မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Thursday, June 27, 2013

ဝိစိကိစၦာအေၾကာင္း

"ဝိစိကိစၦာအေၾကာင္း"

ဘုရားစသည္တုိ႕၌ ယံုမွားျခင္းသေဘာသည္ "ဝိစိကိစၦာ" တည္း။ ထုိ႕ေၾကာင့္ "ဘုရား စသည့္၊ ယံုမွား ဘိမူ၊ ဝိစိကိစၦာ" ဟုဆုိခဲ့သည္။ "ယံုမွား" ဟူသည္ လံုးလံုး မယံုၾကည္ျခင္းမ်ဳိးလည္း မဟုတ္၊ စိတ္ခ်လက္ခ် မယံုၾကည္ဘဲ "မယံုတစ္ဝက္၊ ယံုတစ္ဝက္" ဆုိသလုိ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ဳိးတည္း။ ဤဝိစိကိစၦာ၏ မယံုမွဳမ်ားကား................

၁။ အလံုးစံုကုိ အကုန္သိေသာ ဘုရားဆုိတာ ဟုတ္ပါ့မလား။

၂။ ထုိတရားအတုိင္း က်င့္လွ်င္ နတ္ရြာ နိဗၺာန္ ရႏုိင္သည္ဆုိတာ ဟုတ္မွဟုတ္ပါ့မလား။

၃။ (ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္ေသာ သံဃာကုိ ၾကည့္၍) ေကာင္းမြန္စြာက်င့္ေသာ သံဃာ ဟုတ္မွ ဟုတ္ရဲ႕လား။

၄။ ငါတုိ႕ က်င့္ႀကံေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ သီလ သိကၡာ ပုဒ္မ်ား အက်ဳိးရွိမွ ရွိပါ့မလား။

၅။ ငါတုိ႕ ေရွးေရွးဘဝက ျဖစ္ခဲ့မွ ျဖစ္ခဲ့ဖူးရဲ႕လား။(ယခုဘဝမွ ထာဝရဘုရား ဖန္ဆင္းလုိ႕ ျဖစ္ရတာေလလား)

၆။ ေနာက္၌ ေရာက္ဖုိ႕ရာ ဘဝရွိေသးတယ္ဆုိတာ ဟုတ္ပါ့မလား။ (ယခုဘဝေသလွ်င္ ၿပီးခ်င္ၿပီးေနမလား။)

၇။ ျပဳသမွ် ေကာင္းမွဳ မေကာင္းမွဳသည္ ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံ အျဖစ္ျဖင့္ ခႏၶာအစဥ္၌ သတၱိက်န္ရစ္တယ္ဆုိတာ ဟုတ္ႏုိင္ပါ့မလား။ (ကံကုိမယံုၾကည္ပံု)

၈။ ထုိကံ၏ အက်ဳိးမ်ား ရလိမ့္မည္ဆုိတာ ဟုတ္ပါ့မလား။ (ကံ၏ အက်ိဳးကုိ မယံုၾကည္ပံု)

၉။ အဝိဇၨာေၾကာင့္ သခၤါရျဖစ္ျခင္း အစရွိေသာအေၾကာင္းအက်ိဳးစပ္ပံုသည္ ဟုတ္မွဟုတ္ပါ့မလား။ (ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကုိ မယံုၾကည္ပံု)။

ဤသုိ႕ ဘုရားစသည္၌ မယံုၾကည္ျခင္းကုိသာ ဝိစိကိစၦာဟု မွတ္ပါ။ ဤဝိစိကိစၦာကုိ "သံသယျဖစ္ျခင္း" ဟုလည္း ဆုိၾကသည္။


အရွင္ဇနကာဘိဝံသ ၏ "ကုိယ္က်င့္ အဘိဓမၼာ" စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ ေဖာ္ျပသည္။

ခင္မင္စြာျဖင့္...
ေဇာ္သိခၤ

"ဗုဒၶ၏ ဝိဘဇၨဝါဒတရားေတာ္"

"ဗုဒၶ၏ ဝိဘဇၨဝါဒတရားေတာ္"

