဳန္တပ္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိ

          ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကို သူရိယသတင္းစာတိုက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေနရာႏွင့္ ဦးေစာ၏ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေအဒီလမ္း (ယခု ေမခလမ္း) အမွတ္ ၄ ေနအိမ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရိွသည္။ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီတြင္ ဝတ္လံုေတာ္ရ ဦးေအး၊ ဖ်ာပံုသူေဌး ဦးအုန္းခင္၊ ဟသၤာတဦးျမ၊ ပဲခူးဦးစိန္ဝင္းတို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

          ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ဦးေအးႏွင့္ဦးေစာတို႔က ေဒါက္တာဘေမာ္ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရကို အယံုအၾကည္မရိွေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္း၍ မဲခြဲရာ ေထာက္ခံမဲ ၆၁ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၆၆ မဲျဖင့္ အဆိုဘက္မွ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒါက္တာဘေမာ္အစိုးရ ဆက္လက္တည္ျမဲခဲ့သည္။

          ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔၌ ေရႊတိဂံုေစတီေျခရင္း ဦးဘရီဇရပ္၌ မ်ဳိးခ်စ္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဂဠဳန္တပ္မ်ားႏွင့္ အာဏာဖီဆန္မႈကို တတိယအႀကိမ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္အား ဟန္ေရးျပ လွည့္ကြက္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ေခတၱအဖမ္းခံရသည္။

          ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ေဒါက္တာဘေမာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရအား အယံုအၾကည္မရိွအဆိုကို ထပ္မံတင္သြင္းခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၇၀ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၇ မဲျဖင့္ အဆိုဖက္မွ အႏိုင္ရရာ ေဒါက္တာဘေမာ္အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားသည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊက်င္ဦးပု ဦးေဆာင္သည့္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႔၌ ဦးေစာသည္ လယ္ယာႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးျဖစ္လာသည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ဦးဘေဘ တင္သြင္းသည့္ ဦးပုအစိုးရအေပၚ အယံုအၾကည္မရိွအဆိုကို မဲခြဲရာ ေထာက္ခံမဲ ၈၁ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၂ မဲရရိွသျဖင့္ အဆိုအႏိုင္ရၿပီး ဦးပုအစိုးရ ျပဳတ္က်သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဂဠဳန္ဦးေစာ ဦးေဆာင္သည့္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ နန္းရင္းဝန္(ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) အျဖစ္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

          နန္းရင္းဝန္ဘဝ၌ ဦးေစာသည္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ဥပေဒတခု ျပဌာန္း ေပးခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒမွာ 'ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထိမ္းျမားလက္ထက္ျခင္း ဥပေဒ' ပင္ ျဖစ္သည္။

          ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မႉႀကီးစူဇူကီး (ေနာင္ဗိုလ္မိုးႀကိဳး) ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ လာေရာက္ေသာအခါ ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ ဗိုလ္မႉးႀကီးစူဇူကီးအား ေတြ႔ဆံု၍ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ထံမွ အကူအညီမ်ားလိုခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          သို႔ေသာ္ ဦးေစာသည္ နန္းရင္းဝန္ဘဝ၌ အဂၤလိပ္ကုန္သည္မ်ား၏ အလိုက် ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈကို ဦးစားေပး၍ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းကိုင္တြယ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ဗိုလ္တေထာင္ မဲဆႏၵနယ္အမတ္ ဦးဘေဘသည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႔အား အယံုအၾကည္မရိွ အဆိုကိုတင္သြင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေထာက္ခံမဲ ၄၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၇၂ မဲ သာရရိွသျဖင့္ အယံုအၾကည္မရွိ အဆို႐ႈံးနိမ့္သြားသည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ အမတ္ဦးဘိုးထီက နန္းရင္းဝန္ဦးေစာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးဘသီတို႔ႏွစ္ဦးကို ရည္ရြယ္၍ "နန္းရင္းဝန္က ေျခာက္တန္း၊ ဘ႑ာေရးက ေစာက္ကန္း" ဟုေျပာၾကားရာ ယင္းတို႔ႏွစ္ဦးကို ဦးေစာက ကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူခဲ့သည္။ ဦးေစာသည္ သူ အာဏာရိွစဥ္က ေဒါက္တာဘေမာ္၊ ဦးဘဦး၊ ဦးဘဝင္းတို႔ကိုသာမက ႏိုင္ငံေရးဆရာတဆူျဖစ္ေသာ ဦးဘေဘတို႔ကို ေထာင္ဒဏ္ ေပးခဲ့သည္။ သခင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့သည္။

          ထို႔ျပင္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးကို သိကၡာက်ေစရန္ 'လယ္သမားဖိုးေရႊလံုးႏွင့္ ညည္းခ်င္းႏွင့္ သခင္ဋီကာ' အမည္ရိွစာအုပ္ကို အစိုးရပိုင္ေငြျဖင့္ ေစာင္ေရအမ်ားအျပား ပံုႏိွပ္၍ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏွင့္နယ္တို႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက 'ဗမာျပည္ႀကီးနစ္ဖို႔ဖန္ ကလိမ္ဉာဏ္ ႏွင့္ ငေစာ၊ ငေစာ။ ငေစာ မို႔တက္လို႔လာ သူ႔မ်က္ႏွာဟာ အရွက္မရိွ၊ ညာတာဝါဒလိွမ့္လို႔ဖန္ မ်ဳိးခ်စ္ဉာဏ္ဟာ ဘေမာ္လိုပဲ" ဟူေသာ သံခ်ပ္ျဖင့္ သံပံုတီးေတာထုတ္ျခင္းခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္သည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္ကို အေၾကာင္းျပ၍ ဦးေစာအစိ

          ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ နန္းရင္းဝန္ဦးေစာသည္ အိုင္စီအက္စ္ ေခၚ အိႏိၵယပဋိညာဥ္ခံဝန္ထမ္း ဦးတင္ထြတ္ကို အၾကံေပးအျဖစ္ေခၚေဆာင္၍ နန္းရင္းဝန္ အက္တလီႏွင့္ ေတြ႔ရန္ အဂၤလန္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ စင္စစ္ ဦးေစာႏွင့္ ဦးတင္ထြတ္တို႔မွာ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာအျဖစ္ ေပါင္းသင္း၍ရႏိုင္ေသာသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ဦးေစာက တက္ႂကြေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ၿပီး က်န္ ဦးတင္ထြတ္က ၿဗိတိသွ်၏ သစၥာေတာ္ခံအရာထမ္းသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးတင္ထြတ္သည္ ျမန္မာ လူမ်ဳိးျဖစ္ေလရာ မိမိတိုင္းျပည္လြတ္လပ္သည္ကို ျမင္ခ်င္သူသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးတင္ထြတ္သည္ နန္းရင္းဝန္ဦးေစာ၏ အတြင္းဝန္ျဖစ္သည္။ ဦးေစာသည္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာျပည္၏ နန္းရင္းဝန္ကား မဟုတ္။ အတိအက်ေျပာရလွ်င္ ဦးေစာသည္ နန္းရင္းဝန္စစ္စစ္ မဟုတ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းေရးတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ အက်ဳိးစီးပြားကိုကာကြယ္ရန္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတခုကို စီမံ ခန္႔ခြဲေနရသူသာ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်အက်ဳိးစီးပြားကို ကဏၬေကာစ လုပ္လွ်င္ ၿဗိတိသွ်မူဝါဒမွ ေသြဖည္လွ်င္ ဦးေစာသည္ သစၥာမဲ့သူျဖစ္သည္။ ဦးတင္ထြတ္သည္ အိုင္စီအက္စ္ဝန္ထမ္း ျဖစ္ေသာ္လည္း တဖက္က ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္ အက္ဥပေဒအရ ဦးတင္ထြတ္သည္ ဦးေစာ၏ ခိုင္းေစခ်က္တို႔ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအက္ဥပေဒသည္ အာဏာပုိင္ႏွစ္ဦးကို ဖန္တီးထားသည္။ တနည္းဆုိေသာ္ တဦးမွာ ျပည္တြင္းအာဏာပိုင္ျဖစ္ၿပီး တဦးမွာ ျပည္ပအာဏာပိုင္ ျဖစ္သည္။ ဦးတင္ထြတ္အဖို႔ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္တြင္းအာဏာပိုင္ ဦးေစာ၏အမိန္႔ကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အိုင္စီအက္စ္တဦးအျဖစ္ ျပည္ပအာဏာပိုင္ၿဗိတိသွ် အစိုးရ၏ သစၥာကို ေစာင့္သိ႐ိုေသရမည္ျဖစ္သည္။

          ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေစာအား ၿဗိတိသွ် အစိုးရအဖြဲ႔က ေန႔လည္စာဖိတ္ေကၽြး၍ ၿဗိတိသွ်နန္းရင္းဝန္ ခ်ာခ်ီႏွင့္ ၂ နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဝင္စတန္ခ်ာခ်ီက ဦးေစာအား ယခုလို ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စကားမေျပာသင့္။ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္သည္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ စစ္အ႐ႈံး၊ အႏိုင္ေပၚတြင္ တည္ေနရာ ၿဗိတိသွ်တို႔ စစ္ႏိုင္လွ်င္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ မွ်မွ်တတ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္မည္ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤစကားမွာ ေရရာလွသည္မဟုတ္ဟု ဦးေစာ ေတြးထင္ခဲ့သည္။

          ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေဆာင္ကေလးတခုရရိွေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားခဲ့ေသာ ဦးေစာသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လမ္းဆံုးၿပီးေနာက္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အဂၤလန္မွ ျပန္လာခဲ့သည္။ အျပန္တြင္ အေမရိကန္၌ တေထာက္နားၿပီး ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကိုျဖတ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္ရန္ အစီအစဥ္ရိွသည္။ အၾကံကုန္ ဂဠဳန္ဆားခ်က္ဆိုသလို သူႏွင့္ဦးတင္္ထြတ္တို႔ ဝါရွင္တန္သို႔ သြားသည္။ အေမရိကန္သမၼတ ႐ုစဗဲ့ႏွင့္ေတြ႔ကာ ခ်ာခ်ီအား နားဝင္ေအာင္ေျပာေပးရန္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု စိတ္ကူးရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ႐ုစဗဲ့အား ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္းထားၿပီးျဖစ္ရာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥတြင္ အေမရိကန္တို႔ ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ မည့္သို႔မွ် အေၾကာင္းမရိွ ဟူေသာ အေျဖကိုသာ ဦးေစာ ရရိွခဲ့သည္။

          ယင္းေနာက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္မရသျဖင့္ အတန္ၾကာေအာင္ေနၿပီးမွ ဟာဝိုင္ယီသို႔ လာခဲ့သည္။ ယင္းမွတဆင့္ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ဝင္မည္။ ထိုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္မည္ဟု စီစဥ္သည္။ ဟာဝိုင္ယီသို႔ ေရာက္သည့္ေန႔မွာ ပုလဲဆိပ္ကမ္းကို ဂ်ပန္ေလတပ္ကဗံုးၾကဲၿပီး ေနာက္တေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ျဖစ္ေနသည္။ အေမရိကန္ ေရတပ္တခုလံုး စံုးစံုးနစ္သြားသည့္အျဖစ္ကို သူ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ရန္စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေနာက္သို႔ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား မရိွေတာ့သျဖင့္ အေမရိကန္သို႔ ျပန္လွည့္ခဲ့ရသည္။ ထိုမွတဆင့္ ေပၚတူဂီသို႔ဝင္ၿပီး ျမန္မာျပည္ျပန္ရန္ စီစဥ္ျပန္သည္။ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ လစၥဘုန္းၿမိဳ႕သို႔ေရာက္လွ်င္ ယင္းႏိုင္ငံရိွ ဂ်ပန္သံ႐ုံးသို႔သြားေရာက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကိစၥ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဂ်ပန္သံ႐ုံးသို႔သြားရာတြင္ ဦးေစာက ဦးတင္ထြတ္ကို မေခၚဘဲ ခ်န္ထားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္သံ႐ုံး၌ ဦးေစာႏွင့္ ဂ်ပန္သံအမတ္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ၿဗိတိသွ် ေထာက္လွမ္းေရးက ျဖတ္ေတာက္နားေထာင္ရာ ဦးေစာႏွင့္ ဂ်ပန္သံအမတ္တို႔ ေဆြးေႏြးသည့္ကိစၥ သိရိွသြားၾကေတာ့သည္။

          ဦးေစာႏွင့္ေတြ႔ၿပီးသည့္ေနာက္တေန႔တြင္ ဂ်ပန္သံအမတ္က တိုက်ဳိသို႔ အစီရင္ခံသည္။ အေမရိကန္မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လာေသာ ျမန္မာနန္းရင္းဝန္ႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႔ဆံုရသည္။ ျမန္မာနန္းရင္းဝန္က အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဂ်ပန္တို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာတို႔သည္ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ၿဗိတိသွ်တို႔ကို တိုက္ထုတ္ရာ၌ ကူညီမည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ကို ပုန္ကန္မည္။ ထို႔ျပင္ သူသာ အာဏာရိွေနဆဲဆိုလွ်င္ ဂ်ပန္အတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် အကူအညီေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

          ၿဗိတိသွ်ေထာက္လွမ္းေရးတို႔က ထိုသတင္းကို ဆိုင္ရာသို႔ အစီရင္ခံၿပီးေနာက္ ဦးေစာႏွင့္ ဦးတင္ထြတ္တို႔ ပါလက္စတိုင္းျပည္ ဟုိင္ဖာ(ယခု အစၥေရးပိုင္) ၿမိဳ႕တြင္ ေလယာဥ္ဆိုက္သည့္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔၌ ဖမ္း

