မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Wednesday, June 20, 2012

ကြယ္လြန္သူ ဦးမိွဳင္း အားရည္စူး၍ ေဒၚေအးမိ မိသားစု (ေျမာက္ဒဂံု) ေကာင္းမွဳ

သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၅ခု ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခု၊ ပထမ ဝါဆုိလဆန္း (၂)  ၊ ဗုဒၶဟူးေန႕ ၂၀.၆.၂၀၁၂

အရုဏ္ မုန္႕ဟင္းခါးဆြမ္း ႏွင့္  ေန႕ဆြမ္း ေလာင္းလွဴျခင္း ကုသုိလ္ရွင္

ကြယ္လြန္သူ ဦးမိွဳင္း အားရည္စူး၍ ေဒၚေအးမိ မိသားစု (ေျမာက္ဒဂံု) မွ ျဖစ္ပါတယ္။

သံဃာေတာ္မ်ား ေန႕ဆြမ္းဘုန္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္

ဆြမ္း
ၾကက္သားဟင္း
ကုလားပဲႏွပ္
သရက္ခ်ဥ္သုပ္
ပါလေခ်ာင္ေၾကာ္ စသည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားျဖင့္ ေလာင္းလွဴေပးခဲ့ပါတယ္။

ယေန႕ အလွဴရွင္တုိ႕သည္ အခုလုိ ဆြမ္းေလာင္းလွဴရေသာ ကုသုိလ္ကံေစတနာတို႕ေၾကာင္ ့ဆြမ္းအက်ိဳးငါးပါးျပည့္စံုၿပီးလွ်င္ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာစြာျဖင့္ အစစအရာရာအဆင္ေျပေအာင္ျမင္ ျပည့္စံု၍ သာသနာအက်ိဳး ေလာကေကာင္းက်ိဳးမ်ား သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႕ ဆြမ္းေလာင္းအသင္းမွ ဆုေတာင္း ေပးလုိက္ပါတယ္။

Inline image 1

Inline image 2

Inline image 3

Inline image 4

Inline image 5

Inline image 6

Inline image 10

Inline image 7

Inline image 8

Inline image 9

Inline image 11

Inline image 12

Inline image 13

Inline image 14

Inline image 15

Inline image 16

အလွဴရွင္အားလံုးတုိ႕ႏွင့္အတူ ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားမ်ား ကုသုိလ္ယူႏုိင္ၾကပါေစ။Tuesday, June 19, 2012

ကိုထြန္းျမင္႔ေအာင္ +မဆုေ၀ျဖိဳး (စကၤာပူ)မွ မဆုေ၀ျဖိဳး၏ ေမြးေန႔အလွဴ

သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၅ခု ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခု၊ ပထမ ဝါဆုိလဆန္း (၁)  ၊ အဂၤါေန႕ ၁၉.၆.၂၀၁၂

အရုဏ္ ၾကက္သား ၾကာဇံဟင္းခါး ဆြမ္း ကုသိုလ္ရွင္

ကိုထြန္းျမင္႔ေအာင္ + မဆုေ၀ျဖိဳး (စကၤာပူ)မွ မဆုေ၀ျဖိဳး၏ ေမြးေန႔အလွဴ  ျဖစ္ပါတယ္။

ေန႕ဆြမ္းေလာင္းလွဴျခင္း ကုသုိလ္ရွင္မ်ားကေတာ့

ဇြန္(၆)ရက္ေမြးေန႔ရွင္ မရီရီသင္း(စကၤာပူ)၏ ေမြးေန႔အလွဴ ျဖစ္ပါတယ္။

သံဃာေတာ္မ်ား ေန႕ဆြမ္းဘုန္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္

ဆြမ္း
ဝက္သားဟင္း
ကုလားပဲႏွပ္
ပဲတီခ်ဥ္သုပ္
ပါလေခ်ာင္ေၾကာ္ စသည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားျဖင့္ ေလာင္းလွဴေပးခဲ့ပါတယ္။

ယေန႕ အလွဴရွင္တုိ႕ အားလံုး ႏွင့္ ေမြးေန႕ရွင္ အားလံုး တုိ႕သည္ အခုလုိ ဆြမ္းေလာင္းလွဴရေသာ ကုသုိလ္ကံေစတနာတို႕ေၾကာင္ ့ဆြမ္းအက်ိဳးငါးပါးျပည့္စံုၿပီးလွ်င္ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာစြာျဖင့္ အစစအရာရာအဆင္ေျပေအာင္ျမင္ ျပည့္စံု၍ သာသနာအက်ိဳး ေလာကေကာင္းက်ိဳးမ်ား သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႕ ဆြမ္းေလာင္းအသင္းမွ ဆုေတာင္း ေပးလုိက္ပါတယ္။

Inline image 1

Inline image 2

Inline image 3

Inline image 4

Inline image 5

Inline image 6

Inline image 16

Inline image 7

Inline image 8

Inline image 9

Inline image 10

Inline image 11

Inline image 12

Inline image 13

Inline image 14

Inline image 15

အလွဴရွင္အားလံုးတုိ႕ႏွင့္အတူ ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားမ်ား ကုသုိလ္ယူႏုိင္ၾကပါေစ။