- အုိ... အခ်င္းကာလာမအႏြယ္တုိ႕ သင္တုိ႕သည္ အယူဝါဒ တစ္ခုကုိ တစ္ဆင့္ၾကားျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- ေရွးအစဥ္ အလာ စကားျဖစ္ရုံနဲ႕လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- ဤသုိ႕ျဖစ္ဖူးသတဲ့ဆုိသျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

-က်မ္းဂန္ႏွင့္ညီညြတ္သည္ဆုိရုံျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕မယူၾကနဲ႕၊

- နည္းမွီ၍ယူျခင္းမ်ဳိးျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- အေၾကာင္းျခင္းအရာကုိ ရွာႀကံေထာက္ျပ ညီညြတ္သည္ဆုိရုံျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- မိမိတုိ႕ ႀကံစည္ႏွစ္သက္ လက္ခံထားေသာအယူႏွင့္ ကုိက္ညီသည္ဆုိရုံႏွင့္ အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- လက္ခံထုိက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားျဖစ္ရုံျဖင့္ အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- မိမိတုိ႕ေလးစားအပ္ေသာ ဆရာ၏စကားျဖစ္ရုံျဖင့္ အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕။

သင္တုိ႕သည္ မိမိတုိ႕ကုိယ္တုိင္ ဤတရားတုိ႕သည္ အကုသုိလ္တရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕သည္ အျပစ္ရွိေသာတရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕သည္ ပညာရွိတုိ႕ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာတရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕ႏွင့္ျပည့္စံုလွ်င္ ဤတရားတုိ႕ကုိ ေဆာက္တည္လွ်င္ အက်ိဳးမဲ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းငွာ ျဖစ္ကုန္၏ဟု သိၾကေသာအခါ ထုိတရားတုိ႕ကုိ ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ဤတရားတုိ႕သည္ ကုသုိလ္တရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕သည္ အျပစ္မရွိေသာတရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕သည္ ပညာရွိတုိ႕ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ တရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕ႏွင့္ျပည့္စံုလွ်င္ ဤတရားတုိ႕ကုိ ေဆာက္တည္လွ်င္ အက်ိဳးရွိျခင္းငွာ၊ ခ်မ္းသာျခင္းငွာျဖစ္၏ဟု သိၾကေသာအခါ ထုိတရားတုိ႕ကုိ ေဆာက္တည္ က်င့္သံုးၾကကုန္ေလာ့ ဟူ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ) ဆရာေတာ္၏ "မ်က္ရည္မက်ခင္သိေစခ်င္" စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပသည္။

ခင္မင္စြာျဖင့္......
ေဇာ္သိခၤ

Tuesday, June 18, 2013

ခြင့္သာခုိက္မွာ မလုိက္ခ်င္လွ်င္

ငါးအာရုံဘင္အစု၊ ခင္မွဳနဲ႕ေန႕ကုန္
နင္ခုေမ့ပံုလုိ၊ ေတြ႕မႀကံဳစခန္း
ပါယ္ေလးဝ ေသာကဘံုမွာ
ေမ်ာရရုံရွိေတာ့ခမန္း
ေအာက္ဝီစိေသာင္းအငူမွာ
ေခါင္းမျပဴစတမ္း
ႏွစ္အရွည္နစ္မည့္လမ္းကုိလ
နင္ေမွ်ာ္စမ္း နင့္ကုိယ္
ေဒသနာထင္ အလင္းရယ္ႏွင့္
နင္အဖ်င္းပုိထက္သာပုိ
သည္ေလာဘစရုိက္အုိကုိ
မလုိက္လုိေရွာင္ပစ္လုိ႕
ေနာင္အသစ္တကယ္ျပင္လွ်င္
ေကာင္းဖုိ႕အစဥ္
ခြင့္သာခုိက္မွာ မလုိက္ခ်င္လွ်င္
အမုိက္နင့္ျပင္ ရွိေသးေလလိမ့္လား
ခြင့္သာဆဲကမွ မခဲခ်င္လွ်င္
အလြဲနင့္ျပင္ ရွိေသးေလလိမ့္လား
ခြင့္သာတုန္းမွာ မရုန္းခ်င္လွ်င္
အရွံဳးနင့္ျပင္ ရွိေသးေလလိမ့္လား

(လယ္တီဆရာေတာ္)

