မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Wednesday, December 12, 2012

၁၂.၁၂.၁၂ ဗုဒၶဟူးေန႕ Dr.မိုးကိုဦး+ မ၀င္းမင္းသစ္ မိသားစု (ဘန္ေကာက္) ေကာင္းမွဳ အလွဴ။

သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၆ ခုေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခု တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္  (၁၄) ရက္၊ ၁၂.၁၂.၂၀၁၂ ဗုဒၶဟူးေန႕

အရုဏ္ ၾကက္သား ၾကာဇံဟင္းခါးဆြမ္း ကပ္လွဴျခင္း ႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းေလာင္းလွဴျခင္း ကုသုိလ္ရွင္


Dr.မိုးကိုဦး+ မ၀င္းမင္းသစ္ မိသားစု (ဘန္ေကာက္) ေကာင္းမွဳ အလွဴ။

သံဃာေတာ္မ်ား ေန႕ဆြမ္းဘုန္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္

ဆြမ္း
ၾကက္သားဟင္း
ေျမေထာက္ပဲႏွပ္
မံုလာဥခ်ဥ္သုပ္
ပါလေခ်ာင္ေၾကာ္ စသည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားျဖင့္ ေလာင္းလွဴေပးခဲ့ပါတယ္။

ယေန႕ အရုဏ္ဆြမ္းႏွင့္ေန႕ဆြမ္းအလွဴရွင္ Dr.မုိးကုိဦး + မဝင္းမင္းသစ္ မိသားစု အားလံုးတို႕သည္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ အရုဏ္ဆြမ္းႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းမ်ား  ဆပ္ကပ္ေလာင္းလွဴရေသာ ကုသုိလ္ကံေကာင္းမွဳ  ေစတနာတုိ႕ေၾကာင့္ ယေန႕ မွ  စ၍ ဆြမ္းအက်ိဳး ငါးပါးျပည့္စံုၿပီး  စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္က်န္းမာစြာျဖင့္  သာသနာအက်ိဳး၊   ေလာက ေကာင္းက်ိဳးမ်ား သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္  ႏိုင္ၾကပါေစလုိ႕ ဆြမ္းေလာင္းအသင္း အဖြဲ႕မွ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

Inline image 1

Inline image 2

Inline image 3

Inline image 4

Inline image 5

Inline image 6

Inline image 7

Inline image 8

Inline image 13


Inline image 10

Inline image 9\

Inline image 11

Inline image 12

Inline image 14

Inline image 15

အလွဴရွင္အားလံုးတုိ႕ႏွင့္အတူ ၾကည္ညိဳ သဒၶါပြားမ်ား ကုသိုလ္ယူႏုိင္ၾကပါေစ။Sunday, December 9, 2012

၈.၁၂.၂၀၁၂ စေနေန႕ Dr.နီသုရွန္ (စကၤာပူ) ၏ ေမြးေန႔ အလွဴ ေကာင္းမွဳ


သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၆ ခုေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခု တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္  (၁၀) ရက္၊ ၈.၁၂.၂၀၁၂ စေနေန႕

အရုဏ္ ၾကက္သား ၾကာဇံဟင္းခါးဆြမ္းကပ္လွဴျခင္း ႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းေလာင္းလွဴျခင္း ကုသုိလ္ရွင္

Dr.နီသုရွန္ (စကၤာပူ) ၏ ေမြးေန႔ အလွဴ ေကာင္းမွဳ ျဖစ္ပါတယ္။

သံဃာေတာ္မ်ား ေန႕ဆြမ္းဘုန္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္

ဆြမ္း
ၾကက္သားဟင္း
ေျမေထာက္ပဲႏွပ္
မံုလာဥခ်ဥ္သုပ္
ပါလေခ်ာင္ေၾကာ္ စသည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားျဖင့္ ေလာင္းလွဴေပးခဲ့ပါတယ္။