          ထို႔ေနာက္ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ နန္းရင္းဝန္ေဟာင္း ဦးေစာသည္ ၄ ႏွစ္နီးပါ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာသည္။ ေမလဆန္းတြင္ သူ၏ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ ဆာဟူးဘတ္ ရန္႔စ္က ဦးေစာအား ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီတြင္ ဦးေစာသည္ ဘုရင္ခံ ဆာဟူးဘတ္ရန္႔စ္ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုၿပီး ဘုရင္ခံအိမ္ေတာ္မွအျပန္ ေျမနီကုန္း လမ္းဆံုအဝိုင္းႀကီး

          ျမန္မာႏိုင္ငံဘုရင္ခံ ဆာဟူဘတ္ရန္႔စ္က စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္ ေကာင္စီ (ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔)ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေစရာ ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ ဘုရင္ခံ၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၌ ပညာေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။

          ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏုိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အဂၤလန္ ျပည္သို႔ သြားေရာက္ရာ၊ ဦးေစာသည္ လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ေနာက္ဆက္တြဲကို ထိုစဥ္က အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လိုက္ပါသြားေသာ သခင္ဗစိန္ႏွင့္ ဦးေစာတို႔သည္ သေဘာမတူေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဦးေစာႏွင့္ သခင္ဗစိန္တို႔သည္ စာခ်ဳပ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သေဘာထား အယူအဆ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ ပရိယာယ္ဆင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

          ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ သခင္ဗစိန္သည္ လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေစာသည္လည္းေကာင္း အသီးသီး ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။

          အစိုးရအဖြဲ႔မွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ သခင္ဗစိန္၊ ေဒါက္တာဘေမာ္တို႔ႏွင့္အတူ ဦးေစာသည္ 'မဟာဗမာ' အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္း၍ ဖဆပလ အတိုက္အခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က မဟာ ဗမာအဖြဲ႔ကို စာနယ္ဇင္းမ်ား၌ 'ေစာ စိန္ ေမာ္ ဂိုဏ္း' ဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။

          ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ စေနေန႔ နံနက္ ၁၀း၃၀ တြင္ ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ သူ၏ ေနာက္လုိက္မ်ားအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခိုင္းသည္။

          ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔လုပ္ၾကံခံရသည့္ေန႔ ညေနပုိင္းမွာပင္ လူသတ္တရားခံ ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို ေသာင္းက်န္းမႈႏိွမ္နင္းေရးတပ္ တပ္ရင္းအမွတ္ ၁ မွ တပ္ခြဲမႉး ဗိုလ္သိန္းဟန္ႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၇ ရက္ကြက္ ေအဒီလမ္း (ယခု ေမခလမ္း) အမွတ္ ၄ ရိွ ဦးေစာေနအိမ္သို႔ ဝိုင္း၍ရွာေဖြဖမ္းဆီးကာ စံုေထာက္ အင္စပတ္တာ မစၥတာဂ်ပ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရင္ခံအထူးခံု႐ုံးဖြဲ႔စည္း၍ အမႈကို စစ္ေဆးေစခဲ့သည္။ ဦးေစာႏွင့္ အေပါင္းအပါ ၉ ဦးအား ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးေအာင္သာေက်ာ္ႏွင့္ ဦးစီထူး တို႔ပါဝင္ေသာ အထူးခံု႐ံုးမွ ၄ လတိုင္ ၾကားနာစစ္ေဆးကာ ျပစ္မႈထင္ရွားသျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေသဒဏ္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ လုပ္ၾကံမႈတရားခံမ်ားအနက္ ဘၫြန္႔(ေဖာ္ေကာင္) သည္ အစိုးရသက္ေသ ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္အမႈမွ ကြင္းလံုးကၽြတ္ လြတ္ေျမာက္သြားသည္။ က်န္တရားခံမ်ားက အဆင့္ဆင့္ အယူခံဝင္ခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးအယူခံလႊာကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ပယ္ခ်လုိက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သမၼတထံ သနားခံလႊာ ဆက္လက္တင္သြင္းခဲ့ရာ ခင္ေမာင္ရင္၊ သုခႏွင့္ ေမာင္နီတို႔အေပၚတြင္ ေသဒဏ္အမိန္႔ပယ္ဖ်က္၍ တသက္တကၽြန္း ေထာင္ဒဏ္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။ က်န္ တရားခံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဂဠဳန္ဦးေစာ၊ သက္ႏွင္း၊ ေမာင္ခို႔ ႏွင့္ မႈန္ႀကီး တို႔အား အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္လည္းေကာင္း၊ စိန္ႀကီးႏွင့္ ရန္ႀကီးေအာင္တို႔အား ရန္ကုန္အက်ဥ္းေထာင္ (ယခု ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံေနရာ) တြင္လည္းေကာင္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္ စေနေန႔ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္ ၅နာရီခြဲတြင္ တၿပိဳင္နက္ ႀကိဳးေပးစီရင္ခဲ့ေလသည္။

ႀကိဳးေပးခံရစဥ္က ဇနီးေဒၚသန္းခင္ႏွင့္ သမီးေဘဘီေစာ ေခၚ ေမသန္းေစာ က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။

          ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမႈႀကီးအတြက္ ႀကိဳးဒဏ္အတည္ျပဳျခင္းခံရၿပီးျဖစ္ေသာ ဦးေစာသည္ သူ၏ သမီးျဖစ္သူ ေဘဘီေစာေခၚ ေမသန္းေစာထ ံေနာက္ဆံုးစာတေစာင္ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ရာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္။

"ခ်စ္သမီးသို႔

        ခ်စ္သမီးအတြက္ အနည္းငယ္ ေရးရဦးမည္။ သမီးသည္ ငယ္စဥ္ကစ၍ သူတပါးအသတ္ကို မသတ္ဘဲ အျမဲေရွာင္ၾကဥ္လာခဲ့သလို၊ မိမိ၏ အသက္ထက္ဆံုး မည္သည့္အခါမွ သူတပါးအသက္ကို မသတ္ပါဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အဓိဌာန္ျပဳပါ။

          ေနာက္ အေရးႀကီးတာတခုက သမီးအား မွာခဲ့ဦးမည္။ ဒယ္ဒီတို႔အမ်ဳိးသည္ အေဖမ်ဳိး၊ အေမ မ်ဳိးတို႔သည္ စိတ္အလြန္ထက္ၾကသည္၊ စိတ္ေကာင္းရိွၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတပါးေစာ္ကားလာလွ်င္ မခံခ်င္ေသာစိတ္ထားက အလြန္အားႀကီးၾက၏၊ စိတ္ျပင္းထန္၏။ သူမ်ားတကာက တခ်က္႐ိုက္လွ်င္ ကိုယ္က အခ်က္ ၂၀ ျပန္႐ိုက္ခ်င္သည္။ လက္စားျပန္မေခ်ရလွ်င္ တသက္လံုး မေမ့ႏိုင္၊ မစားႏိုင္၊ မေနႏိုင္သလို ရိွၾကသည္။ ငါ့သမီး ဤသို႔သေဘာ မရိွေလႏွင့္။ အကယ္၍ တစံုတေယာက္က ရန္မူလာလွ်င္ သည္းခံပါ။ သည္းခံျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ကုသိုလ္ေရး ျဖစ္ေတာ့၏။

