မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Tuesday, October 5, 2010

ဆရာမ်ား ဂုဏ္ေက်းဇူး


၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ေန႕သည္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႕ (World Teachter’s Day) ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာမ်ားေက်းဇူးဂုဏ္အင္ကုိ ကုန္စင္ေအာင္ တင္ျပႏုိ္င္စြမ္းရွိမည္မထင္ပါ။ ``ဆရာ`` ဟူေသာ စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္ကုိ ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ (၁) သြန္သင္ဆံုးမ နည္းျပသူ၊ (၂) အတက္ပညာတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ၊ (၃)ယဥ္ေက်းသမွဳျဖစ္ေခၚေသာ စကားလံုးဟူ၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳနယ္ပယ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေပးေသာ အာစရိယဆရာႏွင့္ ဆံုးမပဲ့ျပင္သြန္သင္ေပးေသာ ဥပဇၥ်ာယဆရာဟူ၍ ရွိၾကပါသည္။ ထုိသုိ႕ေသာ ဆရာတို႕သည္ အနႏၱဂုဏ္းဝင္ ေက်းဇူးရွင္ျမတ္ဆရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္ဆရာ(မုတာစရိယ)၊ ျမင္ဆရာ(ဒိဌာစရိယ)၊ ၾကားဆရာ(သုတာစရိယ)ဟူ၍လည္း ဆရာအမ်ဳိးအစားသံုးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။ ပညာသင္ၾကားေပးသည့္အျပင္ သြန္သင္ခြန္းျပ၊ ဆံုးမပဲ့ျပင္ေပးေသာ ဆရာမ်ားသည္ ျမတ္ဆရာမ်ားျဖစ္ၾကပါ၏။ ျမတ္ဆရာတုိ႕သည္ မိမိတုိ႕ ဝါသနာကုိအရင္းခံကာ တပည့္တုိ႕အေပၚ၌ ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ အၾကင္နာတရားတုိ႕ျဖင့္  သြန္သင္ညႊန္ျပဆံုးမေပးၾကသည္။ ပညာလည္းသင္ လူလည္းျပင္ေပးၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္လည္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက မိမိတုိ႕ ရင္ေသြးငယ္တုိ႕၏ဘဝကုိ ျမတ္ဆရာမ်ားထံ အပ္ႏွံၾကျခင္းျဖစ္ပါ။
မည္သုိ႕ဆုိေစ ကမၻာေပၚရွိ ဆရာဦးေရ သန္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္သည္ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးအရ ကေလးဦးေရ သန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျပဳစု၊ ေစာင့္ေရွာက္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုအခါ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဆရာမ်ား အထူးလုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ ``၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရာက္လွ်င္ ကမၻာတြင္ ဆရာဦးေရ ၁၈သန္း လုိအပ္မည္။ အာဖရိကတစ္ခုတည္းပင္ ဆရာသစ္ ေလးသန္း လုိအပ္မည္`` ဟု ယူနက္စကုိက ခန္႕မွန္းပါသည္။
၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႕ အခမ္းအနားသုိ႕ ယူနီဆက္(UNICEF) ၊ ယူနက္စကုိ (UNESCO)၊ ယူအင္ဒီပီ(UNDP)၊ အုိင္အယ္လ္အုိ(ILO) တုိ႕က စုေပါင္းေပးပုိ႕ခဲ့ၾကသည့္သဝဏ္လႊာ၌ ကေလးငယ္တစ္ဦး၏ တင္ျပခ်က္ကုိေကာက္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလ၌ က်င္းပခဲ့သည့္  ကေလးမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ အထူးညီလာခံတြင္ အသက္ (၁၅)ႏွစ္အရြယ္ ကေနဒါသူ နစ္ကီဆန္ခ်က္ဟုဒ္(Nikki Sanchez Hood) ၏ တင္ျပခ်က္ကုိ ထုတ္ႏွဳတ္ထားျဖစ္ျဖစ္သည္။ ္၎တင္ျပခ်က္မွာ…
