မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Friday, November 27, 2009

မာန္တက္ျခင္း (၁၆) ပါး

မာန္တက္ျခင္း (၁၆)ပါး ကို ညီမေလး လင္းလင္း ပုိ႕ေပးေသာ ေမး မွ တဆင့္ ျပန္လည္ မၽေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁) မာန္ - မာန္တက္ျခင္း။
(၂) အတိမာန္ - အလြန္မာန္တက္ျခင္း။
(၃) မာနာတိမာန္ - မာနထက္ အလြန္ မာန္တက္ျခင္း။
(၄) ဇာတိမာန္ - အမ်ဳိးကို စြဲ၍ မာန္တက္ျခင္း။
(၅) ေဂါတၱမာန္ - အႏြယ္ကို စြဲ၍ မာန္တက္ျခင္း။
(၆) အာေရာဂ်မာန္ - ေရာဂါမရွိသည္ကို မာန္တက္ျခင္း။
(၇) ေယာဗနမာန္ - အရြယ္ကိုစြဲ၍ မာန္တက္ျခင္း။
(၈) ဇီ၀ိတမာန္ - အသက္ရွည္သည္ကိုစြဲ၍ မာန္တက္ျခင္း။
(၉) လာဘမာန္ - လာဘ္ကို စြဲ၍ မာန္တက္ျခင္း။
(၁၀) သကၠာရမာန္ - ပူဇာသကၠာရကို စြဲ၍ မာန္တက္ျခင္း။
(၁၁) ဂရုဂါရ၀မာန္ - သူတစ္ပါးတို႔ အေလးအျမတ္ျပဳသည္ကို စြဲ၍ မာန္တက္ျခင္း။
(၁၂) ပုရကၡာမာန္ - ေရွ႕သြားအႀကီးျပဳရသည္ကို မာန္တက္ျခင္း။
(၁၃) ပရိ၀ါရမာန္ - အၿခံအရံမ်ားသည္ကို စြဲ၍ မာန္တက္ျခင္း။
(၁၄) ေဘာဂမာန္ - စည္းစိမ္ဥစၥာရွိသည္ကို စြဲ၍ မာန္တက္ျခင္း။
(၁၅) ၀ဏ(ဏ)မာန္ - အဆင္းလွသည္ကို စြဲ၍ မာန္တက္ျခင္း။
(၁၆) သုတမာန္ - အၾကားအျမင္မ်ားသည္ကို စြဲ၍ မာန္တက္ျခင္း။


zawtk...

0 comments:

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