          အေရးအႀကီးဆံုး၊ အဖိုးတန္ဆံုး၊ ေနာက္ဆံုးအေမြတခု ေပးရဦးမည္။ ထိုအေမြကား အျခားမဟုတ္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးကို အျမဲဆည္းကပ္ရမည္။

          လူ႔ဘဝကိုရဖို႔ အလြန္ခဲယဥ္း၏။ ဘုရားသာသနာႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ဖို႔ရာ အလြန္ခဲယဥ္း၏။ ယခု သမီးတို႔မွာ လူ႔ဘဝကို ကံအားေလ်ာ္စြာ ေရာက္လာ၏။ အလြန္အဖိုးတန္သည့္ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္လ်က္ရိွ၏။ မေသမေနရသမွ် အခ်ိန္ကေလးအတြင္းမွာ ရတနာ သံုးပါးကို ေန႔ေရာညဥ့္ပါ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ပါ။ ဝိပႆနာတရား အားထုတ္ပါ။

          ျမန္မာျပည္၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ မ်ားႏုိင္သေလာက္မ်ားေအာင္ ပဥၥင္းခံ၊ ရွင္ျပဳတို႔ကို ငါ့သမီး တတ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ပါ။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သည္ ကမာၻတြင္ ထင္ရွားပါေစ။ ဤသို႔ျဖစ္ရန္ ငါ့သမီးသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် ပါဝင္ကူညီပါ။ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဘုရား သာသနာေတာ္ အက်ဳိး၊ သတၱဝါမ်ား၏ အက်ဳိး၊ မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္ျဖစ္ေပမည္ဟူ၍ တသက္လံုး မွတ္ထားပါ။ သမီးသည္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားကို အျမဲကိုးကြယ္ပါ။ ဆည္းကပ္ပါ။ လွဴဒါန္းပါ။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို အျမဲအားထုတ္ပါ။ ဤကား- ငါ၏ ခ်စ္သမီး အား ေပးအပ္ခဲ့ေသာ အေမြပင္တည္း"

လိမၼာစြာေနရစ္ေပေတာ့ ခ်စ္သမီး

ေမာင္ေစာ

          ဦးေစာသည္ သမီး ေဘဘီေစာကို ဆံုးမစကား ေရးသားခဲ့ျခင္းမွာ ႀကိဳးဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ အခ်ိန္ကာေလးအတြင္း ႀကိဳးတိုက္ထဲ၌ လယ္တီဆရာေတာ္၏ တရားစာအုပ္မ်ား အပါအဝင္၊ ဗုဒၶဝင္ က်မ္းစာမ်ားကို ဖတ္႐ႈခဲ့မႈေၾကာင့္ တရားရရိွသြားေလသလား စဥ္းစားစရာပင္ျဖစ္သည္။

          ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ ရာဇဝင္႐ိုင္းေအာင္ျပဳခဲ့မိေသာ သူ၏မိုက္ျပစ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမႈ၏ တရားခံအျဖစ္ ဘဝဇာတ္သိမ္းခဲ့ရေသာ္လည္း သူ႔သမီးထံေရးေပးခဲ့ေသာ 'သံေဝဂ' စာကို ဖတ္႐ႈရသူတိုင္းသည္ စေလဦးပုည၏ 'ဆဒၵန္ဆင္မင္းဝတၳဳ' မွ ေသာႏုတၳိဳရ္မုဆိုး၏ ျမားခ်က္ေၾကာင့္ အသက္ကုန္အံ့ဆဲဆဲ၌ ဆဒၵန္ဆင္မင္းဆိုခဲ့ေသာ-

          "ဉာဏ္ဝကၤႏၱ၊ ယုတ္မာလွေသာ၊ အမိုက္မအတတ္၊ သင္းၾကံ၍သတ္သည္ကား၊ ဆတ္ဆတ္မုခ်၊ မွန္ေတာ့သည္။ သို႔မွ်ေလာက္၊ မေထာက္မဆ၊ ၾကံရက္သည့္မိန္းမအား၊ မရသေရြ႕၊ သူ မေမ့ရွာၿပီ။ ေရွ႕သို႔သံသရာ၊ ျဖစ္တိုင္းမွာပင္၊ ေလာင္စာရန္ၿငိဳး၊ မီးဆက္၍ ပ်ဳိးမည္ေၾကာင့္၊ မိန္းမဆိုး အမုန္း၊ သည္ဘဝတြင္ သည္မွ်ႏွင့္တံုးေစေတာ့"

          ဟူေသာစကားကို ျပန္လည္သတိရမိကာ အမုန္သံသရာ ကုန္ဆံုးပါေစေတာ့ ဟု တမ္းတေနမိပါေတာ့သည္။


ေရးသားသူ = သန္းဝင္းလွဳိင္ (မုိးမခ)
သမုိင္းတေကြ႕မွ ဂဠဳန္ဦးေစာ အေၾကာင္း ကုိ Pdf ဖုိင္အေနနဲ႕ လုိခ်င္သူမ်ား ေအာက္ပါ ေဒါင္းလုပ္လင့္ခ္ မ်ားတြင္ သြားေရာက္ ေဒါင္းယူႏုိင္ပါသည္။

Mediafire Download
ifile Download

ခင္မင္စြာျဖင့္
ေဇာ္သိခၤ


Saturday, June 4, 2011

သမိုင္းတေကြ႔မွ ဗကပ ဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္း

5798504.jpg

သခင္သန္းထြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆၃ ႏွစ္ အတြင္းက ထင္ရွားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅၄ ႏွစ္အတြင္းတြင္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတဦး အျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့ေလသည္။ သခင္သန္းထြန္း၏နာမည္ကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ေလာကတြင္သာမက ကမာၻ႔ကြန္ျမဴနစ္ေလာကတြင္လည္း ထင္ရွားခဲ့သည္။

 သခင္သန္းထြန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္းအဆက္ဆက္တြင္လည္း သခင္သန္းထြန္းသည္ ေရွ႕တန္းက ပါဝင္ခဲ့သည္သာ မ်ားသည္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၁၃၀၀ ျပည့္ ေရနံေျမအလုပ္သမားအေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပံုတို႔တြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သလို ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ အေရးကိုလည္း ေရွ႕ေဆာင္လုံးပမ္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ခဲ့သလို ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး ေပ်ာက္က်ားစစ္တြင္လည္း ဦးစီးခဲ့သူတဦး ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လႈပ္ရွားမႈတြင္လည္းေကာင္း ကြန္ျမဴနစ္အင္အားစုႀကီးကို စည္း႐ံုး၍ ဦးစီး ေရွ႕ေဆာင္ခဲ့သူမွာလည္း သခင္သန္းထြန္းပင္ ျဖစ္သည္။

          ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာက သူ၏ '႐ုပ္ပုံလႊာ' စာအုပ္တြင္ သခင္သန္းထြန္းအား ဤသို႔ မွတ္တမ္းတင္ ေရးဖြဲ႔ထားသည္ -

"သခင္သန္းထြန္းကို လူခ်င္းမသိမီကတည္းက အမည္ကိုၾကားဖူးေန၏။ ကိုဗဟိန္းက သခင္သန္းထြန္း၏အေၾကာင္းကို မၾကာခဏ ကြၽန္ေတာ့္အား ေျပာျပ၏။ ထိုအခါက ကိုဗဟိန္းသည္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာရွိ သထံုေက်ာင္းေဆာင္တြင္မရွိဘဲ ၿမိဳ႕ထဲ ၃၈ လမ္းရွိ ဇဝန တို႔ စုေနၾကေသာ အိမ္တြင္ ေရာက္ေနတတ္၏။ ထိုအိမ္တြင္ သခင္သန္းထြန္းလည္း ေန၏။

          "သခင္သန္းထြန္းဆိုတာ ေတာ္ေတာ္စာဖတ္တယ္ဗ်၊ မာ့က္စ္စာေပလည္း အေတာ္ ဖတ္တယ္။ စားေရးလည္း ေကာင္းတယ္" ဟု ေက်ာင္းေဆာင္သို႔ျပန္ေရာက္လွ်င္ ကိုဗဟိန္းက ကြၽန္ေတာ္အား ေျပာျပေလ့ရွိ၏ စိတ္ထဲတြင္ သခင္ေပါက္စတဦးပဲဟုသာ ေအာက္ေမ့လိုက္၏။

          တေန႔တြင္ ကိုဗဟိန္းႏွင့္အတူ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းရွိ ထြန္းေအး စာအုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနသို႔ ေရာက္သြားရာ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ သြားေတြ႕၏။ ကိုဗဟိန္းက ကြၽန္ေတာ့္ကို သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ အသိဖြဲ႔ေပး၏။

          "ဪ … ဪ … ခင္ဗ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ကိုဗဟိန္းက ခဏခဏ ေျပာျပပါတယ္ဗ်" ဟု သခင္သန္းထြန္းက ျပံဳးကာ ေျပာေလသည္။

           သူသည္ မႏၱေလး ပိုးအေပၚဖံုး၊ ပိုးလံုခ်ည္ဝတ္ထား၏။ မ်က္ႏွာမွာ ခပ္လံုးလံုး အ႐ုပ္ဆိုးသည္ ဟု ေခၚရေပမည္၊ အသားက ဝါလဲ့လဲ့၊ ဆံပင္ေကာက္၏၊ အထူးျခားဆံုးမွာ ေခါင္းႀကီးျခင္း ျဖစ္၏။ အမူအရာမွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း၏၊ စကားေျပာေသာအခါလည္း ခပ္ေအးေအးႏွင့္ သိမ္ေမြ႔စြာ ေျပာ၏။

          အစက ထင္ထားသကဲ့သို႔ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ ဟစ္ေအာင္သူ မဟုတ္၊ ညင္းညင္းညံညံ ေလသံႏွင့္၊ ကဗ်ာဆရာ မီလတန္၊ လီနင္ဝါဒ၊ ကိုလိုနီေခတ္ေတာ္လွန္ေရး၊ ဘားနတ္ေရွာ ျပဇာတ္၊ ခ်ားလ္စ္ဒစ္ကင္း၏ဝတၳဳ၊ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္၊ ဦးကုလားရာဇ၀င္၊ သိပၸံေမာင္ဝ၏ ေခတ္စမ္းစာ၊ နတ္သွ်င္ေႏွာင္ရတု စေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာျပ၏။

          ေနာင္မွ သူသည္ဆရာျဖစ္သင္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ ထြက္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေနစဥ္က စာေတာ္သူတဦးျဖစ္ခဲ့၏။ တခါက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ ေဆာင္းပါးတေစာင္ကို တကၠသိုလ္သမဂၢ မဂၢဇင္းေဟာင္းတေစာင္တြင္ ဖတ္ရဖူး၏။ သူသည္ အဂၤလိပ္စာကို ႏိုင္နင္းစြာ ေရးႏိုင္သူ တဦးျဖစ္၏။ ဂ်ပန္ေခတ္ သူ ဝန္ႀကီးျဖစ္စဥ္က သူ ေရးထားေသာ အဂၤလိပ္စာကုိဖတ္၍ ေနာင္ဖဆပလေခတ္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သူ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းက "အဂၤလိပ္စာေရးတာ ျမန္သေလာက္ ေကာင္းတာပါပဲ" ဟု ခ်ီးက်ဴးသည္ကို ၾကားရဖူး၏။

          ၁၉၃၉ ခုႏွစ္က တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔သည္ ကြန္ဂရက္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အိႏၵိယျပည္ ရမ္းဂါး သို႔ သြားၾက၏။ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ ကိုဗဟိန္း၊ သခင္ သန္းထြန္းတို႔ ပါသြားၾက၏။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ သန္းထြန္းတို႔ကို မၾကာခဏဖိတ္၍ စကားေျပာေစသည္ဟု သိရ၏။ သခင္သန္းထြန္းကို ပြဲေတာင္းလွသည္ဟု ၾကားရ၏။

          ဂ်ပန္ေခတ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ဝန္ႀကီးျဖစ္စဥ္က သူ႔ဌာနတြင္လုပ္ေသာ အတြင္းဝန္မ်ားသည္ သူ႔ကို ေလးစားၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူသည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို ေလ့လာနားလည္ၿပီး၊ ညာဝါးျဖန္းသန္းကာ မဆိုင္သည္ကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မလုပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္" ဟူ၍ ေရးသားထားေလသည္။

          သခင္သန္းထြန္းသည္ ျမန္မာလိုေရာ အဂၤလိပ္လိုပါ စာေရးေကာင္းသူျဖစ္သည္။ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္စာေပမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္က အေရးေတာ္ပံု အမည္ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဂ်ာနယ္ကိုလည္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

          ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္ကလည္း သူ၏  ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း (၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ စေနေန႔) တြင္ သခင္သန္းထြန္းအား "သူသည္ အေတာ္ေလ့လာေသာ လူတေယာက္ပါေပ။ အေရးလည္း ေကာင္းပါေပသည္။ 'သုပဏၰက' ဟူေသာ ကေလာင္အမည္ျဖစ္ သူ ေရးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္ အယ္ဒီတာျဖစ္စဥ္က ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေလၿပီ၊ သခင္အစည္းအ႐ံုး တြင္လည္း သူတေယာက္မွာ ႏိုင္ငံေရးစာေပ ဗဟုသုတကို အဆည္းပူးဆံုးျဖစ္သည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္ အကဲခတ္မိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနအမွန္ကို အေတာ္ပင္ စမ္းဝါးမိသူ ျဖစ္ေပသည္" ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