ယေန႕ အရုဏ္ဆြမ္းႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းအလွဴရွင္ Dr.နီသုရွန္  မိသားစုအားလံုးတုိ႕သည္  သံဃာေတာ္မ်ားကုိ အရုဏ္ဆြမ္းႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းမ်ား  ဆပ္ကပ္ေလာင္းလွဴရေသာ ကုသုိလ္ကံေကာင္းမွဳ  ေစတနာတုိ႕ေၾကာင့္ ယေန႕ မွ  စ၍ ဆြမ္းအက်ိဳး ငါးပါးျပည့္စံုၿပီး  စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္က်န္းမာစြာျဖင့္  သာသနာအက်ိဳး၊   ေလာက ေကာင္းက်ိဳးမ်ား သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္  ႏိုင္ၾကပါေစလုိ႕ ဆြမ္းေလာင္းအသင္း အဖြဲ႕မွ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

Inline image 1

Inline image 6

Inline image 2

Inline image 3

Inline image 4

Inline image 5

Inline image 13

Inline image 7

Inline image 8

Inline image 9

Inline image 10

Inline image 11

Inline image 12

အလွဴရွင္ အားလံုးတုိ႕ႏွင့္အတူ ၾကည္ညိဳ သဒၶါပြားမ်ား ကုသုိလ္ယူႏုိင္ၾကပါေစ။


Thursday, November 15, 2012

သစၥာၿငိမ္းခ်မ္း (USA)၏ အရုဏ္ဆြမ္းေမြးေန႕အလွဴႏွင့္ လစဥ္အလွဴရွင္မ်ား၏ ေန႕ဆြမ္းအလွဴ ၁၅.၁၁.၂၀၁၂


သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၆ ခုေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခု တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း  (၂) ရက္၊ ၁၅.၁၁.၂၀၁၂ ၾကာသပေတးေန႕

အရုဏ္ မုန္႕ဟင္းခါးဆြမ္း ကပ္လွဴျခင္း ကုသိုလ္ရွင္
သစၥာၿငိမ္းခ်မ္း (USA) ၏ ေမြးေန႔အလွဴ ေကာင္းမွဳ ျဖစ္ၿပီး

ေန႕ဆြမ္းေလာင္းလွဴျခင္း  ကုသုိလ္ရွင္မ်ားကေတာ့

လစဥ္ အလွဴရွင္မ်ား  အလွဴ ေကာင္းမွဳ ျဖစ္ပါတယ္။

သံဃာေတာ္မ်ား ေန႕ဆြမ္းဘုန္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္

ဆြမ္း
ဝက္သားဟင္း
ကုလားပဲႏွပ္
ပဲတီခ်ဥ္သုပ္
ပါလေခ်ာင္ေၾကာ္ စသည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားျဖင့္ ေလာင္းလွဴေပးခဲ့ပါတယ္။

ယေန႕ အရုဏ္ဆြမ္းအလွဳရွင္ႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းအလွဴရွင္အားလံုးတုိ႕သည္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ အရုဏ္ဆြမ္းႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းမ်ား  ဆပ္ကပ္ေလာင္းလွဴရေသာ ကုသုိလ္ကံေကာင္းမွဳ ေစတနာတုိ႕ေၾကာင့္ ယေန႕မွ စ၍ ဆြမ္းအက်ိဳး ငါးပါးျပည့္စံုၿပီး  စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္က်န္းမာစြာျဖင့္  သာသနာအက်ိဳး၊   ေလာက ေကာင္းက်ိဳးမ်ား သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္  ႏိုင္ၾကပါေစလုိ႕ ဆြမ္းေလာင္းအသင္း အဖြဲ႕မွ ဆုေတာင္း ေပးလုိက္ပါတယ္။

Inline image 1

Inline image 16

Inline image 3

Inline image 4

Inline image 5

Inline image 6

Inline image 7

Inline image 8

Inline image 9

Inline image 10

Inline image 11

Inline image 12

Inline image 13

Inline image 14

Inline image 15

အလွဴရွင္အားလံုးတုိ႕ႏွင့္အတူ ၾကည္ညိဳ သဒြါပြားမ်ားကုသိုလ္ယူႏုိင္ၾကပါေစ။

Tuesday, October 30, 2012

သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႕ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ပူေဇာ္ျခင္း