ခင္မင္စြာျဖင့္...
ေဇာ္သိခၤ

Friday, April 12, 2013

"လမင္းအိမ္" စာေပႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား (မူဆယ္ၿမိဳ႕ ) ေကာင္းမွဳ အလွဴ 12.4.2013

သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၆ ခုေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခု တန္ခူးလဆန္း (၂) ရက္ ၊ ၁၂.၄.၂၀၁၃ ေသာၾကာေန႕

အရုဏ္ ႏုိ႕ယာဂုဆြမ္းကပ္လွဴျခင္းႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းကပ္လွဴျခင္း ကုသုိလ္ရွင္

"လမင္းအိမ္" စာေပႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား (မူဆယ္ၿမိဳ႕ ) ေကာင္းမွဳ အလွဴ

သံဃာေတာ္မ်ား ေန႕ဆြမ္းဘုန္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္
ဆြမ္း
ၾကက္ဥခ်က္
ပဲစာဥ
ပဲတီခ်ဥ္သုပ္
ပါလေခ်ာင္ေၾကာ္ စသည့္ဟင္းလ်ာမ်ားျဖင့္ေလာင္းလွဴေပးခဲ့ပါတယ္။

ယေန႕ အရုဏ္ဆြမ္းႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းအလွဴရွင္ မိသားစု အားလံုးတို႕သည္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ အရုဏ္ဆြမ္းႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းမ်ား ဆပ္ကပ္ေလာင္းလွဴရေသာ ကုသုိလ္ကံေကာင္းမွဳ ေစတနာတုိ႕ေၾကာင့္ ယေန႕ မွ စ၍ ဆြမ္းအက်ိဳး ငါးပါးျပည့္စံုၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္က်န္းမာစြာျဖင့္ သာသနာအက်ိဳး၊ ေလာက ေကာင္းက်ိဳးမ်ား သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၾကပါေစလုိ႕ ဆြမ္းေလာင္းအသင္း အဖြဲ႕မွ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။အလွဴရွင္အားလံုးတုိ႕ႏွင့္အတူ ၾကည္ညိဳ သဒၶါပြားမ်ား ကုသိုလ္ယူႏုိင္ၾကပါေစ။


