မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Wednesday, November 11, 2009

ကိုယ့္ဘ၀ ကိုယ္ဖန္တီးပါ

တစ္ခါတုန္းက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္စုႏွင္႔ ခရစ္ယာန္ ခင္ၾကီးတစ္ပါးတုိ႔ ဆံုၾကရာတြင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးနည္းၿဖင့္ ၾကီးပြားေအာင္ ၾကိဳးစားလာၾကသူေတြ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၿဖစ္ၾကသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သူတုိ႔အားလံုး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ၾကီးပြားလာၾကသူေတြခ်ည္း ၿဖစ္ၾကပါသည္ ဟု ထုတ္ေဖာ္ေၿပာၿပၾကသည္။

ဤတြင္ အိမ္ရွင္ၿဖစ္သူက-

"အခု ဒီလူေတြအားလံုးထဲမွာ ခင္ၾကီးက လြဲရင္ အားလံုး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ၾကီးပြားလာၾကသူေတြခ်ည္းပါပဲ"

ဟုေၿပာလိုက္သည္။ ထိုအခါ ခင္ၾကီးက-

"ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္ကေတာ့ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးနည္းနဲ႔ ေအာင္ၿမင္လာသူ မဟုတ္ပါဘူး"

ဟုၿပန္ေၿပာလိုက္ေလသည္။

တကယ္ေတာ့ ေလာကတြင္ သက္ရွိသက္မဲ့ အရာအားလံုးသည္ ဒုကၡ သုကၡႏွင့္ အခက္အခဲ အနည္းႏွင့္ အမ်ားကို ေက်ာ္လႊားကာ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္မွ အၿမင့္ဆံုးအဆင့္သို႔ အေႏွးႏွင့္ အၿမန္ တက္လာ ေရာက္လာရသူခ်ည္း ၿဖစ္သည္။

ဤအရာသည္ကား ေလာကနိယာမ တရားၾကီးပင္ၿဖစ္သည္။

လူသားသည္လည္း ထိုသေဘာအတိုင္းပင္။ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္မွ အၿမင့္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿခင္းၿဖစ္သည္။

လူသားသည္ ကေလးဘ၀၊ လူငယ္ဘ၀၊ လူၾကီးဘ၀၊ လူအိုဘ၀ ဟု တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တက္လွမ္းလာခဲ႔ရသည္။

ယင္းသို႔ အဆင့္ဆင့္ တက္လွမ္းလာရာတြင္ သဘာ၀က ေပးထားေသာ ရုပ္၀တၳဳမ်ားကို ပိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရင္းၿဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ေလာကတြင္ တန္ဖိုးရွိေသာ လူတစ္လံုး သူတစ္လံုး ၿဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးရသည္။

ဤသည္ပင္လွ်င္ လူသား၏ အဓိက ၿပႆနာ ၿဖစ္သည္၊ အဓိက လုပ္ငန္းၿဖစ္သည္။ လူသားသည္ ဤလုပ္ငန္းကို ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အၿမဲမၿပတ္ လုပ္ေနရသည္။

"လူတိုင္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ဟန္ခ်က္ညီၿပီး ၿပည့္စံု တည္ၿမဲတဲ့ အၿမင့္ဆံုး တုိးတက္မွဳကို ရဖို႔ပဲၿဖစ္တယ္"

ဟု ဂ်ာမန္ သိပၸံပညာရွင္ႏွင့္ သဘာ၀တၱပညာရွင္ၾကီး ဟြမ္းေဘာ (၁၇၆၉-၁၈၅၉) က ေၿပာခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လူမ်ားစုသည္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကိုမသိၾက၊ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ကိန္းေအာင္းေနေသာ အရည္အခ်င္းေတြ အမ်ားစုကိုသတိမၿပဳမိၾက။ လူနည္းစုကမူ ထိုအရည္အခ်င္းေတြကို သိေတာ့သိၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ မေဖာ္ထုတ္လိုၾက။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ေလာကတြင္ လူမ်ားစုၾကီးသည္ တိုးတက္ေအာင္ၿမင္မွဳ မရွိၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။

ကို္ယ္စြမ္းကိုယ္စကိုယံုပါ ဟုလူေတြကို တိုက္တြန္း၍ အလြန္လြယ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယံုေအာင္ လုပ္ဖို႔ က်ေတာ့ အလြန္ခက္သည္။ ဤအလုပ္က သူမ်ားေၿပာ၍မရ၊ သူမ်ားလုပ္ေပး၍ မၿဖစ္။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးနည္းၿဖင့္ ကိုယ္တုိင္လုပ္မွ ရသည္၊ ၿဖစ္သည္။