Inline image 1

ဒိ၀ါ တပတိ အာဒိေစၥာ၊ ရတၲိမာ ဘာတိ စႏၵိမာ၊
သႏၷေဒၶါ ခတၲိေယာ ဘာတိ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ၊
အထသဗၺမေဟာရတၲႎ ၊ ဗုေဒၶါတပတိေတဇသာ၊
(ဓမၼပဒ၊သံယုတၲ)
တာဒိသံ ေတဇသမၼႏၷံ၊ ဗုဒၶံ၀ႏၵာမိ အာဒရံ။ (ေပါရာဏ)


အာဒိေစၥာ၊ ေရာင္ျခည္တစ္ေထာင္ အလင္းေဆာင္သည့္ ထြန္းေျပာင္ထိန္လင္း ရွင္ေနမင္းသည္။ ဒိ၀ါ၊ ေန႕အခါမွသာလွ်င္၊ တပတိ၊ ထြန္းလင္းက်က္သေရတင့္တယ္လွပါေပ၏။ စႏၷိမာ၊ ယုန္ျဖဴလနန္း ေသာ္တာစန္းသည္။ ရတၲႎ၊ ညဥ့္အခါမွသာလွ်င္ တပတိ၊ထြန္းလင္းၾကက္သေရ တင့္တယ္လွပါေပ၏။ ခတၲိေယာ၊ ေရေျမပိုင္သ စိုးရသနင္းျပည့္ရွင္မင္းသည္။ သႏၷေဒၶါ၊ ေရႊ၊ေငြ၊စိန္၊ေက်ာက္ ထိန္ထိန္ေတာက္သည့္ မင္းေျမာက္တန္ဆာ ဆင္ယင္မွသာလွ်င္။ ဘာတိ၊ ထြန္းလင္းက်က္သေရ တင့္တယ္လွပါေပ၏။ ျဗဟၼေဏာ၊ ကိေသလာကုန္ခန္း ရဟႏၲာ ပုဂၢိဳလ္သည္။ စ်ာယီ၊ အဘိဉာဥ္၀င္စား စ်န္ကစားမွသာလွ်င္။ တပတိ၊ ထြန္းလင္းက်က္သေရ တင့္တယ္လွပါေပ၏။ အထ၊ ထုိမွၾကဴး၍ ထူးသည္မွာကား။ ဗုေဒၶါ၊ သစၥာေလးပါးျမတ္ တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္။ ေတဇသာ၊ ၾကက္သေရမ်ိဳးစံု တန္ခိုးဂုဏ္အားျဖင့္။ သဗၺမေဟာရတၲႎ၊ ေန႕ေရာညဥ့္ပါဘယ္ခါမဆိုင္း အခ်ိန္တိုင္း၌သာလွ်င္၊တပတိ ၊ ထြန္းလင္း က်ကသေရ တင့္တယ္လွပါေပ၏။ တာဒိသံေတဇသမၼႏၷံ၊ ထုိသို႕ ၾကက္သေရမ်ိဳးစံုတန္ခုိးဂုဏ္တို႕ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ေနမင္း၊လမင္း၊ရဟန္းတသင္းတို႕ထက္ ထြန္းလင္းၾကက္သေရ တင့္တယ္ေတာ္မူေပ ထေသာ။ ဗုဒၶံ သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။ အဟံ၊ တပည့္ေတာ္သည္။ အာဒရံ ၀ႏၵာမိ၊ ဗုဒၶဂုဏ္ကို အာရံုထပ္ထပ္ စိတ္ေဇာကပ္လွ်က္ မျပတ္ရိုက်ိဳး လက္စံုမိုး၍ ရွိခုိးကန္ေတာ့ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရား။
ဒီဂါထာကေတာ့ အလံုးစံုမဂၤလာရွိလို႕ "သဗၺမဂၤလာ" ဂါထာ, တစ္ေထာင္တန္လို႕" သဟႆရဟ" သစၥာျပဳတာမို႕ "သစၥ"ဂါထာလို႕ေခၚတဲ့ ဂါထာပါ။
ဓမၼပဒပါဠိ, သံယုတၱပါဠိေတာ္မွာလာတဲ့ ဂါထာပါ။ တခ်ိဳ႕ပါဠိရတယ္။ အနက္မရ။ တစ္ခ်ိဳ႕ ပါဠိ၊အနက္ ရျပန္ေတာ့ ဂါထာျဖစ္ေပၚလာပံုကိုမသိၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပါဠိ၊ အနက္၊ ဂါထာျဖစ္ေပၚလာပံုေလးကို ေရးသား ေပးလိုက္ပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားဟာ တစ္ခုေသာ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႕ညမွာ တရားေဟာပလႅင္ေပၚမွာ သီတင္းသံုး ေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေနမင္းႀကီး ၀င္ေတာ့မည္ဆဲဆဲ အေနာက္ေတာင္ေပၚမွာ ေမးတင္ေနပါတယ္။ အေရွ႕ဥဒည္စြန္းမွာေတာ့ ေငြလမင္းႀကီးထြက္ေပၚစျပဳေနပါၿပီ။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ ပေႆနဒီေကာသလမင္းႀကီး မင္းတန္ဆာအစံု၀တ္ဆင္ၿပီး မွဴးမတ္ ဗိုလ္ပါအျခံအရံနဲ႕ တရားနာေနပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ ကာဠဳဒါယီ ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ႀကီး စ်န္၀င္စားၿပီးေနပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေနမင္း၊ လမင္း၊ ေကာသလမင္း၊ ကာဠဳဒါယီ မေထရ္တို႕ဟာ အသီးသီး သူ႕ၾကက္သေရနဲ႕သူ ရွိေနတာကို ရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္ ျမင္ေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီ ၾကက္သေရရွိေနတဲ့ ၅ မ်ိဳးထဲမွာ ေနမင္းဟာ ေန႕အခါမွာပဲ တင့္တယ္တယ္။ လမင္းဟာ ညဥ့္အခါမွာပဲ တင့္တယ္တယ္။ ေကာသလမင္းဟာ မင္းေျမာက္တန္ဆာ ဆင္ယင္ထားတဲ့အခါမွာဘဲ တင့္တယ္တယ္။ ရဟႏၲာ မေထရ္ျမတ္ဟာလည္း စ်န္၀င္စားတဲ့အခါမွဘဲ တင့္တယ္တယ္။ ၾကက္သေရရွိတယ္။ သံုးေလာကထြဋ္ထား ျမတ္စြာဘုရားကေတာ့ ၾကက္သေရမ်ိဳးစံု တန္ခိုးဂုဏ္တို႕ျဖင့္ ေန႕ေရာ,ညဥ့္ေရာ အခ်ိန္ရွိသေရြ႕ တင့္တယ္တယ္။ ၾကက္သေရရွိတယ္။ အဲဒီလို ရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္က ရွဳျမင္ေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီရွဳျမင္ေတာ္မူတဲ့အတုိင္း ျမတ္စြာဘုရားကို ေလွ်ာက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက ရွင္အာနႏၵာ ေလွ်ာက္တာကို လက္ခံေတာ္မူပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီဂါထာဟာ ျမတ္စြာဘုရားေဟာဂါထာျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒါက ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေလာက္ သီဟိုဠ္ကၽြန္းမွာ ဘာတိကတိႆမင္းႀကီး နန္းစံပါတယ္။ မင္းႀကီးဟာ တစ္ခုေသာ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႕မွာ မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါ ပရိတ္သတ္ႏွင့္အတူ မဟာေစတီကို ဖူးေျမာ္ရန္ ထြက္ေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကလည္း ေန၀င္ခါနီး လထြက္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုတယ္ႀကီးမားတဲ့ မဟာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအေပၚ အေနာက္ဘက္မွ ေန၀င္ခါနီးဆည္းဆာေရာင္ျခည္၊ အေရွ႕ဘက္မွ လထြက္ခါစ ျဖဴ၀င္းေအးျမေသာ လေရာင္တို႕က်ေရာက္ကာ ၾကက္သေရရွိေနပံုကို မင္းႀကီးျမင္ရေတာ့ အမတ္ႀကီးဘက္ကိုလွည့္ၿပီး အမတ္ႀကီးတို႕ မဟာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ၾကက္သေရ ရွိလိုက္တာ။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူတဲ့ ပါဠိေတာ္မွာ ဒီလုိၾကက္သေရရွိတဲ့ဂါထာမ်ား မရွိဘူးလားလို႕ေမး ေတာ့ အမတ္ႀကီးတစ္ေယာက္က လက္အုပ္ခ်ီၿပီး ေနမင္းဘက္ကိုလွည့္ကာ "ဒိ၀ါတပတိ အာဒိေစၥာ" ဟုရြတ္ဆိုပါတယ္။ တဖန္လလမင္းဘက္လွည့္ၿပီး"ရတၲိမာ ဘာတိ စႏၵိမာ" လို႕ ရြတ္ဆိုပါတယ္။ တဖန္ ဘာတိကတိႆမင္းႀကီး ဘက္ကိုလွည့္ၿပီး "သႏၵေဒၶါ ခတၱိေယာ ဘာတိ" လို႕ဆိုပါတယ္။ မဟာေစတီအနီးရွိ သံဃာေတာ္မ်ားသီတင္းသံုးတဲ့ မဟာ၀ိဟာရေက်ာင္းဘက္လွည့္ၿပီး "စ်ာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ" လို႕ရြတ္ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့မွ ေနေရာင္လေရာင္ တို႕ျဖင့္ တင့္တယ္လ်က္ရွိတဲ့ မဟာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ဘက္ကိုလက္အုပ္ခ်ီလွည့္ၿပီး " အထ သဗၺမေဟာရတၱႎ၊ ဗုေဒၶါတပတိ ေတဇသာ" လို႕ဆိုၿပီး ဘုရားရွိခုိးလိုက္ပါတယ္။
အဲဒီအခါမွာ ဘာတိကတိႆမင္းႀကီးက "အုိအမတ္ႀကီး လက္အုပ္ကိုမခ်လိုက္ပါနဲ႕ဦး" လို႕ေျပာၿပီး အသျပာတစ္ေထာင္ထုပ္ကို အမတ္ႀကီးရဲ႕ လက္ထဲထည့္ၿပီး ပူေဇာ္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီ "ဒိ၀ါတပတိဂါထာ" ဟာသဟႆရဟ=သဟႆ= တစ္ေထာင္။ အရဟ=ထိုက္တန္တဲ့ တစ္ေထာင္တန္ဂါထာ လို႕ဆိုပါတယ္။ သစၥာျပဳရာ ေရာက္လို႕ "သစၥာ"ဂါထာလို႕လည္း ဆိုပါတယ္။ ဆိုတာေလးကို သီတင္းကၽြတ္လျပည့္အမွီ သံုးေလာကထြဋ္ထား သဗၺညဳ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ရွိခုိးလုိက္ၾကပါကုန္စို႕………………………..။