``Good teacher are what we need`` (ကၽြန္မတို႕ လုိအပ္ေနတာ ဆရာေကာင္းေတြပါ) ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သူ႕တင္ျပခ်က္မွာ လုိရင္းတုိရွင္းျဖင့္ ထိေရာက္လွပါေပ၏။
 ၂၀၀၆ ခုႏွစ္  ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႕ေဆာင္ပုဒ္မွာ “Quality teachers for Quality education ( ပညာအရည္အသြးေကာင္းမြန္ေရး၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ဆရာမ်ားရရွိေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ေပး) ဟူ၍ ျဖစ္ပါည။ ပညာအရည္အေသြးသည္ ဆရာမ်ား၏အရည္အေသြးေပၚ၌ မ်ားစြာ တည္မွီေနပါ၏။
ျမန္မာ့ ဆုိရုိးစကားတြင္ ``ဆရာေကာင္းတပည့္ ပန္းေကာင္းပန္`` ၊ ``ဆရာမျပ ငါးပိဖုတ္ေတာင္နည္းမက်၊`` ``ဆရာလႊတ္ေတာ့ရုိင္း၊ မ်ဥ္းလႊတ္ေတာ့ကုိင္း``၊ ``ဆရာထက္ တပည့္လက္ေစာင္းထက္``၊ အစရွိေသာ ဆုိရုိးစကားမ်ားရွိပါသည္။ ဆရာ့အေပၚ ယံုၾကည့္ကုိးစားၾကေၾကာင္း ျပဆုိေနပါသည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႕ ေဆာင္ပုဒ္မွာ ``Better Working Conditions for Teachers`` (ဆရာ့လုပ္ငန္းခြင္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေရး၊ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပး) ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ကမၻာ့ဆရာမ်ာေန႕ အခမ္းအနားသုိ႕ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ UNESCO, UNICEF, UNDP, ILO အဖြဲ႕တုိ႕၏ စုေပါင္းသဝဏ္လႊာကုိ ေပးပုိ႕ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ သဝဏ္လႊာ၌ ``ဆရာမ်ား ပုိမုိခန္႕ထားျခင္း၊ ျပည့္စံု၍ သင့္ေတာ္ေသာဆရာ အတက္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမ်ားႏွင့္ ႏွဳိင္းယွဥ္လွ်င္ လစာႏွင့္ အခြင့္အေရးသာလြန္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဘဝ တက္လမ္းအတြက္ ဆရာအတက္ပညာ၊ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ရွိရွိေစျခင္းတုိ႕သည္ စိန္ေခၚမွဳ အသစ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရန္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ည္`` ဟူ၍ ေဖာ္ျပတုိက္တြန္းထားပါသည္။
``Teachers are heart of education system`` ဆုိသည့္အတုိင္း ပညာေရးစနစ္တြင္ ဆရာမ်ားသည္ ဗဟုိခ်က္မျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႕ ေဆာင္ပုဒ္မွာ``Teachers Matter`` (ဆရာသည္သာ အခရာ) ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာမ်ား၏ ေလးစားတန္ဖုိးထားစရာ ဂုဏ္သိကၡာကုိ မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္ျခင္းပင္။
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳနယ္ပယ္တြင္ ဆရာစစ္ထံ၌ ရုိရုိက်ဳိးက်ဳိး သည္းခံၿပီး စာေပးသင္ယူၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာ့ဂဏ္ေက်းဇူးကုိ အထူးသိျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူႀကီးသူမမ်ားက လမ္းညႊန္ဆံုးမေလ့ရွိၾကပါသည္။ ရခုိင္သူျမတ္၏ ေလာကသာရပ်ဳိ႕ အပုိဒ္ေရ ၁၃ ၌ တပည့္မ်ား မွတ္သားနာယူရန္..