ကိုယ့္စြမ္းကိ္ုယ္စကို ရွာေဖြသိရွိၿခင္း သည္ လူ႔ဘ၀ တုိးတက္ေရး တြင္အေရးအၾကီးဆံုးေသာ ပထမဆံုး လုပ္ရပ္ၿဖစ္သည္။ "ၾကီးပြားတုိးတက္လိုသူသည္ ငါ့မွာ လာအရည္အခ်င္းေတြ ရွိသလဲ၊ ဘာကိုယ္စြမ္းကိုယ္စေတြ ရွိသလဲ" ဟု ကို္ယ့္ကို္ယ္ကို ရွာေဖြ ဆန္းစစ္ရသည္၊ စာရင္းေကာက္ရသည္။

လူတုိင္းတြင္ အစြမ္းအစေတြ၊ အရည္အခ်င္းေတြ ရွိၾကရာတြင္ နည္းပါးခ်င္ နည္းပါးပါမည္၊ မ်ားၿပားခ်င္ မ်ားၿပားမည္၊ ေသးငယ္ခ်င္လည္းေသးငယ္မည္၊ ၾကီးက်ယ္ခ်င္လဲ ၾကီးက်ယ္မည္။ နည္းပါး၍ ေသးငယ္ ေသာ္လည္း အေၾကာင္းမဟုတ္။ ၾကိဳးစားၿဖည့္ဆည္းလွ်င္ တုိးပြားလာနုိင္သည္၊ အမ်ားၾကိီး ၿဖစ္လာနိုင္သည္။

ဤသည္ပင္လွ်င္ ကြ်နု္ပ္တုိ႔၏ အဓိကအလုပ္ ၿဖစ္သည္။ လူသားသည္ ဤေလာကသို႔ ေရာက္လာသည္မွာ သဘာ၀က ေပးေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို တုိးပြားေအာင္ လုပ္ရန္ လာၿခင္းၿဖစ္သည္.

တကယ္ဆိုလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ပညာဆည္းပူးၿခင္းဆိုသည္မွာ မိမိကုိယ္မိမိ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် ၿဖည့္ဆည္းၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။

မိမိ၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို အစဥ္တစိုက္ ၾကိဳးစားေဖာ္ထုတ္နုိင္သူအတြက္ ေလာကတြင္ မၿဖစ္နုိင္ ဟူေသာ အရာ မရွိနုိုင္ပါေခ်။

ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကိုေဖာ္ထုတ္ၿခင္းႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ၾကီးပြားေရးတုိ႔သည္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ဒြန္တြဲေနသည္။ ကိုယ္စြမ္းကို္ယ္စကို ေဖာ္ထုတ္သူအဖို႔ ၾကိဳးစားမွဳတုိင္းသည္ တုိးတက္မွဳရွိသည္။ ဤနည္းၿဖင့္ သူ႔ကို္ယ္သူ ပို၍ပို၍ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားသည္။

သို႔ေသာ္ လူငယ္တစ္ေယာက္သည္ ဗီဇအားၿဖင့္ ဘယ္ေလာက္ေတာ္သည္၊ ဘယ္ေလာက္ အရည္အခ်င္းရွိသည္ ဟူေသာ အခ်က္မွာအဓိက မဟုတ္။ ထုိအရည္အခ်င္းသည္ ဘာမွမလုပ္ပဲပစ္ထားလွ်င္ ဘာမွ မၿဖစ္နုိင္။

ေရႊတြင္းမ်ားမွ ေရႊရရန္ ေၿမၾကီးေတြ အမ်ားၾကီးကို ၿဖိဳရသည္။ တူးရသည္။ လူေတြက ေခြ်းထြက္သံယို ပင္ပန္းခံ၍ အၾကာၾကီးတူးဆြ ရွာေဖြရသည္။ ထုိ႔အတူ လူတစ္ေယာက္၏ အတြင္းသႏာၱန္တြင္ ငုပ္ေန၊ ၿမဳပ္ေနသည့္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စႏွင့္ အရည္အေသြးကိုလည္း တကူးတက ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္မွသာလွ်င္ တုိးတက္ၾကီးပြားနုိင္သည္၊ ေအာင္ၿမင္နုိင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လူမ်ားစုသည္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို မေဖာ္ထုတ္ပဲ "လူ႔ဘ၀မွာ လုပ္တုိင္းၿဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ လူတိုင္း လူတုိင္း သူ႔ကံနဲ႔ သူ လာၾကသူေတြပါ" ဟူ၍ ေတြးတတ္ၾကတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းပါသည္။