ေမတၱာရွင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း

ခင္မင္စြာျဖင့္....
ေဇာ္သိခၤ

Saturday, October 27, 2012

ေမတၱာရွင္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေန႕စဥ္ ယာနအလွဴ


ေမတၱာရွင္ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕မွ  စစ္ကုိင္းေတာင္ရိုး ဆြမ္းေလာင္းအသင္းအျဖစ္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႕အား ေန႕စဥ္ အရုဏ္ဆြမ္းမ်ား ေန႕ဆြမ္းမ်ားကပ္လွဴလွ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ယာနအလွဴအျဖစ္ဆြမ္းခံၾကြၾကေသာ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႕အား စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္းမွ ေတာင္ေပၚသို႕ မပင္မပမ္း ခ်မ္းသာစြာၾကြေတာ္မူႏုိင္ရန္ ယာနဒါန ယဥ္အလွဴစီမံကိန္းကို ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္ ေစတနာရွင္မ်ား ေကာင္းမႈျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကားႏွစ္စီးျဖင့္ ေန႕စဥ္လွဴဒါန္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ေန႕စဥ္ ကုသိုလ္ယူႏုိင္ရန္အတြက္  ယာနအလွဴ တြင္ ေန႕စဥ္ ေမာ္ေတာ္ကား ဓါတ္ဆီ၊ဒီဇယ္ဆီ ဒရိုင္ဘာလခ မ်ား ႏွင့္အေထြေထြ ျပဳျပင္စားရိတ္မ်ား အတြက္ အရွင္ဇ၀န ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ) ဆရာေတာ္မွ မတည္ေငြ ေငြပေဒသာပင္ က်ပ္သိန္းတစ္ရာ ခန္႕မတည္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ေအာက္ပါ ကုသိုလ္ရွင္မ်ားမွလည္း လစဥ္ အလွဴေငြမ်ားလွဴဒါန္းၾကပါသည္