          သို႔ကလို ထူးခြၽန္ထက္ျမက္၍ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းအစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့ေသာ သခင္ သန္းထြန္းကို ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ကညြတ္ကြင္းၿမိဳ႕၌ အဖ ဦးဘိုးေမာင္၊ အမိ ေဒၚေအးၾကဴ တုိ႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ၆ ဦးအနက္ တတိယေျမာက္ ျဖစ္သည္။ သူ႔အထက္အကိုတို႔မွာ ဦးတင္ (သာယာဝတီ ေထာင္မွဴးေဟာင္း)၊ ဦးညီပု တို႔ျဖစ္ၿပီး သူ႔ေအာက္ ညီႏွင့္ညီမတို႔မွာ မစိမ္းညိဳ၊ ကိုညီေလး၊ မစိမ္းခ်ဳိ (မျမဝင္း) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

          သခင္သန္းထြန္းသည္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္း (တကၠသိုလ္ဝင္တန္း) ကို အဂၤလိပ္စာ၊ ရာဇဝင္၊ ျမန္မာစာတို႔၌ ဂုဏ္ထူး သံုးဘာသာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆရာျဖစ္သင္ေကာလိပ္တြင္ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းမွ ဆင္းၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ကေလးရပ္ရွိ ဘားမား မြတ္ဆလင္ အထက္တန္းေက်ာင္း (ယခု အထက-၆ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္) တြင္ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့ေလသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ကာလ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ သခင္သန္းထြန္းသည္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ သခင္ႏု၊ ဦးထြန္းေအး၊ ဦးအုန္းခင္တို႔ႏွင့္အတူ နဂါးနီစာအုပ္အသင္း တည္ေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးတြင္လည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ အမႈေဆာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ယူကာ ဆက္လက္ပါ ဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေပသည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ရမ္းဂါးၿမိဳ႕  (Ramgarh) ၌က်င္းပသည့္ အိႏၵိယ ကြန္ဂရက္ပါတီညီလာခံသို႔ တို႔ဗမာအစည္း႐ံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္တင္ေအာင္၊ သခင္အုန္းျမင့္ (တိုးတက္ေရး) ကိုထြန္းရွိန္၊ ကိုဗဟိန္း၊ သခင္ ဆင္ဂူပတားတို႔ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္ရွိလာေသာ မာ့က္စ္္ဝါဒစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈကာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို စိတ္ဝင္စားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၌ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

          ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္းတြင္ သခင္သန္းထြန္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္က်ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၄၂ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၌ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ေျမယာႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး တာဝန္ခံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ျပင္ဆင္မႈေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၃ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ေခတ္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႔သစ္၌ ေျမႏွင့္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၄ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္  သခင္သန္းထြန္းသည္ ကုန္စည္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာန၌ တာဝန္ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ 

          ထို႔ေနာက္ ဖတပလအဖြဲ႔ႀကီးကို ၁၉၄၄ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရာ သခင္သန္းထြန္းသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ သခင္သန္းထြန္းသည္ နာမည္ဝွက္ လက္သည္း အမည္ျဖင့္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရန္ ၁၉၄၅ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္မွ ထြက္ခြာသြားသည္။

          သခင္သန္းထြန္းသည္ ၁၉၄၂ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္ေသာ ဦးဖိုညင္း ေဒၚဖြားစုတို႔၏ သားသမီး ၉ ဦးအနက္ ပဥၥမေျမာက္သမီး ေဒၚခင္ႀကီး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္၏ အစ္မ) ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ေဒၚခင္ႀကီးသည္ သခင္ သန္းထြန္းထက္ အသက္ ၂ ႏွစ္ ႀကီးသည္။ ေဒၚခင္ႀကီးသည္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ မက်ခင္က အိမ္ေထာင္ ၂ ဆက္ရွိခဲ့သည္။ ပထမအိမ္ေထာင္မွာ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွ ရဲအၾကပ္ ဦးေစာေမာင္ ျဖစ္ၿပီး၊ သား ခင္ေမာင္ေအး ထြန္းကားခဲ့သည္။ ၎မွာ ေနာင္တြင္ တပ္မေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္စစ္မႈထမ္းရာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးအဆင့္အထိ ထမ္းရြက္ခဲ့ၿပီး ခင္ေမာင္ေအး(မႏၱေလး) ကေလာင္အမည္ျဖစ္ စာေပမ်ား ေရးသားခဲ့သူျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မလိခ၏ ျမန္မာစာေပအဘိဓာန္အတြဲ(၁)  စာမ်က္ႏွာ ၁၈၉ ၌ ဦးခင္ေမာင္ေအး၏ အထၳဳပၸတၱိအက်ဥ္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္ -

          ခင္ေမာင္ေအး (မႏၱေလး) [၁၉၃၁- ] ေျမာင္းျမဇာတိ၊ ၁၉၃၁ ဖြား၊ အဖဦး ဖိုးညင္း၊ အမိ ေဒၚဖြားစုု၊ ေျမာင္းျမ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း တို႔တြင္ ပညာသင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ မွစ၍ တပ္မေတာ္တြင္ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ မွ စ၍ ကဗ်ာႏွင့္ဝတၳဳတိုမ်ားကို စေရးသည္။ က်ားႏွင့္မုဆိုး (၁၉၆၅) ဝတၳဳတိုစုေပါင္းစာအုပ္ကို ထုတ္ခဲ့၏ ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာစာေပ အဘိဓာန္ကိုျပဳစုခဲ့သူ ဆရာမင္းေက်ာ္(မလိခ) အား မကြယ္လြန္မီက စာေရးသူက ေမးျမန္းခဲ့ရာ -

          "သူ (ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ေအး(ၿငိမ္း) ေရးေပးတဲ့အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရးသားထုတ္ေဝ လိုက္တာပါပဲ၊ အမွားအမွန္ကေတာ့ သူနဲ႔ပဲ ဆိုင္ပါတယ္" ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဦးခင္ေမာင္ေအး၏ မိဘမ်ားမွာ ဦးေစာေမာင္၊ ေဒၚခင္ႀကီး ျဖစ္ပါလ်က္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဖိုး အဖြားနာမည္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ ေဒၚခင္ႀကီးသည္ ဦးေစာေမာင္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ စာေရးဆရာ ပါရဂူ (ဦးလွႀကိဳင္)၏ ဦးေလး ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၏ ခေလာက္ဆန္မႈေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပျဖစ္ကာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ျပတ္စဲ၍ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ အေၾကာင္းပါခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          ၁၉၄၅ ဇူလိုင္လတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဒုတိယကြန္ဂရက္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ရာ သခင္သန္းထြန္းသည္ ဗဟိုေကာင္မတီဝင္အျဖစ္ သခင္ဗဟိန္း၊ သခင္သန္းေဖ၊ သခင္တင္ထြန္၊ သခင္ သန္းၿမိဳင္၊ သခင္ျမသြင္၊ သခင္ဇင္၊ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္) တို႔ႏွင့္ အတူျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမွာ သခင္သိန္းေဖ (သိန္းေဖျမင့္) ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖဆပလအဖြဲ႔၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၄၆ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သခင္သန္းထြန္း ဦးေဆာင္သည့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရေလသည္။ ၁၉၄၈ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၂ နာရီတြင္ ဖဆပလ အစိုးရက တႏိုင္ငံလံုး၏ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ရာ သခင္သန္းထြန္းသည္ အစိုးရကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ကာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုဦးေဆာင္၍ ေတာခိုခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္း၏ ေတာတြင္းလွ်ဳိ႕ဝွက္အမည္မွာ ဦးသာဒင္ ျဖစ္သည္။