``တုပ္ကြပုဆစ္၊ ဆရာစစ္၌၊ ေၾကာက္ခ်စ္ရုိေသ၊  လုပ္ေကၽြးေထြျဖင့္၊ စာေပတက္ေၾကာင္း၊ တေခ်ာင္းေခ်င္းလွ်င္၊ ၿခိမ္းေမာင္းသည္းခံ၊ ဆရာ့ထံ၌၊ သင္အံက်က္ေလ့၊ တစ္ေန႕တစ္ပါး၊ မွတ္သားေလေလ၊ ဝမ္းထဲေခြ၍၊ အေထြအထူး၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ၊ ဆည္းပူးသန္႕ရွင္းၾကြယ္ေစမင္း`` ဟုဖြဲ႕ဆုိထားပါသည္။
သယံဇာ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဘုရားေဟာ သိဂၤါေလာဝါဒသုတ္လာ ဆရာ့က်င့္ဝတ္ငါးပါးကုိ `` အတက္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ၊ သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္းဆီးကာ၊ သင့္ရာအပ္ပုိ႕၊ ဆရာတုိ႕ ၊ က်င့္ဖုိ႕ ဝတ္ငါးျဖာ`` ဟု ဖြဲ႕ဆုိလမ္းလႊန္ထားရာ ျမတ္ဆရာရာအားလံုး လုိက္နာ က်င့္သံုၾကရပါသည္။
ထုိ႕အတူ မဟာသုတကာရီး၊ မာဃေဒဝလကၤာတြင္လည္း ျမတ္ဆရာ၏ သေဘာအဓိပၸာယ္ကုိ ဖြင့္ဆုိရာ၌ ``ေရွးရွဳ ေမတၱာ၊ ကရုဏာႏွင့္၊ နာနာက်င္က်င္၊ အျပစ္ျမင္တုိင္း ဝမ္းတြင္မသုိ၊ ဟုတ္တုိင္းဆုိ၍၊ က်ိဳးလုိစိတ္က ဆံုးမတက္သူ ဆရာဟူေလာ့`` ဟု မန္လည္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဖြဲဆုိထားပါသည္။
ျမတ္ဗုဒၶသည္ ``ေလာကဝိဓူ``ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ျမတ္ဆရာျဖစ္သည္။ ေလာကသံုးပါး၌ အတုမရွိသျဖင့္ ``သတၱာေဒဝမႏုႆာနံ`` လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာတုိ႕၏ ပူေဇာ္အထူးကုိခံထုိက္ေသာျမတ္ဆရာျဖစ္သည္။ သတၱဝါအေပါင္းတုိ႕အား သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ ကၽြတ္လြတ္ေအာင္ ေခ်ခၽြတ္လမ္းျပေပးခဲ့သည္။ သတၱဝါတုိ႕၏ စရုိက္ကုိ လုိက္၍ တရားျပ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေက်းဇူးရွင္ျမတ္ဆရာပင္။
ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းပညာေရးသည္ လက္ဦးအစ အဓိကအေရးပါခဲ့သည္။ ``ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားပညာေရးအစ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပညာေရးက``ဟု ေျပာစမွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ တပည့္တုိ႕၏ အက်ဳိစီးပြားကို ေရွးရွဳဦးတည္ေသာ ရဟန္းက်င့္ဝတ္၊ လူ႕က်င့္ဝတ္မ်ား၊စည္းကမ္းခ်က္မ်ား မဂၤလာတရားေတာ္မ်ား စသျဖင့္ ေလာကီ၊ ေလာကုတ``တရာ ႏွစ္ျဖာ ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ ဆံုးမေပးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားလည္း ျမတ္ဆရာမ်ားပင္။
မိခင္၊ ဖခင္တုိ႕သည္လည္း ေက်းဇူးရွင္ ``လက္ဦးဆရာ``မ်ားျဖစ္ၾကပါ၏။ မိမိရင္ေသြးမ်ား ဖဝါးလက္ႏွစ္လံုး ၊ ပခံုးလက္ႏွစ္သစ္အရြယ္မွစ၍ ျပဳစု၊ ယဳယ၊ သင္ျပ ၊ ဆံုးမခဲ့ၾကသည္။ စားဝတ္ေနရး ေငြရွာေပးရုံသာမက ေကၽြးေမြးသုတ္သင္၊ သြန္သင္ညႊန္ျပဆံုးမ ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ မိဘႏွစ္ပါးတုိ႕သည္လည္း လက္ဦးဆရာ၊ ျမတ္ဆရာမ်ားပင္၊ ရွင္မဟာရဌသာရက ``လက္ဦးဆရာ၊ မည္ထုိက္စြာသား၊ ပုဗၸာစရိယ၊ မိႏွင့္ဖအား၊ ေမြးသည့္သားတုိ႕၊ လုိက္သားမိမွတ္၊ က်င့္ၿမဲဝတ္ကား၊ ရုိညြတ္ေလးဖင္ ေက်းဇူးရွင္`` ဟူ၍  စတုဓမၼသာရကုိးခန္းပ်ဳိ႕၌ စပ္ဆုိထားပါသည္။
သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ား ေက်ာင္းေနအရြယ္ေရာက္လာၾကေသာအခါ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားသင္ၾကားကာ ဆံုးမပဲ့ျပင္ သြန္သင္လမ္းညႊန္ေပးၾကေသာ ျမတ္ဆရာတုိ႕ထံသုိ႕ အပ္ႏွံၾကရပါသည္။ ျမတ္ဆရာတုိ႕သည္ တပည့္ငယ္တုိ႕အား ရင္ဝယ္သားပမာ မိဘႏွင့္မျခား အၾကင္နာတရားအျပည့္ျဖင့္ သင္ၾကားျပသေပးၾကရပါသည္။ မိမိ၏ စာေပသင္ျပမွဳဝါသနာကို အရင္းခံ၍ ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ ၊ မုဒိတာတုိ႕ျဖင့္ သင္ၾကားဆံုးမၾကရပါ၏။