*October လ လစဥ္ကားဆီနဲ႕အေထြေထြစရိတ္အလႉရွင္စာရင္း*

၁. မအင္ၾကင္းသန္႔(စကၤာပူ) S$10
 ၂. မခင္ကလ်ာစိုး(စကၤာပူ) S$10
၃. ZYL & KPS(စကၤာပူ) Dec 2012 ထိလႈျပီး
 ၄. ကိုမင္းသူရိန္+မသဇင္ မိသားစု(စကၤာပူ) S$10
 ၅. ကိုစိုးနိုင္၀င္း+မလဲ႔လဲ႔နွင္း(ေရႊဘို) S$10
၆. ကိုေက်ာ္ကိုသက္+မလဲ့ဝတ္ရည္ျ
မင့္(စကၤာပူ) S$10
၇. ဦးေအာင္သိန္း+ေဒၚျမင္႔ျမင္
႔ဦး မိသားစု(စကၤာပူ) S$10
၈. ဦးေအာင္စိုး+ေဒၚခင္ထားေအး မိသားစု(စကၤာပူ) S$10
 ၉. ကိုေဇာ္၀င္းထြဋ္+မနွင္းယုယု
၀င္း၊သမီးေလး-ေအးခ်မ္းပြင္႔ျဖဴ မိသားစု(စကၤာပူ)S$10
၁၀. ဗိုလ္ၾကီးဥာဏ္၀င္းထြန္း+မေအ
းသႏၱာထြန္း(စကၤာပူ) S$10
၁၁. ကိုေအာင္ေစမင္း+မသင္းလဲ႔ရီေ
မာင္(စကၤာပူ) S$50
၁၂. ကိုထင္ေအာင္စိုး+မလဲ႔လဲ႔၀င္
း(စကၤာပူ) S$10
၁၃. မေမဖုန္းေသာ္(စကၤာပူ) S$10
၁၄. ဦးေအာင္သာေက်ာ္+ ေဒၚသန္းသန္းေဆြ (စကၤာပူ) S$10
 ၁၅. ကိုေဇာ္၀င္းျမင္႔ + မတင္ဇာပိုင္ မိသားစု (စကၤာပူ) S$10
*လစဥ္ကားဆီနဲ႕အေထြေထြစရိတ္အလႉ ေငြ စုစုေပါင္း S$ 180*

ယာဥ္အလွဴကိုေပးလွဴျခင္းသည္ ခ်မ္းသာကိုေပးလွဴသည္မည္၏ ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ သပိတ္ကိုပိုက္လွ်က္ ဖိနပ္မစီးဘဲ ေျခလွ်င္ေလွ်ာက္ရေသာ ခရီးကို မိမိတို႕ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျဖင့္လွဴဒါန္းထားၾကေသာ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ျဖင့္ ၾကြရေသာအခါ မပင္မပန္း ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ လုိရာခရီးကိုေရာက္ၾကသည္ကို အၿမဲေတြးၾကည့္လွ်က္ ပရေစတနာ ကုိသိုလ္ ပြားမ်ားႏုိင္ၾကၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယက်န္းမာျခင္းအေပါင္းတုိ႕ႏွင့္ျပည့္စံုၾကပါေစ။

Inline image 4

Inline image 1

Inline image 2

Inline image 3

Inline image 5

Inline image 6

အလွဴရွင္ အားလံုးတုိ႕ႏွင့္အတူ ၾကည္ညိဳ သဒၶါပြားမ်ား ကုသုိလ္ယူႏုိင္ၾကပါေစ။

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