          သခင္သန္းထြန္းသည္ သူ၏ ကြန္ျမဴနစ္ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားကို ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အျမဲတမ္းတပ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အျဖစ္ ေၾကညာ၍ မိမိကိုယ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ သခင္ ဗသိန္းတင္၊ ဗိုလ္ေဇယ် (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)၊ သခင္သန္းၿမိဳင္၊ သခင္ခ်စ္၊ သခင္တင္ထြန္း၊ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)၊ ဗိုလ္စိန္တင္၊ ဗိုလ္စိုးေမာင္ တို႔ကို ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)ႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္မင္းတို႔ကိုမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္မ်ား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ေအာက္တြင္ တပ္မႀကီး ၄ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထား၍ တပ္မႀကီး (၁) ကို ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခစိုက္ထားသည္။

          ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ ပထမအသုတ္အျဖစ္ကို ေအာင္ႀကီး (ေနာင္ ပီကင္းျပန္ ေအာင္ႀကီး)၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုေနဝင္း၊ ပဲခူးမွ အိုင္ေဆး ေခၚ ဗိုလ္တိုက္ေအာင္၊ ေတာင္ငူမွ ကိုစံေဖ၊ ေရတပ္မွ ေတာခိုလာသူ ဗိုလ္ျမမင္းတို႔ကို သခင္သန္းထြန္း သည္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

          ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ အစည္းအေဝးက်င္းပ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရလမ္းစဥ္ကို သခင္သန္းထြန္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၃ ပါတီ (အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗကပ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္) ညီညြတ္ေရးေဆြးေႏြးပဲြကို ေယာေဒသ ပံုေတာင္ ေျခခသာရြာ (ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္နယ္)၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလအထိ သရက္ခ႐ိုင္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ လက္ပန္ခုန္ရြာတြင္ ၃ ပါတီ ညီညြတ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈ မရခဲ့ေခ်။


 5798499.png


၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ပုံေတာင္ပုံညာ ေဒသတြင္ သုံးပါတီ ညီညြတ္ေရး ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က ေတြ႔ရသည့္ ဗုိလ္ထြန္းလင္း (ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္) (ဝဲ)၊ သခင္သန္းထြန္း (ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) (အလယ္)၊ သခင္စုိး (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ-ဗမာျပည္) (ယာ)။ (ဓာတ္ပုံ - ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္)          ၁၉၅၄ ခု ၾသဂုတ္လမွ ၁၉၅၅ ဇန္နဝါရီလအထိ ပခုကၠဴ၊ ဆိပ္ျဖဴ၊ ေပါက္ ၃ နယ္အစပ္ ထြန္ရြာႏွင့္ သက္ကယ္က်င္းရြာအနီး၌ သခင္သန္းထြန္းသည္ ၆ လခန္႔ ခိုေအာင္းေနထိုင္ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကိုေခၚယူ၍ ၅၅ လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းလမ္းစဥ္ကို သခင္လွၿမိဳင္ (ဗိုလ္ရန္ေအာင္)က "သခင္သန္းထြန္း (၅၅) လမ္းစဥ္ကား ခင္ဗ်ား ေခါင္းထဲက ထြက္လာတဲ့လမ္းစဥ္ မဟုတ္ဘူး၊ ႏိုင္ငံျခားကပို႔ေပးလိုက္တဲ့ လမ္းစဥ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလမ္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးကို ခင္ဗ်ား ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဥကၠ႒ေနရာက ဆင္းေပးပါ" ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့ေလသည္။ ဤေတာင္းဆိုမႈကို ကိုတုတ္၊ ကိုစိုးသန္း၊ သခင္ေဖတင့္ႏွင့္အဖဲြ႔က ေထာက္ခံခဲ့သည္။ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ေသာအခါ သခင္သန္းထြန္းသည္ ဥကၠ႒တာဝန္မွ ဆင္းေပးေရး အဆိုသည္ ႐ႈံးနိမ့္သြားေသာေၾကာင့္ ဥကၠ႒ရာထူး တည္ျမဲခဲ့ေလသည္။

          ထို႔ေနာက္ ေျမေအာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အထိ တာဝန္ယူခဲ့ေလသည္။ ၁၉၆၃ ၾသဂုတ္လတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္းက ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္ေဌး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပဏာမ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကိုေစလႊတ္ခဲ့ရာ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းအဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့့သည္။ ထို႔ေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အႀကိဳၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားသြားခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ တြင္ စစ္ႏိုင္ေရး၊ အာဏာသိမ္းေရး၊ ၆၄ လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊သတ္ ပါတီတည္ေဆာက္ေရး လမ္းစဥ္အမွားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ ၁၉၆၇ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ ဗကပ ေပါလစ္ျဗဴ႐ိုအဖြဲ႔ဝင္ ရဲေဘာ္ ဘတင္ (ဂိုရွယ္) တို႔ကို သခင္သန္းထြန္း၏အမိန္႔ျဖင့္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ တဖန္ ယင္းႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဗကပ ဗဟိုေကာင္မတီဝင္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္) အား သခင္သန္းထြန္း၏အမိန္႔ျဖင့္ ဗဟိုစခန္းမွ တပ္နီအမ်ဳိးသမီး အျမင့္ (ခ) မစန္းဝင္းက ေျခေထာက္ျဖင့္ လည္မ်ဳိကိုနင္း၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

          ယင္းေနာက္ ၁၉၆၈ ခု ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္းျပန္ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းကို သတ္ခဲ့ျပန္သည္။ ထိုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗကပမွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ျပန္သည္။

          ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၈ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ မိနစ္ ၂၀ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ပဲခူး႐ိုးမအေရွ႕ေစာင္း ေက်ာက္ေခ်ာင္း ကမ္းပါးရွိ ေတာင္ေက်ာေလးေပၚတြင္ သခင္သန္းထြန္းသည္ အခင္းသြားေနစဥ္ ၾကံဳတိတ္ ေခၚ ရဲေဘာ္ျမႀကီး ဆိုသူက ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ျဖင့္ အနီးကပ္ ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံေသာေၾကာင့္ သခင္သန္းထြန္း ပြဲခ်င္းၿပီး က်ဆံုးသြားခဲ့ရသည္။

