မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Thursday, June 27, 2013

ဝိစိကိစၦာအေၾကာင္း

"ဝိစိကိစၦာအေၾကာင္း"

ဘုရားစသည္တုိ႕၌ ယံုမွားျခင္းသေဘာသည္ "ဝိစိကိစၦာ" တည္း။ ထုိ႕ေၾကာင့္ "ဘုရား စသည့္၊ ယံုမွား ဘိမူ၊ ဝိစိကိစၦာ" ဟုဆုိခဲ့သည္။ "ယံုမွား" ဟူသည္ လံုးလံုး မယံုၾကည္ျခင္းမ်ဳိးလည္း မဟုတ္၊ စိတ္ခ်လက္ခ် မယံုၾကည္ဘဲ "မယံုတစ္ဝက္၊ ယံုတစ္ဝက္" ဆုိသလုိ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ဳိးတည္း။ ဤဝိစိကိစၦာ၏ မယံုမွဳမ်ားကား................

၁။ အလံုးစံုကုိ အကုန္သိေသာ ဘုရားဆုိတာ ဟုတ္ပါ့မလား။

၂။ ထုိတရားအတုိင္း က်င့္လွ်င္ နတ္ရြာ နိဗၺာန္ ရႏုိင္သည္ဆုိတာ ဟုတ္မွဟုတ္ပါ့မလား။

၃။ (ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္ေသာ သံဃာကုိ ၾကည့္၍) ေကာင္းမြန္စြာက်င့္ေသာ သံဃာ ဟုတ္မွ ဟုတ္ရဲ႕လား။

၄။ ငါတုိ႕ က်င့္ႀကံေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ သီလ သိကၡာ ပုဒ္မ်ား အက်ဳိးရွိမွ ရွိပါ့မလား။

၅။ ငါတုိ႕ ေရွးေရွးဘဝက ျဖစ္ခဲ့မွ ျဖစ္ခဲ့ဖူးရဲ႕လား။(ယခုဘဝမွ ထာဝရဘုရား ဖန္ဆင္းလုိ႕ ျဖစ္ရတာေလလား)

၆။ ေနာက္၌ ေရာက္ဖုိ႕ရာ ဘဝရွိေသးတယ္ဆုိတာ ဟုတ္ပါ့မလား။ (ယခုဘဝေသလွ်င္ ၿပီးခ်င္ၿပီးေနမလား။)

၇။ ျပဳသမွ် ေကာင္းမွဳ မေကာင္းမွဳသည္ ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံ အျဖစ္ျဖင့္ ခႏၶာအစဥ္၌ သတၱိက်န္ရစ္တယ္ဆုိတာ ဟုတ္ႏုိင္ပါ့မလား။ (ကံကုိမယံုၾကည္ပံု)

၈။ ထုိကံ၏ အက်ဳိးမ်ား ရလိမ့္မည္ဆုိတာ ဟုတ္ပါ့မလား။ (ကံ၏ အက်ိဳးကုိ မယံုၾကည္ပံု)

၉။ အဝိဇၨာေၾကာင့္ သခၤါရျဖစ္ျခင္း အစရွိေသာအေၾကာင္းအက်ိဳးစပ္ပံုသည္ ဟုတ္မွဟုတ္ပါ့မလား။ (ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကုိ မယံုၾကည္ပံု)။

ဤသုိ႕ ဘုရားစသည္၌ မယံုၾကည္ျခင္းကုိသာ ဝိစိကိစၦာဟု မွတ္ပါ။ ဤဝိစိကိစၦာကုိ "သံသယျဖစ္ျခင္း" ဟုလည္း ဆုိၾကသည္။


အရွင္ဇနကာဘိဝံသ ၏ "ကုိယ္က်င့္ အဘိဓမၼာ" စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ ေဖာ္ျပသည္။

ခင္မင္စြာျဖင့္...
ေဇာ္သိခၤ

"ဗုဒၶ၏ ဝိဘဇၨဝါဒတရားေတာ္"

"ဗုဒၶ၏ ဝိဘဇၨဝါဒတရားေတာ္"

- အုိ... အခ်င္းကာလာမအႏြယ္တုိ႕ သင္တုိ႕သည္ အယူဝါဒ တစ္ခုကုိ တစ္ဆင့္ၾကားျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- ေရွးအစဥ္ အလာ စကားျဖစ္ရုံနဲ႕လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- ဤသုိ႕ျဖစ္ဖူးသတဲ့ဆုိသျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

