မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Tuesday, May 17, 2011

ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႕

5673887.jpg
ကဆုန္လျပည့္ေန႕သည္ ဗုဒၶေန႕ျဖစ္သည္ ။ ထုိေန႕သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၅၅ ခုနစ္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ -ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႕၌ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရား ပြင့္ေတာ္မူေသာေန႕ျဖစ္သည္။  ထုိေန႕ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူသည္ကုိ အာရုံျပဳၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားအားလံုးသည္ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာ ပရိေဘာဂေစတီျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေဗာဓိေညာင္ပင္ကုိ ေရသြန္းေလာင္း ပူေဇာ္ၾကျခင္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။  ထုိသုိ႕ ပူေဇာ္ ေရေလာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ၾကရာမွ ေညာင္ေရသြန္း ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ကဆုန္လျပည့္ေန႕ကုိ ေညာင္ေရသြန္း ပြဲေတာ္ေန႕ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည့္ အျပင္ ထုိေန႕ကုိ ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ ဗုဒၶေန႕ အျဖစ္လည္း ေခၚၾကသည္။ ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ … ကဆုန္လျပည့္သည္…
၁။ ဘုရားအေလာင္း သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား ေျခေတာ္ရင္း၌ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ခံယူေတာ္မူေသာေန႕သည္ ကဆုန္လျပည့္ေန႕ျဖစ္သည္။
၂။ ျမတ္စြာဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာ ေန႕သည္လည္း ကဆုန္လျပည့္ေန႕ျဖစ္သည္။
၃။ ဘုရားအျဖစ္သုိ႕ ေရာက္ေတာ္ မူေသာ(ပြင့္ေတာ္မူေသာ)ေန႕သည္လည္း ကဆုန္လျပည့္ေန႕ျဖစ္သည္။
၄။ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဝင္ အက်ဥ္းကုိ ေဟာေတာ္မူေသာ ေန႕သည္လည္း ကဆုန္လျပည့္ေန႕ျဖစ္သည္။
၅။ ထုိေနာက္ ေနာက္ဆံုး ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံဝင္ေတာ္မူေသာေန႕ သည္လည္း ဒီေန႕ ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႕ ျဖစ္ေတာ္မူေလသည္။
ထုိသုိ႕ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ၏ ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ျဖစ္သည့္ ကဆုန္လျပည့္ဗုဒၶေန႕ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဗုဒၶဝင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ႏွင့္ ေရးသား ေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။

