မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Friday, August 5, 2011

ကမၻာပ်က္သည္အထိရွိေနမည့္ " ဘဏ္ "


" အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ဆြစ္ဇာလန္ စေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘဏ္မ်ားသည္ အာမခံ မည္မွ်ေပးေပး ကမၻာပ်က္ပါက အတူတူလုိက္ပ်က္ရမည့္ ဘဏ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဒါနဘဏ္တို္က္၌ အပ္ထားေသာ ကုသိုလ္ဥစၥာမ်ားကား ကမၻာ ပ်က္ေသာ္လည္း မပ်က္ေပ။ သံသရာတေလွ်ာက္ ကုသိုလ္ျပဳထားသူ ေနာက္သို႕ တေကာက္ေကာက္လိုက္၍ ေကာင္က်ိဳးေပးေနမည္သာျဖစ္သည္။


 ကၽြႏု္ပ္သည္ အသက္ ႏွစ္ဆယ္အရြယ္ စာသင္သားဘ၀က ၀က္သားဟင္း တခြက္ကို စာသင္သားတစ္ပါးအား လွဴဒါန္းၿပီး ဒါနဘဏ္တိုက္၌ ကုသိုလ္ဥစၥာမ်ားကို အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ထိုကုသိုလ္ ဥစၥာမ်ားသည္ ယခု အသက္ ၄၇ ႏွစ္တုိင္ေအာင္သံုး၍ မကုန္ေတာ့ေပ။ ၁၃၇၃ခုႏွစ္ သၾကၤန္တြင္း တရားစခန္း၌ ေယာဂီ သံုးေထာင့္တစ္ရာေက်ာ္ ၀င္ေရာက္အားထုတ္ခဲ့သည္။ ထုိေယာဂီမ်ားအတြက္ ခုႏွစ္ရက္စာ အရုဏ္ဆြမ္း၊ ေန႕ဆြမ္းမ်ားကို အလွဴမခံဘဲ သူ႕အလုိလိုလာလွဴၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ဆူနာမီ ေရလွိဳင္းမ်ား၀င္ေရာက္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕ ကြယ္ေပ်ာက္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ မလွဴရ မတန္းရေသးေသာ ဥစၥာစည္းစိမ္ တုိက္တာၿခံေျမအားလံုး ေရလွဳိင္းေတြထဲ ပါသြားခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား ျပဳထားသည့္ ကုသိုလ္ဥစၥာမ်ားသည္ကား မပ်က္မစီး ထာ၀ရတည္ၿမဲလွ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သံဃာမ်ားကို ဆြမ္းေလာင္းလွဴျခင္းျဖင့္ စိတ္ခ်ရဆံုး ဒါနဘဏ္တိုက္၌ ကုသိုလ္ဥစၥာမ်ားကို အပ္ႏွံသင့္ၾက ေပသည္။ "
ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္(ေရႊျပည္သာ)