ျမတ္ဆရာမ်ားသည္ည (၁) အက်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး ခ်စ္ျမတ္ႏုိ္းဖြယ္ရွိရပါသည္။ (၂) သမာဓိႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး အေလးဂရုျပဳဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပါသည္။ (၃) ပညာႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာျဖစ္ရပါသည္။ (၄) တပည့္မ်ား မသင့္မေလွာ္ျပဳမူေျပာဆုိေနသည္ကုိေတြ႕လွ်င္ လွစ္လွ်ဴမရွဳဘဲ ဆံုးမသြန္သင္ရပါသည္။ (၅) သူတစ္ပါးတုိ႕၏ ျပစ္တင္ေျပာဆုိျခင္းကုိ သည္းခံႏုိင္ရပါသည္။ (၆) နက္နဲေသာတရားသေဘာကို ေျပဆုိႏုိင္ရပါသည္။ (၇) တပည့္မ်ားအား မသင့္ေလွာ္ေသာအျပဳအမူမ်ား မခုိင္းေစရပါ။။ ဤကား ဆရာတုိ႕၏ ရွိရမည့္ ဂုဏ္အဂၤါခုနစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။ မိလိႏၵပဥွာက်မ္းတြင္မူ ဆရာ့က်င့္ဝတ္ ၂၅ ပါးပင္ ျပဆုိထားပါသည္။
ဆရာ့က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံေဆာင္ရြကျ္ၾကေသာ ျမတ္ဆရာမ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕ၾကရေသာတပည့္မ်ားမွာ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားစံစားၾကရပါ၏။ အဇာတသတ္ႏွင့္ အဂုၤလိမာလတုိ႕သည္ ဆုိးမုိက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါ အကၽြတ္တရားအသီးသီးရရွိၾကကာ ပေစၥကဗုဒၵႏွင့္ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ားျဖစ္သြားၾကသည္။ သံဝရဇာတ္၌ သံဝရမင္းသားကေလးသည္ သူ႕ဆရာ (ဘုရားအေလာင္း)၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေနာင္ေတာ္ ၉၉ ပါးကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ရွင္ဘုရင္ျဖစ္သြား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္မ်ား ခြဲေဝရယူျခင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္က္၍ စစ္ခင္းၾကပည္ျပဳရာ သူတုိ႕ဆရာ ေဒါဏပုဏၰားႀကီး၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ရန္ၿငိမ္းသြားၾကရ၏။ မိလိႏၵမင္းႀကီးသည္ သူ႕ဆရာေတာ္ရွင္နာဂသိန္၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ အျမင္မွန္၊ မသိမွန္ အယူဝါဒမွန္သူျဖစ္သြားရ၏။ အေနာ္ရထာမင္းသည္လည္း ရွင္အရဟံ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ တုိင္းျပဳ။ ျပည္ျပဳ၊ သာသနာျပဳမင္းျဖစ္လာ၏ ။ မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္ သူ႕ဆရာ အရွင္စႏၵိမာ၏ ဆံုးမပဲ့ျပင္မွဳေၾကာင့္ ဆဌသံဃာယနာတင္ဘုရင္ႀကီးျဖစ္လာ၏။ ဆရာတုိ႕ေက်းဇူးဂုဏ္မ်ားကုိ ေျပာျပ၍ပင္ ကုန္စင္မည္မထင္ပါ။
ယခုေခတ္၌လည္း ျမတ္ဆရာတုိ႕သည္ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱႏွင့္ ရသ၊ သက္ေမြးပညာဟူေသာ ဘက္စံုပညာမ်ားကုိ တပည့္တုိ႕အား သင္ေပးၾကရသည္။ ၂၁ ရာစုႏွစ္သည္ ပညာေခတ္(Knowledge Age) ျဖစ္သည္။ အလ်င္အျမန္၊ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္ သတင္းေခတ္( Information Age)ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ဆက္သြယ္ေရးျမန္လြန္းသျဖင့္ ကမၻာႀကီးကုိပင္ ကမၻာရြာႀကီးဟု ေခၚေနၾကေပၿပီ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေခတ္ဆရာတုိ႕က ေခတ္တပည့္တုိ႕အား ေခတ္မီအသိပညာ၊ သိပၸံ၊နည္းပညာ၊ အတတ္ပညာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးၾကသည္။ ႏွစ္၃၀ အမ်ဳိးသားပညာရည္ျမင့္မားေရးစီမံကိန္းကုိ လက္ေတြြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသည္။
ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိလာေအာင္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေနေအာင္ လွဳံ႕ေဆာ္ေဆြးေႏြးသင္ၾကားေပးေနၾကသည္။ တပည့္မ်ား အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ျမင့္မားလာေရး၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕လာေရး၊ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္လာေစေရး၊ ကမၻာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ေအာင္ ပညာရည္ျမင့္မားလာေစေရးတုိ႕ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးေနၾကသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျမတ္ဆရာမ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ကုိလုိနီေခတ္၌ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားမ်ားထူေထာင္ကာ အဘက္ဘက္က ပါဝင္လွဳပ္ရွားခဲ့ၾကပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာအခါ၌လည္း တုိင္းျပည္ျပန္လည္ထုူေထာင္ေရးအတြက္ အားတက္သေရာ အနစ္နာ အပင္ပန္းခံၿပီး တပည့္မ်ား၊ နား၊ မ်က္စိပြင့္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတည္ေဆာက္ရာ၌ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အားလံုးအတြက္ ပညာေရး (EFA)လုပ္ငန္း၊ စာတက္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအမ်ဳိးျပဳ အမ်ဳိးသားပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေတာင္ေပၚေျမျပန္႕အႏွံ႕၊ ၿမဳိ႕ေရာေတာပါမက်န္ သြားလာလွဳပ္ရွားလုပ္ေဆာင္လွက္ရွိၾကသျဖင့္ ျမတ္ဆရာမ်ားကုိ ဂုဏ္ယူေလးစားၾကရပါ၏
အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ဆရာမ်ား၏ ေက်းဇူးဂုဏ္အင္မွာ ေရးျပ၍ပင္ ကုန္စင္မည္မထင္ပါ။ ``အာစရိယဂုေဏာ အနေႏၱာ`` ဟု ေန႕စဥ္ ရွိခုိး၍ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ ခ်ီးက်ဴးခ်က္မ်ားမွာ မွန္လွပါေပ၏ ဆရာေတြကုိ လွ်ာကုေဋျဖင့္ ဘာေတြ ဘယ္ေလာက္ခ်ီးက်ဴး၊ ခ်ီးက်ဴး၊ အံ့ခ်ီးမကုန္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ဤ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႕၌ ျမန္မာ့ဆရာမ်ားအပါအဝင္ ကမၻာ့ဆရာအားလံုးကုိ ဂုဏ္ယူေလးစား တန္ဖုိးထားပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္သည္။
  
ဒီေန႕ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ေန႕ ဟာ ကမၻာ့ ဆရာမ်ားေန႕ လုိ႕ သိလုိက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ တစ္ကမၻာလံုးမွာ မွီတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ ေက်းဇူးရွင္ ျမတ္ဆရာမ်ားအား အမွတ္တရ အေနနဲ႕ စာေလးပုဒ္ေလာက္ေရးခ်င္မိပါတယ္။ အဲဒီလုိေရးခ်င္မိေသာ္လည္း စဥ္းစားၿပီးေရးဖုိ႕ အခ်ိန္မသင့္တာရယ္ ၿပီးေတာ့ စာသာေရးခ်င္တာ ေရးလည္း မေရးတက္တာနဲ႕မုိ႕ ေစာေစာကမွေၾကးမံု သတင္းစာ ဖတ္ရင္း ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႕ ကုိ ဂုဏ္ျပဳတဲ့ ေဆာင္းပါးေလးတစ္ပုဒ္ ေတြ႕မိလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးေလးက  ေရဦး-ျမင့္ေမာင္ ္က  ဆရာမ်ား ဂုဏ္ေက်းဇူး ဆုိတဲ့ နာမည္ေလးနဲ႕ ေရးဖြဲ႕ထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေလး ကုိ ျပန္လည္ မွ်ေဝ ေဖာ္ျပၿပီးေတာ့ ဆရာမ်ား အားလံုးရဲ႕ ေက်းဇူးတရားေတြကုိ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ာ………

ခင္မင္စြာျဖင့္
ေဇာ္သိခၤ

0 comments:

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