ဗုဒၶဝင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၁။ ေဂါတမ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဤဘဒၵကမၻာမွ ျပန္၍ ေရတြက္သည္ရွိေသာ္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းထက္၌ သုေမဓာရေသ့ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။
၂။ သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား ေျခေတာ္ရင္း၌ ကုိယ္ေတာ္တစ္ဦးတည္း နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ ရယူႏုိင္ေသာ္လည္း ၾသဃေလးျဖာ သံသရာ၌ နစ္မြန္းေမ်ာပါကုန္ေသာ ေဝေနယ်သတၱဝါအေပါင္းတုိ႕ကုိ သနားၾကင္နာေတာ္မူလွသျဖင့္ ယူေတာ္မမူခဲ့ေပ။
၃။ သုေမဓာရွင္ရေသ့ဘဝမွ ေဝႆႏၱရာမင္း ဘဝတုိင္ေအာင္ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ ဘဝမ်ားစြာတုိ႕၌-
            (၁) ေရႊ၊ ေငြ၊ ဆင္၊ ျမင္း အစရွိသည္ကို လွဴျခင္း ဒါနပါရမီ၊
            (၂) ေျခ၊ လက္၊ နား၊ ႏွာေခါင္း အစရွိသည္ကုိ လွဴျခင္း ဒါနဥပပါရမီ ၊
            (၃) ကုိယ့္အသက္ကုိ လွဴျခင္း ဒါနပရမတၱပါရမီ ၊
၄။ ထုိ႕အျပင္ အလြန္ စြန္႕ႏုိင္ခဲစြာေသာ -
            (၁) ပေဒသရာဇ္၊ ဧကရာဇ္၊ စၾကာမင္းတုိ႕၏စည္းစိမ္ဥစၥာ ရတနာကို စြန္႕ျခင္း ဓနပရိစၥာဂ၊
            (၂)သားသမီးကုိ စြန္႕ျခင္း ပုတၱပရိစၥာဂ၊
            (၃) မယားကုိ စြန္႕ျခင္း ဘရိယပရိစၥာဂ၊
            (၄) ေျခ၊ လက္၊ နား၊ ႏွာေခါင္း အစရွိသည့္ အဂၤါႀကီးငယ္ကုိ စြန္႕ျခင္း အဂၤပရိစၥာဂ၊
            (၅) ကုိယ့္အသက္ကုိ စြန္႕ျခင္း ဇီဝိတပရိစၥာဂ
ဟု ဆုိအပ္ေသာ စြန္႕ျခင္းႀကီး ငါးပါးကုိ ျဖည့္စြန္႕ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
၅။ ဤသုိ႕ ဘဝမ်ားစြာ သံသရာကာလပတ္လံုး ပါရမီေတာ္တုိ႕ကုိ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ တုသိတာ နတ္ျပည္၌ ေသတေကတုမည္ေသာ နတ္သား ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ နတ္သားျဖစ္စဥ္ စၾကဝဠာတုိက္တစ္ေသာင္းမွ နတ္၊ ျဗဟၼာ အေပါင္းတုိ႕က ``ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္ တန္ပါၿပီ၊ လူ႕ျပည္သုိ႕ ဆင္း၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူပါ`` ဟု ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကုိ ေတာင္းပန္ေလသည္။
၆။ သုိ႕ျဖစ္၍ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေသတေကတုနတ္သားသည္ -
            (၁) ကာလ=ဘုရားျဖစ္ရာ အခ်ိန္ကာလ၊
            (၂) ဒီပ=ဘုရားျဖစ္ရာ ကၽြန္းအရပ္၊
            (၃) ေဒသ=ဘုရားျဖစ္ရာ အရပ္ေဒသ၊
            (၄) ကုလ=ဘုရားျဖစ္ရာ အမ်ဳိးအႏြယ္၊
            (၅) မတုအာယုပရိေစၦဒ=ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္မည့္သူ၏ သက္တမ္းအပုိင္းအျခား
ဟူေသာ ၾကည့္ျခင္းႀကီး ငါးပါးတုိ႕ကုိ ၾကည့္ရွဳ႕ေတာ္မူေလသည္။
၇။ ယင္းသုိ႕ ၾကည့္ရွဳ႕ေတာ္မူၿပီးနတ္အျဖစ္မွ စုေတကာ မဟာသကၠရာဇ္  ၆၇-ခု၊ ဝါဆုိလျပည့္ ၾကာသာပေတးေန႕၌ ကပိလဝတ္ျပည့္ရွင္ ဘုရင္သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး၏ ေတာင္ညာေဒဝီမိဖုရားႀကီး မယ္ေတာ္မာယာဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶ တည္ေနေလသည္။
၈။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႕ဝယ္ ေဒဝဒဟျပည္ႏွင့္ ကပိလဝတ္ျပည္၏ အၾကားရွိ လုမၺိနီသာေမာ အင္ၾကင္းေတာ၌ မယ္ေတာ္မာယာဝမ္းမွ မီးရွဴးသန္႕စင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူေလသည္။
၉။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ၁၆-ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ ယေသာ္ဓရာ မင္းသမီးႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္၍ မင္းစည္းစိမ္ကုိ ခံစားေလသည္။
၁၀။ ၂၉-ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ သူအုိ၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္း ဟူေသာ နိမိတ္ႀကီးေလးပါးကုိ ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ ေတာထြက္၍ ရဟန္းျပဳေလသည္။
၁၁။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ အလြန္ျပဳႏုိင္ခဲေသာဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကုိ ရဟန္းအျဖစ္ႏွင့္ ၆-ႏွစ္ပတ္လံုး က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
