မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Saturday, November 14, 2009

မန္မာ အကၡရာသုံး ဒုိမိန္း ထြက္ၿပီ

ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုလ္း ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ေသာ အင္တာနက္ ဆိုင္ရာ အမည္ႏွင့္ နံပါတ္မ်ား ခြဲေရးအဖြဲ႔ ၏ ေအာက္တိုဘာ ၂၆  ရက္မွ ၃၀ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းေဝး က အတည္ ျပဳ ေပးလိုက္သည့္ မိခင္ ဘာသာျဖင့္


ေရးသား ႏုိင္ေသာ အင္တာနက္ လိပ္စာမ်ား (Uniform Resource Locator, previously Universal Resource Locator) တြင္ ယူနီကုဒ္စံ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာထားသည့္ ျမန္မာ အကၡရာမ်ားကုိ စတင္ သုံးစြဲႏိုင္ၿပီဟု ျမန္မာစာ သုံး ဒုိမိန္းမ်ား အတြက္ ဝန္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ကေနာင္ ဝဘ္ဒီဇုိင္း (http://kanaung.com) မွ အတည္ျပဳ ေျပာဆုိခဲ့သည္။


ပထမဆုံး ျမန္မာစာသုံး ဒုိမိန္း လိပ္စာ (Uniform Resource Locator, previously Universal Resource Locator) အျဖစ္ ဧရာျမန္မာ ယူနီကုဒ္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ အတြက္ http://www.ဧရာ.com ကုိ စတင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တျခားေသာ စံမ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီသည့္ ဒုိမိန္း လိပ္စာမ်ား အတြက္လည္း ဝယ္ယူ စုေဆာင္း ထားေၾကာင္းလဲ သိရွိရသည္။


လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ယူနီကုဒ္ ဗားရွင္းမ်ား အလုိက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံကုိ လုိက္နာက်င္သုံး ထားသည့္ ျမန္မာ အကၡရာမ်ား ႏွင့္ ယူနီကုဒ္ စံ၏ တစိတ္တပုိင္းကုိ လုိက္နာထားသည့္ de facto standard ေဇာ္ဂ်ီ စာလုံးမ်ားၾကားတြင္ မိမိအသုံးျပဳမည့္ လိပ္စာအား မည္သည့္ standard၊ မည္သည့္ de facto standard သုံး အကၡရာျဖင့္ ဝယ္ယူမည္ကုိ အဓိကထား စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။


http://www.ဧရာ.com ကုိ မည္သည့္ စာလုံး စံနစ္ျဖင့္ ေရးသားထားသည္ ျဖစ္ပါေစ အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မဇိၥ်မ ဟူေသာ စကားလုံးအား de facto standard သုံး ေဇာ္ဂ်ီ ေရးသားပါက တမ်ိဳးျဖစ္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တျခားေသာ standard အတုိင္း ေရးသားပါက ေနာက္တမ်ိဳးျဖစ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သုံးစြဲမည့္သူအတြက္ မ်ားစြား အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လာမည္သာ ျဖစ္သည္။


သုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ စံအတုိင္း ေရးသားထားေသာ အကၡရာ မ်ားကုိ သုံးစြဲလာပါက ေနာက္တြင္ ပုိမုိ အဆင္ေျပ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာ အကၡရာမ်ားကုိ .com .net မ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ .org အား ေရာင္းခ်ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။


လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ http://www.ဧရာ.com ရုိက္ၿပီး သြားေရာက္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဧရာျမန္မာ ယူနီကုဒ္ စာမ်က္ႏွာကုိ ေရာက္သြားပါက http://www.xn--fjdxq.com/ သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ထားသည္ ကုိ ေတြ႔ရွိရမည္။


xn--fjdxq ကုိ ဧရာ ဟု နည္းပညာအရ အသိအမွတ္ ျပဳထားျပန္သည္ ကုိလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဆာဗာ ထုိင္ထားသည့္ ဒုိမိန္းအမည္ စံနစ္ Domain Name System (DNS) အား မိခင္ ဘာသာ စကားသုံး အကၡရာမ်ား ျဖစ္ရန္ကုိမႈ ၂၀၁၀ ေစာင့္ဆုိင္းရန္ လုိေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Online Journal မွ တဆင့္ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခာင္းျဖစ္သည္။


zawtk...

0 comments:

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