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ၾသဝါကုိခံယူလ်က္ ေမတၱာရွင္ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ စစ္ကုိင္းေတာင္ရုိး ဆြမ္းေလာင္းအသင္း ကုိ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႕တုိင္း အရုဏ္ဆြမ္းႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းမ်ား ဆက္ကပ္ေလာင္းလွဴ လ်က္ ရွိသည့္အျပင္ ၾကားရက္မ်ားတြင္ အလွဴရွင္တုိ႕၏ ေမြးေန႕ ၊ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ ၊ အမွတ္တရေန႕မ်ား တြင္လည္း ဆက္ကပ္ေလာင္းလွဴ လ်က္ရွိရာ ယခု ဆုိလွ်င္ (၂) ႏွစ္ ေက်ာ္သုိ႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ ပါသည္။ ထုိသုိ႕ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ အလွဴရွင္တုိ႕၏ ေစတနာ သဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင့္ လွဴဒါန္းမွဳတုိ႕ေၾကာင့္  စစ္ကုိင္းေတာင္ရုိးရွိ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ဆြမ္းကိစၥအဆင္ေျပလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေစတနာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ဆြမ္းကိစၥ ပုိမုိအဆင္ေျပႏုိင္ၾကေစရန္အတြက္ ဆြမ္း ဆက္ကပ္ ေလာင္းလွဴျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ လွဴဒါန္းႏုိင္ၾကပါသည္။
စစ္ကုိင္းေတာင္ရုိး ဆြမ္းေလာင္းအသင္းသုိ႕ လွဴဒါန္းရာတြင္ ရာသက္ပန္ ထာဝရေငြပေဒသာပင္စုိက္၍ လွဴဒါန္း ႏုိင္သလုိ မိမိတုိ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေမြးေန႕၊ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ ႏွင့္ အမွတ္တရေန႕မ်ား တြင္လည္း အရုဏ္ဆြမ္း ၊ ေန႕ဆြမ္းအတြက္ သီးသန္႕ လွဴဒါန္းႏုိင္ၾကပါသည္။ ထုိသုိ႕လွဴဒါန္းရာတြင္ အရုဏ္ဆြမ္းအတြက္ (၆၅၀၀၀)က်ပ္ ႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းအတြက္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ (၁၂၅၀၀၀) က်ပ္ ႏွဳန္းျဖင့္လည္း ပါဝင္ကုသုိလ္ယူ လွဴဒါန္းႏုိင္ၾကပါသည္။
တစ္သတ္တာ ထာဝရ ေငြပေဒသာပင္ အတြက္လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြပေဒသာပင္စုိက္ထူႏုိင္ရန္အတြက္ ေငြပေဒသာပင္ တစ္ခုလွ်င္ (၅၀၀၀၀)က်ပ္ႏွဳန္း သတ္မွတ္ထားၿပီး အလွဴရွင္တစ္ဦးလ်ွင္ ေငြပေဒသာပင္တစ္ခုမွ မိမိတို႔ ဆႏၵရိွသလို ပါ၀င္လွဴဒါန္းနိုင္ၾကပါသည္။ ထာဝရေငြပေဒသာပင္အတြက္ ရရိွလာေသာအလွဴေငြမ်ားအားလံုးကို ဘဏ္တြင္ထည္႔ကာ ဘဏ္မွရရွိသည့္  အတိုးကိုသာ အပတ္စဥ္ တနလာၤေန႔တိုင္း ဆြမ္းေလာင္းအသင္းအတြက္ အသံုးျပဳလွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး တစ္သက္တာ ထာဝရေငြပေဒသာပင္မ်ားကို ထည္႔၀င္လွဴဒါန္းထားၾကပါက မိမိတို႔ေသဆံုးၿပီးသြားသည္႔တိုင္ေအာင္ ကမၻာတည္ေနသ၍ အပတ္စဥ္တနလာၤေန႔တိုင္း မိမိတို႔ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴမ်ားက ထာ၀ရတည္တံ႔၊ ကုသုိလ္ရရွိေနမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္  စစ္ကုိင္းေတာင္ရုိးမွ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ဆြမ္းေလာင္းလွဴျခင္းျဖင့္ စိတ္ခ်ရဆံုး "ဒါန" ဘဏ္တုိက္တြင္ ကုသုိလ္မ်ားကုိ အပ္ႏွံႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း  နိဗၺာန္အက်ဳိးေမွ်ာ္၍ ႏွဳိးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။ 
မွတ္ခ်က္။ ။ မႏၱေလးမွ ေငြပေဒသာပင္အတြက္ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ခါတည္း လွဴရန္ အဆင္မေျပသူမ်ား တစ္လလွ်င္ (၅၀၀၀)က်ပ္ သုိ႕မဟုတ္ (၁၀၀၀၀)က်ပ္ ႏွဳန္းျဖင့္လည္း လွဴဒါန္းႏုိင္ၾကပါသည္။ ထုိသုိ႕လွဴဒါန္းလုိလွ်င္ အိမ္အေရာက္ အလွဴခံေငြမ်ား လစဥ္ လာေရာက္ေကာက္ခံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လွဴဒါန္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အလွဴခံ ေမာင္ႏွမမ်ားထံသုိ႕ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ၾကပါသည္။ 
ဦးေကာဝိဒ(စစ္ကုိင္း)  kovida9@gmail.com
Ph: 092110202 / 011290362
ကုိဉာဏ္ေအး(စင္ကာပူ) minlinkar21@gmail.com
ကုိေဇာ္(မေလးရွား) zaw357@gmail.com
နန္းဝါဝါေမာင္(ရန္ကုန္/ဂ်ပန္) nanwarwarmg2009@gmail.com
Ph: 0973095851
ကုိေဇာ္ျမင့္(မႏၱေလး) kozawmyint.kzm@gmail.com
Ph: 0991041540

ေမတၱာရွင္ေဖာင္ေဒးရွင္း ၊ စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုးဆြမ္းေလာင္းအသင္း တစ္သက္တာထာ၀ရ ေငြပေဒသာပင္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား-
၁.ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္(ေရႊျပည္သာ) ဆယ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀၀) က်ပ္

၂. ဦးဇင္း ဦးေကာဝိဒ (စစ္ကုိင္း) ႏွစ္သိန္း (၂၀၀၀၀၀) က်ပ္


၃.ကိုျဖိဳး(ေရႊအိမ္ျဖဴတယ္လီဖုန္း-မႏၱေလး) တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္
 

၄.Dr.ျမတ္ဥာဏ္ + ေဒၚ၀ါ၀ါခိုင္မင္း မိသားစု (ရန္ကုန္) တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္
 