၁၂။ ထုိ႕ေနာက္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ သုဇာတာမည္ေသာ သူေဌးသမီး လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ႏို႕ဃနာဆြမ္းကုိ အဇပါလေညာင္ပင္ရင္း၌ အလွဴခံ ဘုဥ္းေပးၿပီး မဟာေဗာဓိပင္သုိ႕ ၾကြသြားေတာ္မူေလသည္။
၁၃။ သုဒၶိယငစင္ ျမက္ထမ္းသမား(ျမက္ရိတ္လုလင္)သည္ မဟာေဗာဓိပင္သုိ႕ ၾကြလာေသာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္အား ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကုိ လွဴဒါန္းေလသည္။
၁၄။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ သုဒၶိယငစင္ လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကုိ ၾကဲျဖန္႕လုိက္ေသာအခါ ထုိခဏဝယ္ ျမက္ရွစ္ဆုပ္သည္ မဟာေဗာဓိပင္ရင္း၌ အပရာဇိတပလႅင္ ျဖစ္လာေလသည္။ (ထုိျမက္တုိ႕သည္ ျမက္ရိပ္အသြင္သဏၭန္ျဖင့္ မတည္ၾကကုန္)။
၁၅။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ထုိပလႅင္ထက္၌ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ ေနေတာ္မူစဥ္ ေနမဝင္မီ ေဒဝပုတၱမာရ္ (မာရ္နတ္ရန္)ကုိ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူ၍ ညဥ့္ဦးယာမ္၌ ေရွးက ေနခဲ့(ျဖစ္ခဲ့)ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကုိ ေအာက္ေမ့တက္သိတက္ေသာ ``ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိဉာဏ္``ကုိ ရေတာ္မူေလသည္။ သန္းေခါင္ယံ၌ နတ္တုိ႕၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ စုေတခါနီးေသာ သတၱဝါ စသည္တုိ႕ကုိ ျမင္တက္ေသာ ``ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္`` ကုိ ရေတာ္မူေလသည္။
မုိးေသာက္ယံ၌ အာသေဝါတရား ေလးပါးတုိ႕၏ ကုန္ျခင္းကုိ ျပဳတက္ေသာ ``အသဝကၡယဉာဏ္``ကုိ ရေတာ္မူ၍ သက္ေတာ္(၃၅)ႏွစ္အရြယ္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၂-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႕ မုိးေသာက္ယံအခ်ိန္ဝယ္ ေလာကသံုးပါးတြင္ အတုမရွိေသာ သဗၺညဴဘုရားအျဖစ္သုိ႕ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။
၁၆။ သံုးလူ႕သခင္ သဗၺညဴဘုရားရွင္သည္ ၄၅-ဝါ ကာလပတ္လံုး ေဝေနယ်သတၱဝါတုိ႕အား ဓမၼစၾကာ စသည့္တရားတုိ႕ကို ေဟာျပေတာ္မူကာ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ သတၱဝါတုိ႕၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ  ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
၁၇။  ၄၅-ဝါ ကာပတ္လံုး သတၱဝါတုိ႕၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ မနားမေန ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ေသာ သဗၺညဴဘုရားရွင္သည္ သက္ေတာ္ (၈၀)အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခု ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႕ဝယ္ ကုသိနာရုံျပည္ မလႅာမင္းတုိ႕၏ ဥယ်ာဥ္၌ ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္ေတာ္မူေလသည္။

ဤကား မဟာဗုဒၶဝင္ ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႕သည္ ၊  အဂၤါေန႕ျဖစ္သည့္ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္ေတာ္မူေသာ အဂၤါေန႕ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေသာ ေန႕ျဖစ္ေလသည္။ ဒီေန႕ ဒီရက္တြင္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္အားလံုးတုိ႕သည္ မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္ရင္း၌ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္မ်ားကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး က်င္းပၾကျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္ မ်ားသုိ႕ သြားေရာက္၍ ဘုရားလွည့္လည္ ဖူးေျမာ္ၾကျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ကုသုိလ္ယူ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပလုိက္ရေပသည္။
မွတ္ခ်က္။  ။ဗုဒၶဝင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္အေၾကာင္း စာအုပ္မွ  ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ခင္မင္စြာျဖင့္
ေဇာ္သိခၤ


2 comments:

ခႏြဲ said...

ကဆုန္လျပည့္ေန႔ အေၾကာင္းကို ဖတ္ရႈပူေဇာ္သြားပါတယ္။

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ကဆုန္လျပည္႔ေန႔အေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးတာ ေက်းဇူးပါ အိမ္မွာေတာ႔ အဲဒီေန႕က ဆြမ္းကပ္ျဖစ္တယ္

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