Friday, January 18, 2013

စကၡဳပါလ - အရွင္ ဇဝန

စကၡဳပါလ - အရွင္ ဇဝန 
(၂၀၁၀ ခုႏွစ္ သၾကၤန္တြင္း သုဒၶဝိပႆနာရိပ္သာတြင္ ဖုန္းျဖင့္ ရုိက္ကူးလာေသာပံုေတာ္)
ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသ သာသနႏုဂၢဟအသင္း၏ နာယကဆရာေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘဒၵႏၱတိကၡ(အဂၢမဟာပ႑ိတ)၏ ၾသဝါဒျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းႀကီး ငါးသင္းရွိပါသည္။ ထုိအသင္းငါးသင္းအနက္ တစ္သင္းအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ နယ္စပ္ေတာင္တန္းႏွင့္ကမ္းရုိးတန္း ေဒသ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာျပန္႕ပြားေရးအသင္းသည္ နာယကဆရာေတာ္ ၁၄ပါး၊ နယ္လွည့္ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ ၁၄ပါးတုိ႕၏ ၾသဝါဒမ်ားခံယူကာ သာသနာေရး၊ ပညာေရး၊၊ က်န္းမာေရး၊ လူမွဳေရးကူညီမွွဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အသင္းခြဲ အသင္းေထာက္ေပါင္း (၄၂၀) တုိ႕၏ ပံ့ပုိးမွဳျဖင့္ သာသနာျပဳလ်က္ရွိပါသည္။
အသင္း၏ နယ္လွည့္ဓမၼကထိကဆရာေတာ္ ၁၄ပါးတြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ အရွင္ဇဝနသည္ စကၡဳႏွစ္ကြင္းအလင္းမရေသာ္လည္း မေလွ်ာ့ေသာဇြဲ၊ လံု႕လ၊၊ ထက္သန္ေသာေစတနာျဖင့္ တရားေတာ္မ်ားကုိ ေဟာျပရင္း သာသနာျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီ ဘဒၵႏၱတိကၡ၏ ေျခေတာ္ရင္းတြင္ သီတင္းသံုးလ်က္ ဆရာေတာ္၏ ေမတၱာကုိခံယူကာ ဆရာေတာ္၏လမ္းညႊန္မွဳျဖင့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လက္ရွိပါသည္။
လူအမည္ ေမာင္ဇာနည္ဝင္း အမည္ရေသာ အရွင္ဇဝနအေလာင္းလ်ာကုိ ၁၃၄၃ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၁၃ ရက္၊ အဂၤါေန႕တြင္ ခမည္းေတာ္ ဦးဝင္းျမင့္၊ မယ္ေတာ္ ေဒၚသန္းေဌးတုိိ႕မွ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သဲေတာၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၃)၊ သူေဌးကုုန္းရပ္ကြက္တြင္ မီးရွဴးသန္႕စင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူပါသည္။ ခမည္းေတာ္မွာ မီးရထားဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မယ္ေတာ္မွာ စားေသာက္ဆုိင္ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်သူျဖစ္ပါသည္။ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ(၆)ေယာက္အနက္ အႀကီးဆံုးသားရတနာျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းေနအရြယ္တြင္ သဲေတာအလယ္တန္းေက်ာင္း၌ သံုးႏွစ္ၾကာ ပညာသင္ယူခဲပါသည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ ရွင္သာမေဏဝတ္လုိစိတ္ သာသနာ့ဝန္ထမ္းလုိစိတ္၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္လုိစိတ္ ထက္သန္သူျဖစ္ပါသည္ ၁၃၅၈ ခုႏွစ္တြင္ နဝမတန္းတက္မည့္ဆဲဆဲ မ်က္စိေဝဒနာစတင္ခံစားခဲ့ပါသည္။ မ်က္စိေဝဒနာေၾကာင့္  ေက်ာင္းဆက္ မတက္ေတာ့ဘဲ ၁၃၅၈ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၈)ရက္တြင္ သဲေတာၿမိဳ႕၊ ျမဘုန္းရွင္ ပရိယတၱိစာသင္တုိက္တြင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱဣၿႏၵကကုိ ဥပဇၹ်ာယ္ျပဳ၍ သာမေဏဘဝသုိ႕ ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၃၆၆ ခုႏွစ္၊ ျပာသုိလဆန္း (၆) ရက္တြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာရဟန္းဘဝသုိ႕ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ရဟန္းဒါယိကာမမ်ားမွာ ေအဒီေဒၚေအးေအးျမင့္ ႏွင့္ မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခင္အုန္းဟန္ (ကဗ်ာဆရာႀကီးေဇာ္ဂ်ီ၏သမီး) တုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေဇယ်ဝတီေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱသုဇနဘိဝံသ (အဂၢမဟာပ႑ိတ)ထံတြင္လည္းေကာင္း၊ သဲေတာၿမိဳ႕ ကုန္းျမင့္ရပ္ မုိးကုတ္ဝိပႆနာ ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာသီရိထံတြင္လည္းေကာင္း၊ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ႏွင့္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေဒါက္တာခင္အုန္းဟန္၏ ေက်းဇူးျဖင့္ စိန္ပန္းရပ္ ရတနာပံုရိပ္သာတြင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာဝံသ (အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ)ထံတြင္ ကမၼ႒ာန္းတရားမ်ားကုိလည္းေကာင္း ဆည္းပူးသင္ယူခဲ့ပါသည္။ ရဟန္းအျဖစ္သုိ႕ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကြယ္ကန္ေက်းရြာ ဟစ္ေတာ္မူေတာင္ေတာရေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱဣႏၵာစာရထံတြင္ ဓူတင္က်င့္စဥ္ႏွင့္ သတိပ႒ာန္ တရားမ်ားကုိ သင္ယူခဲ့သည္။ ၁၃၆၈ ခုႏွစ္တြင္ မ်က္စိေဝဒနာေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္ခဲ့ရွာသည္။
အရွင္ဇဝနသည္ မ်က္စိကြယ္စက လြန္စြာစိတ္အားငယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘဝကုိ အရွံဳးမေပးေသာ ဒႆနအေတြး၊ ဒႆနအစုမ်ားကုိ အားေဆးအျဖစ္ ရွာေဖြခဲ့ၿပီး အျမင္စာေပမရွိေသာ္လည္း ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ မ်က္မျမင္စာသင္ေက်ာင္းတြင္ မ်က္မျမင္စာေပကုိ ေလ့လာဆည္းပူးသင္ယူခဲ့သည္။ စိတ္ဓာတ္၊ ဇြဲ၊ ဝီရိယထက္သန္မွဳစြမ္းအားေၾကာင့္ (၆)လသင္မွ တက္ေျမာက္သည့္ မ်က္မျမင္စာေပကုိ ဆရာေတာ္သည္ တစ္လခြဲျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာ သင္ယူတက္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။
မိတၳီလာ၊ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္၊ စစ္ကုိင္းေဆးရုံႀကီးမ်ားတြင္ (၇)ႀကိမ္တုိင္တက္ေရာက္၍ မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးႏွင့္ကုသေသာ္လည္း စကၡဳ ႏွစ္ကြင္းအလင္းျမင္ျခင္းသုိ႕ ေရာက္ရွိမလာေတာ့ပါ။ ျဖစ္စက သင္ယူတက္ေျမာက္ခဲ့ေသာ ပရိယတ္စြမ္းအားကုိ မ်က္မျမင္စာေပႏွင့္ ဆက္လက္သင္ယူခဲ့ေသာ ပရိယတ္စြမ္းအားႏွစ္ရပ္ ေပါင္းစပ္ကာ မွန္ကန္ေသာ အေတြး၊ မွန္ကန္ေသာအသိ၊ မွန္ကန္ေသာ လံု႕လ၊ မွန္ကန္ေသာ သမာဓိ စသည္မ်ားကုိ စုစည္းၿပီး ဗုဒၶသာသနာထြန္းကားေရးအတြက္ ေထရဝါဒစစ္စစ္ကို စြမ္အားရွိသမွ် ေဟာေျပာညႊန္ျပရင္း သာသနာ့တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ သူတစ္ပါးဖတ္ျပေသာ တရားစာကုိ နားေထာင္ျခင္း၊ တိတ္ေခြဖြင့္၍ တရားနာျခင္းျဖင့္ ဘဝကုိ အရွဳံးမေပးဘဲ မိမိ၏ဉာဏ္အားကို ထက္ျမတ္ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳစားေတာ္မူပါသည္။ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေခ်ာင္းအုပ္စု အလယ္ရြာ ရန္ကုန္ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ ရွစ္ႏွစ္ၾကာ ေနထုိင္သီတင္းသံုးစဥ္ တရားပြဲမ်ား အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အရွင္ဇဝနသည္ ေက်းရြာအလုိက္ ယဥ္ေက်းမွဳ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္းၾကားေပးျခင္း၊ ဝတ္အသင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး ညစဥ္ ဝတ္တက္ေစျခင္း၊ တရားစခန္းမ်ားဖြင့္၍ တရားျပျခင္း၊ ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီးေနေသာ ဘုရားပထုုိးမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
