မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Thursday, July 1, 2010

ကၽြန္ေတာ့္သား ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ
``သင္ယူျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံ
ႏွစ္ဖက္သြား လမ္းတစ္လမ္း ျဖစ္သည္။``


တစ္ခါက ၾကားခဲ့ဖူးေသာ ေရွးေဟာင္း  ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိေနသည္။ ထုိပံုျပင္တြင္ ဖခင္က သားငယ္အား ႏြားေပါက္စကေလးတစ္ေကာင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထုိ ႏြားေပါက္စကေလးအား အစာေရစာ ေကၽြးေမြးရန္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ရန္ သားကုိ ညႊန္ၾကားသည္။ ထုိင႕ျပင္ ႏြားေပါက္စကေလးအား ဦးေခါင္းေပၚသုိ႕ တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ မခ်ီရန္ မွာၾကားထားခဲ့သည္။
သားငယ္  ႀကီးျပင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏြားငယ္သည္လည္း ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သားငယ္သည္ ႏြားကေလးအား ဦးေခါင္းေပၚအေရာက္ ေန႕စဥ္ တစ္ႀကိမ္က် ခ်ီမ ရာတြင္ အေလးခ်ိန္တစ္ေပါင္ သုိ႕မဟုတ္ ထုိထက္ပုိ၍ ခ်ီမေနျခင္းျဖစ္သည္။ သားငယ္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္သုိ႕ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ သူသည္ ကန္ေက်ာက္လ်က္ရွိသည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ႏြားထီးအား ခ်ီမ ႏုိင္စြမ္းရွိေနသည္။
ကၽြန္ေတာ္၏ ကုိယ္ပုိင္ဘ၀တြင္လည္း အလားတူ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ရွိေနပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္၏သားက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ေပးေနသလုိ ခင္ဗ်ားတုိ႕၏ သားမ်ားကလည္း ခင္ဗ်ား္တုိ႕အတြက္ တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ေပးေနပါလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႕ လုပ္ေပးျခင္းကုိ ခင္ဗ်ား သိခ်င္မွ သိရွိပါလိမ့္မည္။
တစ္ေန႕တြင္ ကၽြန္ေတာ္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္သားအရြယ္ သားငယ္ အုိင္ဗင္ႏွင့္အတူ ဆီတဲလ္ၿမိ႕၌ တင္းနစ္ကစားေနပါသည္။ အုိင္ဗင္ အသက္ ႏွစ္သားကပင္ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ တင္းနစ္ကစားေဖာ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 
ေနာက္ တင္းနစ္ကြင္းတစ္ခုတြင္  ေဒသခံ တင္းနစ္အသင္းမွ လူငယ္ကေလးမ်ား ကေစားေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က အေ၀းသို႕ လြင့္ထြက္သြားေသာ ေဘာလံုးေတြကုိ လုိက္လံေကာက္ယူေနခုိက္ ေဒသခံတင္းနစ္အသင္းမွ နည္းျပဆရာမ ကၽြန္ေတာ့္အနီးသုိ႕ ခ်ဥ္းကပ္လာသည္။
``ခင္ဗ်ားသား တကယ္ ရုိက္ခ်က္ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ`` 
နည္းျပဆရာက မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ အုိင္ဗင္အား ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိရုံမွ်မက သူ၏ တင္းနစ္အသင္းသုိ႕ ၀င္ေရာက္ရန္ စည္းရုံးလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ သတိျပဳမိလုိက္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က နည္းျပဆရာ စိတ္ပ်က္ေအာင္ ေျပာျပလုိက္သည္။
``ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ နယူေယာက္ၿမိဳ႕ကပါဗ်ာ``