-က်မ္းဂန္ႏွင့္ညီညြတ္သည္ဆုိရုံျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕မယူၾကနဲ႕၊

- နည္းမွီ၍ယူျခင္းမ်ဳိးျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- အေၾကာင္းျခင္းအရာကုိ ရွာႀကံေထာက္ျပ ညီညြတ္သည္ဆုိရုံျဖင့္လည္း အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- မိမိတုိ႕ ႀကံစည္ႏွစ္သက္ လက္ခံထားေသာအယူႏွင့္ ကုိက္ညီသည္ဆုိရုံႏွင့္ အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- လက္ခံထုိက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားျဖစ္ရုံျဖင့္ အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕၊

- မိမိတုိ႕ေလးစားအပ္ေသာ ဆရာ၏စကားျဖစ္ရုံျဖင့္ အမွန္လုိ႕ မယူၾကနဲ႕။

သင္တုိ႕သည္ မိမိတုိ႕ကုိယ္တုိင္ ဤတရားတုိ႕သည္ အကုသုိလ္တရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕သည္ အျပစ္ရွိေသာတရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕သည္ ပညာရွိတုိ႕ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာတရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕ႏွင့္ျပည့္စံုလွ်င္ ဤတရားတုိ႕ကုိ ေဆာက္တည္လွ်င္ အက်ိဳးမဲ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းငွာ ျဖစ္ကုန္၏ဟု သိၾကေသာအခါ ထုိတရားတုိ႕ကုိ ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ဤတရားတုိ႕သည္ ကုသုိလ္တရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕သည္ အျပစ္မရွိေသာတရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕သည္ ပညာရွိတုိ႕ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ တရားတုိ႕တည္း၊ ဤတရားတုိ႕ႏွင့္ျပည့္စံုလွ်င္ ဤတရားတုိ႕ကုိ ေဆာက္တည္လွ်င္ အက်ိဳးရွိျခင္းငွာ၊ ခ်မ္းသာျခင္းငွာျဖစ္၏ဟု သိၾကေသာအခါ ထုိတရားတုိ႕ကုိ ေဆာက္တည္ က်င့္သံုးၾကကုန္ေလာ့ ဟူ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ) ဆရာေတာ္၏ "မ်က္ရည္မက်ခင္သိေစခ်င္" စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပသည္။

ခင္မင္စြာျဖင့္......
ေဇာ္သိခၤ

Tuesday, June 18, 2013

ခြင့္သာခုိက္မွာ မလုိက္ခ်င္လွ်င္

ငါးအာရုံဘင္အစု၊ ခင္မွဳနဲ႕ေန႕ကုန္
နင္ခုေမ့ပံုလုိ၊ ေတြ႕မႀကံဳစခန္း
ပါယ္ေလးဝ ေသာကဘံုမွာ
ေမ်ာရရုံရွိေတာ့ခမန္း
ေအာက္ဝီစိေသာင္းအငူမွာ
ေခါင္းမျပဴစတမ္း
ႏွစ္အရွည္နစ္မည့္လမ္းကုိလ
နင္ေမွ်ာ္စမ္း နင့္ကုိယ္
ေဒသနာထင္ အလင္းရယ္ႏွင့္
နင္အဖ်င္းပုိထက္သာပုိ
သည္ေလာဘစရုိက္အုိကုိ
မလုိက္လုိေရွာင္ပစ္လုိ႕
ေနာင္အသစ္တကယ္ျပင္လွ်င္
ေကာင္းဖုိ႕အစဥ္
ခြင့္သာခုိက္မွာ မလုိက္ခ်င္လွ်င္
အမုိက္နင့္ျပင္ ရွိေသးေလလိမ့္လား
ခြင့္သာဆဲကမွ မခဲခ်င္လွ်င္
အလြဲနင့္ျပင္ ရွိေသးေလလိမ့္လား
ခြင့္သာတုန္းမွာ မရုန္းခ်င္လွ်င္
အရွံဳးနင့္ျပင္ ရွိေသးေလလိမ့္လား

(လယ္တီဆရာေတာ္)

ခင္မင္စြာျဖင့္...
ေဇာ္သိခၤ
 
^ထိပ္ဆံုးသို႕