          သခင္သန္းထြန္းအား ရဲေဘာ္ျမႀကီး ေသနတ္ျဖင့္ လုပ္ၾကံပစ္ခတ္ခဲ့ပံုကို ၁၉၆၈ ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ အသံလြင့္႐ံု၌ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းရွင္းလင္းပြဲ၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာင္မတီဝင္ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးျမ ေခၚ ရဲေဘာ္ျမသည္ သတင္းစာဆရာမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္။

          "လြန္ခဲ့သည့္စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က မိမိတို႔သည္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အေနက္ဘက္ ႐ိုးမေတာင္စြယ္တြင္ ဗဟိုစခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔ ညေန ၅ နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ ဥကၠ႒သခင္သန္းထြန္းသည္ အခင္းႀကီးစြန္႔ရန္ ေတာင္ေျခသို႔ဆင္းသြားၿပီး မၾကာမီပင္ ေသနတ္သံ တခ်က္ ၾကားရသည္။ ေသနတ္သံၾကား၍ မိမိကလွမ္းအၾကည့္တြင္ လံုခ်ည္ကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ မကာ ေတာင္ေျခမွ ဗဟိုစခန္းေပၚသို႔ ေျပးတက္လာၿပီး၊ "ဘယ္ကပစ္လိုက္တယ္ မသိဘူး" ဟု တခြန္းသာ ေျပာႏိုင္သည္။ မိမိက ေသနတ္သံလာရာကို လိုက္ၾကည့္အၿပီး ျပန္အလာတြင္ ေသဆံုးသြားသည္။ နစ္ျဖဴ ေဆးမွဴး ကိုလွေမာင္၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ ေသနတ္က်ည္ဆန္သည္ ဘယ္နံေစာင္းက ဝင္ကာ ညာဘက္ႏို႕အံုမွ ေပါက္သြား၍ ႏွလံုးထက္မွ ေသြးေၾကာမႀကီး ျပတ္သြားသည္ဟု သိရသည္။ ေဆး လံုးဝကုမရေတာ့ဘဲ ၅ မိနစ္တြင္း ေသဆံုးသြားသည္။ ထိုညမွာပင္ နစ္ျဖဴ ဗဟိုစခန္းကို ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ကာ တရက္ခရီးသြားအၿပီးတြင္ သခင္သန္းထြန္း ၏အေလာင္းကို လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ျမႇဳပ္ႏွံသၿဂႋဳဟ္ခဲ့ေၾကာင္း" စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသြားသည္။

          သခင္သန္းထြန္း အေလာင္းျမဳပ္ႏွံရာေဒသကို တပ္မေတာ္ကေတြ႔ရွိခဲ့ပံုကို တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ဦး (ေနာင္ ေထာက္လွမ္းေရး အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ (မ်က္မွန္တင္ဦး) က ေျပာၾကားရာတြင္ -

          "သခင္သန္းထြန္းအား ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခဲ့သူ ျမႀကီးေျပာၾကားခ်က္ကို မိမိတို႔ဆန္းစစ္ရန္ အတြက္ မိမိသည္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးမွ တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ တပ္မ(၇၇) မွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အတူ သခင္သန္းထြန္း လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနရာတြင္ နစ္ျဖဴမ်ားသည္ စခန္းကို ျဗဳန္းစားႀကီး ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့၍ ပလပ္စတစ္ အမိုးအစမ်ား၊ ဝါးတိုင္မ်ားတြင္ စတင္ျပတ္က်န္ရစ္ခဲ့သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ သခင္သန္းထြန္း အေလာင္း သယ္ယူရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ခုတ္ယူသြားသည့္ ဝါးငုတ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုးေဆး ပုလင္းမ်ား၊ ေသြးစေသြးနမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ေမာင္ျမႀကီး၏ ေသနတ္ကို စီအိုင္ဒီ (ရဲမႈခင္းတပ္ဖြဲ႔) သို႔ပို႔၍ စစ္ေဆးျခင္း၊ သခင္သန္းထြန္း လဲက်ခဲ့သည့္ေနရာမွ ေသြးစမ်ားကို ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္တိတ္ အား ဓာတ္ခြဲၾကည့္ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္းအား ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ေနရာကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွစ၍ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ရွာေဖြခဲ့ရာ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ က္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ ဦးျမ(ရဲေဘာ္ျမ)၏ လမ္းညြန္မႈျဖင့္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္း၏ ႐ုပ္အေလာင္းသည္ ပလပ္စတစ္ျဖင့္ဖံုးအုပ္ၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ အတြက္ ညာဘက္ လက္ေမာင္းပင္ အသားမ်ား ေရာင္ယမ္းေနေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္မ်ား မအံုမီ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူၿပီး သခင္သန္းထြန္း၏ အေလာင္းကို တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိသည့္ေန႔မွာပင္ ေကာင္းမြန္စြာ သၿဂႋဳဟ္လိုက္ေၾကာင္း" စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသြားသည္။

          သခင္သန္းထြန္း က်ဆံုးေသာအခါ ဇနီး ေဒၚခင္ႀကီးႏွင့္ သား ႏွစ္ေယာက္၊ သမီး တေယာက္ က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။ သခင္သန္းထြန္း၏ ဇနီး ေဒၚခင္ႀကီး (၉၂) သည္ ၂၀၀၁ ခု ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ျခံအမွတ္ (၅၄) ေနအိမ္တြင္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ေလသည္။

******************

(က) ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ (၁၃) စာ ၁၃၇ . ၁၄၈၊

(ခ) မလိခ ျမန္မာစာေပအဘိဓာန္ပထမတြဲ ၊ သစၥာစာေပ ပတြဲ ၁၉၇၄၊

(ဂ) Who's who in Burma pp.193.

(ဃ) သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပတြဲ ၊ ဒုတြဲ၊

(င) ေရွ႕သို႔စာေစာင္ တြဲ ၁၄ မွတ္ ၂ (၁၅.၁၂. ၆၈)၊

(စ) ေဒၚခင္မမ (ခင္ခင္သန္း) သခင္သန္းထြန္း၏ သမီးေျပာျပခ်က္မ်ား (၁၆.၃.၀၉)  


*******************

ေရးသားသူ =  သန္းဝင္းလွဳိင္ (မုိးမခ)    

ဤ သမုိင္းတေကြ႕မွ ဗကပ သခင္သန္းထြန္း အေၾကာင္းကုိ PDF အေနျဖင့္ လုိခ်င္သူမ်ား အတြက္ ေအာက္ပါ ေဒါင္းလုပ္လင့္ခ္ တြင္ တင္ေပးထားပါတယ္။ လုိခ်င္သူမ်ား ေဒါင္းလုပ္ ရယူႏုိင္ၾကပါသည္။

Mediafire Link  =    Download
ifile Link          =    Download

ခင္မင္စြာျဖင့္...
ေဇာ္သိခၤ

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