အုိင္ဗင္အား သူ႕ဦးေလးႏွင့္ အေဒၚအိမ္သုိ႕ ကားေမာင္း၍ လုိက္ပုိ႕စဥ္ နည္းျပဆရာေျပာသည့္ စကားကုိ ျပန္ေျပာ ျပလုိက္ သည္။ သုိ႕ေသာ္ နည္းျပဆရာက အုိင္ဗင္၏ တင္းနစ္ကစားကြက္တြင္မည္သည့္အခ်က္ကုိျမင္၍ ခ်ီးက်ဴးစကား ေျပာခဲ့ သနည္းဟု ကၽြန္ေတာ္ သိခ်င္စိတ္ ျပင္းျပေနခဲ့ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္က အုိင္ဗင္သည္ သူ႕ေက်ာင္းတြင္ တင္းနစ္ကစားရာ၌ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္မွဳရွိခဲ့ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္အား ေျပာျပဖူးသည္။ သူသည္ ေက်ာင္းမွ တင္းနစ္ကစားပြဲ ၿပိဳင္ဖက္ တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ထုိ႕ေနာက္ ၿမိဳ႕မအသင္းမွ တင္းနစ္ခ်န္ပီယံ တစ္ဦးအား အႏုိင္ရခဲ့ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္အားသတင္းေပးသည္။ သုိ႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္က သား ေျပာစကားကုိ နားတစ္ဖက္မွ နားေထာင္ၿပီး အျခားနား္တစ္ဖက္မွ ထြက္သြားေစသည္။ အမွန္ အတုိင္း ေျပာရလွ်င္ အုိင္ဗင္၏ ကစားကြက္တြင္ တုိးတက္မွဳမ်ားစြာ မျမင္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
သူသည္ ရုိက္ခ်က္အမွားအယြင္း ယခင္ကထက္ ပို၍ နည္းပါးလာမည္။ ေဘာလံုးကုိလည္း ရုိက္ခ်က္ျပင္းျပင္း စားႏုိင္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သုိ႕ေသာ္ သူ႕ဖခင္ အဘုိးအုိက သူ႕သားအား တင္းနစ္ကစားပြဲတြင္ အႏုိင္ရေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ပါလ်က္ အုိင္ဗင္၏ ကစားကြက္တြင္အလြန္အမင္း တုိးတက္လာၿပီဟု မည္သုိ႕ ဆုိႏုိင္ပါမည္နည္း။
ကုိယ့္ေလာက္ ကၽြမ္းက်င္မွဳမရွိသူ တစ္ဦးအား ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၿပီး အႏုိင္ယူျခင္းသည္ အဆံုးအစြန္ေသာ ရန္စ ေစာ္ကားမွဳ ဟူ၍ အၿမဲ ယံုၾကည္ထားသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အသက္ ႏွစ္အရြယ္က ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ တင္းနစ္ကစားရာ၌ သူ႕ေျခေတာက္ ထိမိေအာင္ ခုတ္ပုိင္းျခင္း မျပဳခဲ့။ သူ အႏုိင္ရေအာင္လည္း ေလွ်ာ့ကစားျခင္း မျပဳခဲ့။ သူ မည္မွ် ေကာင္းစြာ ကစားႏုိင္ေၾကာင္း သူကုိယ္တုိင္ ခ်င့္တြက္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အႏုိင္ အရွဳံးျဖင့္ ခ်င့္တြက္ပုိင္ျဖတ္ရမည္ မဟုတ္။ အမွန္အတုိင္းဆုိလွ်င္ တင္းနစ္ကစားရာတြင္ အုိင္ဗင္သည္ ကၽြန္ေတာ့္အား အႏုိင္ရခဲ့ျခင္း တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ပါ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ နယူးေယာက္သုိ႕ ျပန္လည္ေ၇ာက္ရွိေသာအခါ ထူးျခားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရပါသည္။ ထုိျဖစ္ ရပ္မွာ အျခား မဟုတ္။ ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ နယူးေယာက္ သုိ႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အား သူႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ တင္းနစ္ တစ္ပြဲ ကစားရန္ ဖိတ္ေခၚခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ထုိမိတ္ေဆြေဟာင္းသည္ ယခင္အခါမ်ားက ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ တင္းနစ္ကစားခဲ့ရာတြင္ ပံုမွန္ အႏုိင္ရခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က သူ႕အား တင္းနစ္မွန္မွန္ ေလ့က်င့္ေနခဲ့သလားဟု ေမးလုိက္ရာ သူက ၿပံဳးၿပီး တစ္ႏွစ္လံုး တစ္ရက္မွ မပ်က္ဘဲ ေန႕တုိင္း ေလ့က်င့္ ကစားေနခဲ့သည္ဟု ေျဖပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြသည္ သူ႕အ၀တ္အစားႏွင့္ သူ႕ရုပ္သြင္ကုိ မ်ားစြာ ဂရုစုိက္သူ ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ တင္းနစ္ၿပိဳင္ကစားရာ၌ ကၽြန္ေတာ္၏ ရုိက္ခ်က္ ကစားကြက္မ်ားကုိ သူကလည္း တံု႕ျပန္ႏုိင္စြမ္း ရွိပါသည္။ သူ႕ကုိ ကၽြန္ေတာ္က အႏုိင္ရောအင္ မရုိက္ႏုိင္သလုိ သူကလည္း ယခင္အခါမ်ားကဲ့သုိ႕ ကၽြန္ေတာ့္အား အလြယ္တကူ အႏုိင္မယူႏုိင္ေတာ့ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လက္ရည္တူ ျဖစ္ေနၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ႏွစ္ေယာက္လံုး အံ့ၾသေနမိၾကပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ တကၠစီကားျဖင့္ အိမ္သုိ႕ ျပန္လာခုိက္ စဥ္းစားမိလုိက္သည့္ အခ်က္က ``အုိင္ဗင္`` ျဖစ္ပါသည္။ အုိင္ဗင္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ တင္းနစ္အၿမဲကစားခဲံရာမွ သူ၏ ရုိက္ခ်က္ ကစားကြက္မ်ား တုိးတက္လာခဲံပါသည္။ ထုိနည္းတူ ကၽြန္ေတာ္၏ လက္၇ည္လည္း အစြမ္းထက္လာခဲ့ပါသည္။ ႏြားေပါက္စကေလးအား ဦးေခါင္းေပၚအေရာက္ မခ်ီေျမွာက္တင္မွဳ ျပဳလုပ္ရာ၌  နံနက္တုိင္း အေလးေပါင္ခ်ိန္ တုိးလာသည့္ ႏြားငယ္အား မခ်ီ ေလ့က်င့္ေနခဲ့ရသည္။ အုိင္ဗင္သည္လည္း ေန႕စဥ္ ေန႕တုိင္း တင္းနစ္ေလာ့က်င့္မွဳေၾကာင့္ ကစားကြက္မ်ား တုိးတက္ လာခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။
အုိင္ဗင္၏ ကစားကြက္မ်ား တုိးတက္လာသလုိ သူႏွင့္ယွဥ္ေသာ ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႕လည္း ႏြားငယ္အား ခ်ီ ေျမွာက္တင္ ေလ့က်င့္သည့္ လူသယ္ကဲ့သို႕ တင္းနစ္ ရုိက္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိ၍ ပို၍ အကြက္မိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။
အုိင္ဗင္ ကစားကြက္ တုိးတက္လာျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္ လက္ရည္ပုိ၍ ေကာင္းလာေအာင္ တြန္းအားေပးရာ ေရာက္သည္။ ခြန္အားသစ္မ်ား ေမြးျမဴရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အသစ္မ်ား ရရွိလာေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူက ကၽြန္ေတာ့္ အား ပုိ၍ ခဲရာခဲဆစ္ ႀကိဳးပမ္းရန္၊ ခြန္အားစြမ္းရည္ကုိ ပုိမုိ ဆြဲထုတ္ရန္၊ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ပုိ၍ ေလ့က်င့္ကစားရန္ သင္ျပေပး ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ယင္းသုိ႕ တြန္းအားေပး၍ သင္ျပခဲ့ျခင္းမွာလည္း အနည္းငယ္စီသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က အလ်ဥ္း သတိမထားမိခဲ့။
သင္တုိ႕၏ သားေတြကလည္း ဤနည္းအတုိင္း သင္ျပေပးလ်က္ ရွိမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေျပာရဲပါသည္။ သင္တုိ႕ ေတြးေတာ စဥ္းစားမိျခင္း မရွိေသာ နည္းလမ္းေပါင္း တစ္ေထာင္ျဖင့္ သင္တုိ႕၏ သားေတာ္ေမာင္မ်ားက ခက္ခဲ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေတာင္ၾကားလမ္းတစ္ခုကုိ သူတုိ႕ ကုိယ္တုိင္ မားမားမတ္မတ္ ျဖတ္သန္းေလွ်ာက္လွမ္းရန္ သင္ျပေနမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တုိ႕၏ စိတ္ဓၾတ္ တည္ၿငိမ္မွဳ၊ ဂရုတစုိက္ရ်ိမွဳ အရည္အခ်င္းတုိ႕ အေပၚ၌ မူတည္ကာ သင္တုိ႕အား ခ်င့္တြက္ေနၾကမည္ ျဖစ္သည္။လူငယ္မ်ားက သင္တုိ႕အား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အညံ့ခံ အရွဳံေပးၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္အခါ၌ ခုိင္ခုိင္ၿမဲၿမဲ ရပ္တည္ေနရန္ သင္ျပၾကသည္။ ထုိအခ်က္ကုိ တင္းနစ္ကစားရာ၌ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ သုိ႕ေသာ္ အထက္ပါ နည္းလမ္းမ်ဳိးသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ဘ၀ အစိတ္အပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။
သင္တုိ႕က သင္တုိ႕၏ သားသမီးမ်ားအား သင္ျပေပးျခင္း၊ ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း  ျပဳလုပ္ေပးေနစဥ္ သားသမီးမ်ားကလည္း  သင္တုိ႕အား ဥာဏ္ပညာ က်ယ္ျပန္႕ေအာင္၊ ထူးခၽြန္ေအာင္၊ အရည္အေသြး ထက္ျမက္ေအာင္ ပုိ၍ ေတာ္ေသာ တင္းနစ္ ကစားသမားျဖစ္ေအာင္၊ ပို၍ ေကာင္းေသာ မိဘမ်ားျဖစ္ေအာင္ႏွင့္ ပုိ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ သင္ျပေပးလ်က္ရွိေနမည္ ဟူ၍သာ။
 ("MY SON, MY TEACHER", R.D.,NOV:, 1990.)
တကၠသုိလ္ ေဇာ္မင္း
{သင့္ဘ၀၊ ဇြန္၊ ၁၉၉၇}
ေဇာ္သိခၤ

1 comments:

ahphyulay said...

သည္ ပို ့(စ) ေလး ကို ဖတ္ရတာ အေတြး အေခၚ ေလး တစ္ခု
ကို ရသြား ပါတယ္၊ ႏြား ကေလး ကို ပံုမွန္ ခ်ီ မ ေနခဲ ့တဲ ့
အပိုက္ ကေလး က ေပးခဲ ့ခ်င္တဲ ့ အႏွစ္ လို ့ ထင္ပါတယ္ေနာ္။

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