၁၃၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵႏၱတိကၡ(အဂၢမဟာပ႑ိတ) ဦးေဆာင္ေသာ နယ္စပ္ေတာင္တန္းႏွင့္ ကမ္းရုိးတန္းေဒသ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာျပန္႕ပြားေရးအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ အသင္း၏ဓမၼကထိကအျဖစ္ နယ္လွည့္တရားေဟာပါသည္။ မတၱရာ၊ ဝမ္းတြင္း၊ ေရႊဘုိ၊ တေကာင္း၊ ပုသိမ္ႀကီး စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာမ်ားသုိ႕ မ်က္စိမျမင္သည့္ၾကားက ကပၸိယမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ခဲခဲယဥ္းယဥ္း သြားေရာက္ကာ တရားေတာ္မ်ားကုိ ေဟာၾကားပါသည္။ တရားပြဲမွရရွိေသာ ဓမၼပူဇာေငြမ်ား၊ ဆန္ႏွင့္အဝတ္အထည္ စသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ နယ္စပ္ေတာင္တန္းႏွင့္ကမ္းရုိးတန္းေဒသရွိ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ မိဘမဲ့မ်ားအား ဆရာေတာ္က ထပ္မံ၍ လွဴဒါန္းပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္  ၾကြက္မ်ားဖ်က္ဆီးသျဖင့္ ဆန္၊ ေရ၊ စပါးမ်ား ပ်က္စီးသည့္အခါ ဆရာေတာ္သည္ ေမတၱာေရွ႕ထားၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့့ရန္ ရြာစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ တရားေဟာရင္း ရရွိေသာေငြႏွင့္ ဆန္မ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ားထံသုိ႕ ေပးပုိ႕လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ခံရသူမ်ား၊ လတ္တေလာ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ နယ္လွည့္တရားပြဲမ်ားျပဳလုပ္ကာ အလွဴခံရသမွ် လံုးမျခြင္းမခ်န္ဘဲ အသင္းမွတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းေတာ္မူပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵႏၱတိကၡႏွင့္အတူ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း သာသနာျပဳခရီးစဥ္တြင္ လုိက္ပါၿပီး လားရွဳိး၊ သီေပါ၊ သိႏၷီ၊ ကြတ္ခုိင္၊ မူဆယ္ႏွင့္အထူးေဒသ ငါးေနရာတုိ႕တြင္ တရားေရေအး အၿမိဳက္ေဆးကို တုိက္ေကၽြးေတာ္မူပါသည္ ေလာကအလင္းျမင္ေသာ္လည္း ဘာသာတရားအလင္းမျမင္သူမ်ားကုိ ေလာကအလင္းမျမင္ေသာ္လည္း ဘာသာေရးတရားအလင္းျမင္ေသာ ကရုဏာရွင္ စကၡဳပါလအရွင္ဇဝနက မွ်ေဝခံစားရင္း ဘာသာေရးအသိမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစရန္ သာသနာ့အာဇာနည္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ သာသနာျပဳ ဓမၼခရီးလွည့္လည္ကာ တရားေဟာလ်က္ရွိပါသည္။
ဆရာေတာ္၏ မ်က္စိႏွစ္ကြင္းအလင္းရေစရန္ ရွဳိင္းဟုတ္ကုမၼဏီမွ ေဒါက္တာေဒၚခင္ခင္ရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းလွဳိင္အထူးကုေဆးခန္းသုိ႕ပင့္၍ မ်က္စိကုသေပးျခင္းျဖင့္ ကုသုိလ္ယူခဲ့ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ဆရာေတာ္၏ မ်က္စိကို မကုသဘဲထားသည္မွာ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့သျဖင့္ မ်က္စိအလင္းမရရွာခဲ့ပါ။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ေမတၱာရွင္အရွင္ဇဝန(ေရႊျပည္သာ)၏  ဆက္သြယ္ေပးမွဳျဖင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေဒၚျမျမအုန္း(ပုလဲေရာင္းဝယ္ေရး)မွ ေငြအကုန္က်ခံ၍ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ မ်က္စိေဆးရုံတြင္ တက္ေရာက္ကုသခဲ့ပါသည္။ ဘန္ေကာက္သုိ႕ မႏၱေလးမွ အသြားအျပန္ခရီးစရိတ္ကုိ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီေဒၚခ်ဳိၿပံဳးကလည္းေကာင္း၊ ေဆးကုသစရိတ္ကုိ ေဒၚျမျမအုန္းကလည္းေကာင္း၊  သီတင္းသံုးရန္ႏွင့္ ေဝယ်ာဝစၥအတြက္ နဂါးနီရတနာစက္ရုံမွ ဦးဆန္နီကလည္းေကာင္း၊ ဆရာေတာ္မ်က္စိျပန္ျမင္ေရးအတြက္ အားသြန္ကာ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါသည္။ ဘန္ေကာက္ေဆးရုံတြင္ ရက္ (၂၀)ၾကာကုသခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မွဳမရရွိခဲ့ပါ။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ အရုံခံမွႏ္ဘီလူးတပ္၍ မ်က္စိမျမင္သူ ၃၀ ဦးအား စမ္းသပ္ကုသခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေနာင္ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ၾကာလွ်င္ ဤကုထံုးသည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕ ေအာင္ျမင္လာစရာအေၾကာင္းရွိသျဖင့္ ဆရာေတာ္အား ဦးစားေပးကုသေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊။ ၅၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းခန္႕ ျပန္ျမင္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက ဆရာေတာ္အား ေလွ်ာက္ထားလုိိက္ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္အေနႏွင့္ ဘန္ေကာက္ေဆးရုံႀကီးလုိ ေဆးရုံ၌ပင္ ကုသ၍မရေသာ မ်က္စိအတြက္ အထူးစိတ္အားငယ္ဝမ္းနည္းမွဳမျဖစ္ရွာဘဲ တရားရွင္ပီသစြာ တရားႏွင့္ပင္ ေျဖသိမ့္ေတာ္မူပါသည္။ ရေနာင္းတြင္ ထုိင္းဘုန္းႀကီး ၁၀ ပါးကို ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္းၿပီး လက္လွမ္းမွီရာ ျမန္မာမ်ားအား တရားဓမၼမ်ား ေဟာေျပာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေဒၚျမျမအုန္း (ပုလဲေရာင္းဝင္ေရး)၏ ကုသုိလ္ျဖင့္ ဗုဒၶဂယာသုိ႕ ဘုရားဖူး သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဗုဒၶဂယာရွိ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္းစံု ေထရဝါဒ ပိဋကတ္သံုးပံုရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲဲသုိ႕ ဆရာေတာ္သြားေရာက္၍ တရားနာစဥ္ ဆရာေတာ္၏ ကုိယ္ေပၚသုိ႕ ေဗာဓိပင္မွ ေညာင္ငါးရြက္ ေၾကြက်ခဲ့ပါသည္။ အျခားမည္သည့္ေနရာေတြင္မွ မေၾကြဘဲ ထူးဆန္းစြာ ဆရာေတာ္၏ ပခံုး၊ ရင္ခြင္၊ လက္ စသည္တုိ႕အေပၚတြင္သာ ေၾကြက်သျဖင့္ ပရိသတ္အားလံုး တအံ့တၾသျဖစ္ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ပကတိမ်က္စိျဖင့္ မျမင္ရေသာ္လည္း ဉာဏကၡဳျဖင့္ တရားေတာ္ကုိ စူးစူးစုိက္စုိက္နာယူၿပီး ဗုဒၶဂယာရွိဘုရားမ်ားကို ကပၸိယကိုဖုိးခ်ဳိႏွင့္ ကုိေမာင္ေထြးတုိ႕၏ အကူအညီႏွင့္ ဖူးေျမာ္ခဲ့ရပါသည္။
ဆရာေတာ္ အရွင္ဇဝနအေနႏွင့္ ဘန္ေကာက္မွ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားေလွ်ာက္ထားသလုိ အာရုံခံမွန္ဘီလူးတပ္ၿပီး မ်က္စိျမင္ႏုိ္င္မည့္အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္စားရင္း ဗုဒၶဘာသာ သာသနာျပန္႕ပြားေရးအတြက္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ဇြဲ၊ လံု႕လမေလွ်ာ့ဘဲ စိတ္အားသန္သန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ စကၡဳႏွစ္ကြင္းအလင္းမရေသာ္လည္း ဘဝကုိ အရွဳံးမေပးေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ သာသနာျပဳေနေသာ အရွင္ဇဝနအား “ေမတၱာရွင္အရွင္ဇဝန(ေရႊျပည္သာ)” က ေဖးမကူညီကာ လုိအပ္သလုိ အားေပးေတာ္မူပါသည္။ မ်က္စိမျမင္ေသာ္လည္း စိတ္အားမငယ္ဘဲ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကရုဏာရွင္ စကၡဳပါလအရွင္ဇဝနအား ေအာက္ပါ ကဗ်ာျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ေရးသားအပ္ပါသည္။

စကၡဳႏွစ္ကြင္း၊ အလင္းမျမင္

သုိ႕ပင္ေသာ္လည္း၊ စြမ္းအင္မယုတ္

သာသနာ့အလုပ္ကုိ၊ အားထုတ္ျပည့္ဝ

သည္ေလာကအား၊ ဓမၼအလင္း

စြမ္းေဆာင္ႏွင္းဖုိ႕၊ စိတ္ရင္းႀကံဆ

ျပင္းထန္လွ

ကရုဏာရွင္ ရွင္ဇဝန။

၁၆.၁.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ မႏၱေလးေန႕စဥ္ သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးရွင္
ေအးေအးခုိင္(ပညာေရး)

 ခင္မင္စြာျဖင့္....
ေဇာ္သိခၤ
 
^ထိပ္ဆံုးသို႕