မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Thursday, June 27, 2013

"ဗုဒၶ၏ ဝိဘဇၨဝါဒတရားေတာ္"

"ဗုဒၶ၏ ဝိဘဇၨဝါဒတရားေတာ္"

- အုိ... အခ်င္းကာလာမအႏြယ္တုိ႕ သင္တုိ႕သည္ အယူဝါဒ တစ္ခုကုိ တစ္ဆင့္ၾကားျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- ေရွးအစဥ္ အလာ စကားျဖစ္ရုံနဲ႕လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- ဤသုိ႕ျဖစ္ဖူးသတဲ့ဆုိသျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

-က်မ္းဂန္ႏွင့္ညီညြတ္သည္ဆုိရုံျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕မယူၾကနဲ႕၊

- နည္းမွီ၍ယူျခင္းမ်ဳိးျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- အေၾကာင္းျခင္းအရာကုိ ရွာႀကံေထာက္ျပ ညီညြတ္သည္ဆုိရုံျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- မိမိတုိ႕ ႀကံစည္ႏွစ္သက္ လက္ခံထားေသာအယူႏွင့္ ကုိက္ညီသည္ဆုိရုံႏွင့္ အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- လက္ခံထုိက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားျဖစ္ရုံျဖင့္ အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- မိမိတုိ႕ေလးစားအပ္ေသာ ဆရာ၏စကားျဖစ္ရုံျဖင့္ အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕။

သင္တုိ႕သည္ မိမိတုိ႕ကုိယ္တုိင္ ဤတရားတုိ႕သည္ အကုသုိလ္တရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕သည္ အျပစ္ရွိေသာတရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕သည္ ပညာရွိတုိ႕ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာတရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕ႏွင့္ျပည့္စံုလွ်င္ ဤတရားတုိ႕ကုိ ေဆာက္တည္လွ်င္ အက်ိဳးမဲ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းငွာ ျဖစ္ကုန္၏ဟု သိၾကေသာအခါ ထုိတရားတုိ႕ကုိ ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ဤတရားတုိ႕သည္ ကုသုိလ္တရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕သည္ အျပစ္မရွိေသာတရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕သည္ ပညာရွိတုိ႕ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ တရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕ႏွင့္ျပည့္စံုလွ်င္ ဤတရားတုိ႕ကုိ ေဆာက္တည္လွ်င္ အက်ိဳးရွိျခင္းငွာ၊ ခ်မ္းသာျခင္းငွာျဖစ္၏ဟု သိၾကေသာအခါ ထုိတရားတုိ႕ကုိ ေဆာက္တည္ က်င့္သံုးၾကကုန္ေလာ့ ဟူ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ) ဆရာေတာ္၏ "မ်က္ရည္မက်ခင္သိေစခ်င္" စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပသည္။

ခင္မင္စြာျဖင့္......
ေဇာ္သိခၤ

1 comments:

sanchesginger@gmail.com said...

I have never heard about the things like that before. I guess if you are interested in such things you can follow the site puressay.com/blog/page/2 I guess it will be good.

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