မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Friday, October 30, 2009

ဓနဥပေဒသ (၅) ရပ္

၁။ ဓနဥစၥာ ဟူသည္ မိမိရရွိေသာ ၀င္ေငြ၏ ဆယ္ပံုတစ္ပံုထက္မနည္းေသာေငြကို မိမိႏွင့္    မိသားစု၏    အနာဂတ္ အတြက္ ခ်န္လွပ္သိမ္းဆည္း တက္သူထံသို႕သာ ၀မ္းေျမာက္ပ်ဴငွာ    စြာ   ေရာက္ ရွိလာတက္ၿမဲျဖစ္သည္။

၂။ ဓနဥစၥာဟူသည္ ယင္းအား အက်ဳိးျဖစ္ေအာင္ခုိင္းေစတက္ေသာ သူအတြက္ က်ဳိးႏြံြေက် နပ္စြာ အားထုပ္လုပ္ကိုင္ေပးစၿမဲျဖစ္၍၊ ထုိသူ၏လက္၌ သိုးအုပ္ႏြားအုပ္မ်ားသဖြယ္အဆတုိး ပြားမ်ားျပားလာတက္ေသာသေဘာရွိသည္။

၃။ စနဥစၥာဟူသည္ယင္းအား ဂရုတစုိက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳျပဳသူ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာသူတုိ႕၏ အႀကံဉာဏ္ ကို ရယူလုပ္ကိုင္သူမ်ားထံ၌သာ တြယ္ကပ္ခုိလံုေနတက္ၾကသည္။

၄။ဓနဥစၥာဟူသည္ မိမိလည္း မကၽြမ္းက်င္ ၊ ကၽြမ္းက်င္သူတုိ႕လည္း အားမေပးေသာ အလုပ္မ်ဳိး တြင္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံ ေသာသူတို႕ထံ မွ ေလ်ာက်ေပ်ာက္ကြယ္သြားတက္စၿမဲ ျဖစ္သည္။

၅။ဓနဥစၥာဟူသည္ ယင္းမွလြန္ကဲေသာအျမတ္အစြန္းမ်ဳိးကိုေမွ်ာ္မွန္းသူမ်ား၊ လူလိမ္လူညာတို႕

၏ ဖ်ားေရာင္းေသြးေဆာင္မွဳေနာက္ လုိက္ပါနားေရာင္တက္သူမ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးကာ စိတ္ကူယဥ္ယဥ္ျဖင့္ မဆင္မျခင္ရင္းႏွီး မွဳ ျပဳသူမ်ားထံမွ ေရွာင္ခြာထြက္ေျပးသြားတက္စၿမဲျဖစ္ သည္။

``ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဓိ႒ာန္ျပတ္သားခုိင္မာၿပီဆိုက ယင္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္နည္လမ္းမွန္ကိုရွာေတြ႕ျမဲျဖစ္သည္။``

``ေနာင္တႀကီးစြာ မရမိေစရန္ႀကိဳတင္စဥ္စား မွဳအနည္းငယ္ျပဳပါ``

ထၾကြႏိုးၾကားမွဳ ၊ အခြင့္အေရးကိုမျပတ္ရွဳျမင္ၿပီး အလွ်င္အျမန္ရယူတက္မွဳအားျဖင့္သာ ကံၾကမၼာေကာင္းေတြ အဆက္မျပတ္ႀကံဳႀကိဳက္ႏုိင္တယ္၊ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား သူတစ္ဦးျဖစ္ လာႏုိင္တယ္။``

``ကံၾကမၼာေကာင္းေတြသည္ အခြင့္အေရးကိုအမိအရ ဖမ္းယူျခင္းျဖင့္သာႀကံဳႀကိဳက္ ရရွိႏုိင္တယ္။``

ေဖျမင့္


(ေဘဘီလံုမွာအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢဳိလ္)zawtk...0 comments:

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