၅.Dr.မ်ိဳးမင္းသန္႔+မေမယမင္းသူ (ရန္ကုန္) တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္

၆.Dr. ၾကည္ခ်ဳိေအာင္ (ရန္ကုန္) တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္၇.ကိုေဇာ္မိုးဦး+ေဒၚညိဳညိဳခန္႔ မိသားစု ငါးေသာင္း (၅၀၀၀၀) က်ပ္
 

၈.ကိုျငိမ္းေတဇထြန္း(စကၤာပူ) (ၾသဂုတ္လမွလစဥ္ 50 SGD)
 

၉.ကိုေအာင္ျမင္႔ဦး+မေမသဇင္အုန္း၊သား-Matthew မိသားစု (စကၤာပူ)(စကၤာပူေဒၚလာ ၆၀၀)
 

၁၀.ဦးျမင္႔သူ+ေဒၚေမႊးေမႊးၾကဴ ၊သမီးေလး ဇင္မြန္ထက္ မိသားစု(ကေနဒါ) ႏွစ္သိန္း (၂၀၀၀၀၀) က်ပ္
 

၁၁.ကိုမ်ိဳးဦး+မခိုင္ခင္၀င္း မိသားစု (စကၤာပူ) တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္
 

၁၂.Mr.Koyanagi + မသင္းသင္းနိုင္ ၊သား HIROAKI မိသားစု (ဂ်ပန္) တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္
 

၁၃.ဦးမ်ိဳးသိန္း နွင္႔ alor gajah ,malacca , malaysia မွ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားေကာင္းမွဴ။ ငါးေသာင္း (၅၀၀၀၀) က်ပ္
 

၁၄.ကိုဇင္လင္းေဇာ္ + မသက္မာ (စကၤာပူ) (စကၤာပူေဒၚလာ ၅၀ ) (KNA)
 

၁၅.ေဒၚေအးေအး၀င္း အားရည္စူး၍ က်န္ရစ္သူမိသားစု ေကာင္းမွဴး။ ငါးေသာင္း (၅၀၀၀၀) က်ပ္
 

၁၆.ကိုခင္ေမာင္ေအး+မတင္ညိဳလင္း မိသားစု(စကၤာပူ) မွ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ ကိုခင္ေမာင္ေအးေမြးေန႔အလွဴ (100 SGD )
 

၁၇.မယြန္းရတီလိွဳင္ (နန္းထိုက္ဖုန္းအပိုပစၥည္း နွင္႔အေရာင္းဆိုင္ ၊ မေလးရွား) ငါးေသာင္း (၅၀၀၀၀) က်ပ္
 

၁၈.ဦးကိုကိုႏိုင္ + ေဒၚျမင့္သဲစုစံ + သားသား ေမာင္ဇြဲလုလင္ႏိုင္ မိသားစု (စကၤာပူ)တစ္သိန္းငါးေသာင္း (၁၅၀,၀၀၀)က်ပ္။

၁၉. ဦးခ်စ္ထြန္း + ေဒၚအိနန္း တို႕အားရည္စူး၍ မစန္းစန္းခိုင္ (စကၤာပူ) တစ္သိန္း (၁၀၀,၀၀၀) က်ပ္။

၂၀.ကြယ္လြန္သူဖခင္ ဦးတင္ေအာင္ နွင္႔မိခင္ေဒၚညြန္႔ညြန္႔ရီတို႔အားရည္စူး၍ က်န္ရစ္သူ မိသားစု(ထိုင္းနိုင္ငံ) တစ္သိန္း (၁၀၀,၀၀၀)က်ပ္

၂၁.ဦးေဇာ္ေသာင္း+ေဒၚေအးသန္း မိသားစု (စစ္ကိုင္းျမိဳ႕) ႏွစ္သိန္း (၂၀၀၀၀၀) က်ပ္

၂၂.ဦးေက်ာ္၀င္း +ေဒၚစီလာ မိသားစု (ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕) တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္

၂၃.ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္  ငါးေသာင္း (၅၀၀၀၀) က်ပ္

၂၄.ဦးသာဥာဏ္+ေဒၚေအးေအးျမတ္ မိသားစု (ေတာင္ၾကီး) သံုးေသာင္း (၃၀၀၀၀) က်ပ္

အားလုံးပဲ အလႉရွင္တုိ႔ႏွင္႔အတူ ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားမ်ား ကုသုိလ္ယူႏုိင္ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...

ခင္မင္စြာျဖင့္...
ေဇာ္သိခၤ

1 comments:

Anonymous said...

အလွဴ ဒါန ဆိုတာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရင္ေကာင္းပါတယ္
ေညာင္ေစ့ေလာက္လွဴလဲ စိတ္ထားတတ္ရင္ ေညာင္ပင္
ႀကီးေလာက္ရႏိုင္ပါတယ္...

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