Monday, June 18, 2012

၁၈.၆.၂၀၁၂ တနလၤာေန႕ ဆြမ္းေလာင္းလွဴျခင္း

သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၅ခု ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ခု နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၁၄) ရက္ ၊ တနလၤာေန႕ ၁၈.၆.၂၀၁၂


အရုဏ္ ႏုိ႕ ယာဂုဆြမ္း ႏွင့္ ေန႕ဆြမ္း ေလာင္းလွဴျခင္း ကုသုိလ္ရွင္

လမင္းအိမ္စာေပနွင္႔ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား (မူဆယ္ျမိဳ႕)  ျဖစ္ပါတယ္။

သံဃာေတာ္မ်ား ေန႕ဆြမ္း ဘုန္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္

ဆြမ္း
ငါးေၾကာ္
ခ်ဥ္ေပါင္ခ်က္
ပဲသီးေၾကာ္
ပါလေခ်ာင္ေၾကာ္ စသည့္ ဟင္းလ်ာမ်ား ျဖင့္ ေလာင္းလွဴေပးခဲ့ပါတယ္။

ယေန႕ အလွဴရွင္တုိ႕ အားလံုး  ဆြမ္းေလာင္းလွဴရေသာ ကုသုိလ္ကံေစတနာတို႕ေၾကာင္ ့ဆြမ္းအက်ိဳးငါးပါးျပည့္စံုၿပီးလွ်င္ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာစြာျဖင့္ အစစအရာရာအဆင္ေျပေအာင္ျမင္ ျပည့္စံု၍ သာသနာအက်ိဳး ေလာကေကာင္းက်ိဳးမ်ား သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႕ ဆြမ္းေလာင္းအသင္းမွ ဆုေတာင္း ေပးလုိက္ပါတယ္။

Inline image 1

Inline image 2

Inline image 15

Inline image 3

Inline image 4

Inline image 5

Inline image 6

Inline image 7

Inline image 8

Inline image 9

Inline image 10

Inline image 11

Inline image 12

Inline image 13

Inline image 16

Inline image 14

အလွဴရွင္အားလံုးတုိ႕ႏွင့္အတူ ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားမ်ား ကုသုိလ္ယူႏုိင္ၾကပါေစ။
Wednesday, June 13, 2012

မေအးေအးေစာ(ဂ်ပန္)၏ ေမြးေန႕အလွဴ ႏွင့္ ရာသက္ပန္ေငြပေဒသာပင္မွ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမွဳ


သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၅ခု ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ခု နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၉) ရက္  ဗုဒၶဟူးေန႕

အရုဏ္ ၾကက္သား ၾကာဇံဟင္းခါးဆြမ္း ကုသိုလ္ရွင္မေအးေအးေစာ(ဂ်ပန္)၏ ေမြးေန႔အလွဴ ျဖစ္ပါတယ္။

ေန႕ဆြမ္း ကုသုိလ္ရွင္မ်ားကေတာ့

ရာသက္ပန္ထာ၀ေငြပေဒသာပင္တြင္  လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ား အတြက္ 

ေငြပေဒသာပင္မွ သီးပြင့္ေသာ အသီးအပြင့္မ်ားျဖင့္ ေလာင္းလွဴျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သံဃာေတာ္မ်ား ေန႕ဆြမ္း ဘုန္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္

ဆြမ္း
ဝက္သားဟင္း
ကုလားပဲႏွပ္
ပဲတီခ်ဥ္သုပ္
ပါလေခ်ာင္ေၾကာ္
ဘယာေၾကာ္ စသည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားျဖင့္ ေလာင္းလွဴေပးခဲ့ပါတယ္။
ယေန႕ အရုဏ္ဆြမ္း အလွဴရွင္ ေမြးေန႕ရွင္ မေအးေအးေစာ ႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရာသက္ပန္ထာ၀ရ ေငြပေဒသာပင္တြင္ ပါဝင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ားအားလံုးတုိ႕သည္  ယေန႕  ဆြမ္းေလာင္းလွဴရေသာ ကုသုိလ္ကံေစတနာတို႕ေၾကာင္ ့ဆြမ္းအက်ိဳးငါးပါးျပည့္စံုၿပီးလွ်င္ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာစြာျဖင့္ အစစအရာရာအဆင္ေျပေအာင္ျမင္ ျပည့္စံု၍ သာသနာအက်ိဳး ေလာကေကာင္းက်ိဳးမ်ား သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႕ ဆြမ္းေလာင္းအသင္းမွ ဆုေတာင္း ေပးလုိက္ပါတယ္။


Inline image 1

Inline image 2

Inline image 3

Inline image 4

Inline image 5

Inline image 6

Inline image 7

Inline image 8

Inline image 9

Inline image 14

Inline image 15


Inline image 10

Inline image 11

Inline image 12

Inline image 13

Inline image 16


အလွဴရွင္အားလံုးတုိ႕ႏွင့္အတူ ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားမ်ား ကုသုိလ္ယူႏုိင္ၾကပါေစ။

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