သူတို႔က "လူ႔ဘ၀ဆုိတာ ၿဖစ္ခ်င္ရင္ သူ႔ဟာသူ ၿဖစ္လာမွာပါ" ဟု ခံယူၾကသည္။ သူတို႔ ခံယူသလို သူ႔ဟာသူသာ ၿဖစ္လာမည္ဆိုလွ်င္ ေလာကမွာ ပင္ပန္းခံၿပီး ဘာလုပ္ေနစရာ လိုေသးသနည္း။

တကယ္ေတာ့ ထုိအယူအဆသည္ ကိုယ့္ဘ၀ကို ကိုယ္သတ္ေသာ အယူအဆသာၿဖစ္သည္။ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ တံုးသူတုိ႔၏ အေတြးအၿမင္သာ ၿဖစ္သည္။

မွန္ပါသည္။ ေလာကတြင္ အခ်ဳိ႕လူမ်ားက ေရႊဇြန္းကိုက္၍ ေမြးလာၾကသလို၊ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက သစ္သားဇြန္းကုိက္၍ ေမြးလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သူမွ် တစ္ခ်က္လႊတ္ အာဏာရွင္ ကံၾကမၼာ၏ ရုပ္ေသးရုပ္မဟုတ္ၾကေခ်။ လူတစ္ေယာက္သည္ ဘယ္ေလာက္ပင္ ဆင္းရဲ ဆင္းရဲ၊ ဘယ္ေလာက္ပင္ ခ်ိဳ႕တဲ႔ ခ်ိဳ႕တဲ႔၊ သူတြင္ သူ႔ကံၾကမၼာကို သူဖန္တီးနိုင္ေသာ စြမ္းအားေတြရွိေနသည္။

မည္သူမဆို မွန္ကန္ေသာအားထုတ္လွ်င္ ကံၾကမၼာ၏ သားေကာင္မၿဖစ္ပဲ ကံၾကမၼာ၏ သခင္ၿဖစ္နုိင္သည္။

"လူတစ္ေယာက္သည္ ၿပင္ပအကူအညီ အားလံုး ကင္းရွင္းၿပီး ကိုယ့္ေၿခေထာက္ကိုယ္ရပ္နုိင္မွ သာလွ်င္ စြမ္းအားရွိသူ၊ ေအာင္ၿမင္သူဟူ၍ ကြ်န္ေတာ္ယူဆသည္" ဟု အေမရိကန္ ပညာရွင္ၾကီး အီမာဆင္ (၁၈၀၃-၁၈၈၂) က ဆုိခဲ့၏။

ထိုစကားသည္ အလြန္မွန္သည္။ ထိုစကားသည္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ပြဲခံနို္င္သူတို႔၏ ေအာင္ၿမင္ေရး လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်င္ပင္ၿဖစ္သည္။

လူတစ္ေယာက္သည္ မိမိ၏ ေမြးရာပါ စြမ္းရည္မ်ားကို္ သိၿမင္ကာ ေအာင္ၿမင္မွဳပန္းတိုင္သို႔ ခ်ီတက္လွ်င္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ယံုၾကည္မွဳ ရွိလာသည္။ အားနည္းၿခင္း၊ သူရဲေဘာေၾကာင္ၿခင္း၊ ထံုထုိင္းၿခင္းတုိ႔ကို ေမာင္းထုတ္လာနိုင္မည္။

သို႕ေသာ္လည္း ကို္ယ့္အားကိုယ္ကိုး ၾကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ၿခင္းသည္ လြယ္ကူေသာ အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္။ အပင္ပန္းခံရသည္၊ ဇြဲရွိရသည္၊ စြန္႔လႊတ္ရသည္။ လူ႔ဘ၀သည္ ရႊံ႕နွင့္တည္ေဆာက္ထားၿခင္းမဟုတ္၊ သံနွင့္တည္ေဆာက္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုလိုခ်င္ေသာ ပံုစံကို ရေအာင္ မွန္မွန္ထုယူရသည္၊ ၿပင္းၿပင္းထုယူရသည္။

ကြ်န္ုပ္တုိ႔အားလံုးပင္ အၿမင့္ဆံုးအဆင့္ကို ရလိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအဆင့္နွင့္ ထုိုက္တန္ေသာ တန္ဖိုး သို႕မဟုတ္ အရင္းအႏွီးကို ကြ်န္ုပ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ ေပးနိုင္ၾကပါသနည္း။ ထိုအဆင့္နွင့္ ထုိ္က္တန္ေသာ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ေဖာ္ထုတ္နုိင္ၾကပါသနည္း။ ဦးေနွာက္၊ နွလံုးသား၊ ေစတနာနွင့္ ကာယစြမ္းအားတို႔ကို မည္မွ်အထိ အသံံုးခ် နိိုင္ၾကပါသနည္း။

အေကာင္းဆံုး၊ အလွဆံုး ပန္းဥယာဥ္ၾကီးကို လိုခ်င္လွ်င္ ပထမဦးစြာ ပင္ပန္းခံ၍ ေပါင္းရွင္းရသည္၊ ေၿမဆြရသည္၊ စိုက္ပ်ိဳးရသည္၊ ေၿမေတာင္ေၿမွာက္ရသည္၊ ေရေလာင္းရသည္။

ေလာကတြင္ လူတုိင္းလူတိုင္း သူ႔အေၿခအေန၊ သူ႔အဆင့္အတန္း အလိုက္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ အနည္းနွင့္အမ်ား ရွိၾကသည္ခ်ည္းၿဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းသင္ပညာ ရွိၾကသည္။အခ်ိဳ႕မွာ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳပညာ ရွိၾကသည္။

လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ မိမိတုိ႕၏ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ အဆင့္အတန္းအေလ်ာက္ အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္၊ ရခ်င္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ထုိအလုပ္ကို ရနိုင္ေလာက္ေသာ အားထုတ္မွဳ၊ စြဲၿမဲမွဳ၊ စြန္႔လႊတ္မွဳမ်ိဳးကား လူတိုင္းတြင္မရွိၾက။

တစ္ခါတုန္းက ၿပင္သစ္နိုင္ငံတြင္ ေဘာလဇက္ အမည္ရွိ လူငယ္တစ္ေယာက္သည္ စာေရးဆရာ အလြန္ၿဖစ္ခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ဖခင္ကဖ်က္သည္။

"စာေရးဆရာလုပ္ရင္ မင္းဘုရင္ၿဖစ္ရင္ၿဖစ္၊ မၿဖစ္ရင္ သူေတာင္းစားၿဖစ္လိမ့္မယ္"

ဟု ဖခင္္ၿဖစ္သူက ဆိုသည္။ ထိုအခါ ေဘာလဇက္က အေလွ်ာ့မေပးဘဲ-

"ကြ်န္ေတာ္ဘုရင္ၿဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားမယ္"

ဟုၿပတ္ၿပတ္သားသား ၿပန္ေၿပာလို္က္သည္။

သို႔ၿဖင့္ မိဘမ်ားက သားၿဖစ္သူအား ဘယ္လိုမွ တား၍ မရေတာ့သည့္အဆံုး သူလုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ပါေစေတာ့ ဟူ၍ လႊတ္ေပး လိုက္ရေတာ့သည္။

ေဘာလဇက္သည္ စာေပေလာကသို႔ ေၿခစံုပစ္၀င္လိုက္ၿပီး ဆယ္နွစ္လံုးလံုး မအိပ္မေန ၾကိဳးစားသည္။ အငတ္ငတ္ အၿပတ္ၿပတ္ၿဖင့္ အလြန္ ဆင္းရဲ ဒုကၡ ေရာက္ရသည္။

သို႔ေသာ္ သူသည္ ေနာက္ကို ၿပန္မလွည့္၊ ေရွ႕ကိုသာ ဆက္သြားသည္။ သူ႔ဆံုးၿဖတ္ခ်က္အတုိင္း မဆုတ္မနစ္ အားစိုက္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ဤသည္မွာ သူသည္ သူၿဖစ္ခ်င္ေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ တန္ရာတန္ဖိုးကို ေပးၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။

သို႔ေၾကာင့္လည္း ေနာက္ဆံုးတစ္ေန႔တြင္ သူသည္ ကမာၻေက်ာ္စာေရးဆရာၾကီးအၿဖစ္ ကမာၻ႔ဂႏၳ၀င္တြင္ ေမာ္ကြန္းတင္ ခံခဲ႔ရေလသည္။

ယေန႔ ကမာၻေပၚတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး၊ နိုင္ငံေရးနွင့္ စာေပ မနုပညာစေသာ လုပ္ငန္းအသီးသီးတြင္ ထိပ္တန္း ေရာက္ေနသူမ်ားသည္ ေဘာလဇက္ကဲ့သို႔ေသာ လူစားမ်ိဳးေတြခ်ည္းပင္ၿဖစ္သည္။

သူတို႔သည္ သူတို႔လိုခ်င္ေသာ ပစၥည္းကို အလကားမယူၾက။ အလကားယူ၍ မရနိုင္သည္ကိုလည္း သူတို႔သိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တန္ရာတန္ဖိုးကုိ ေပး၍သာ ရယူၾကသည္။

ဤသေဘာတရားသည္ လူတိုင္းအတြက္ မွန္ကန္သည္။ ေအာင္ၿမင္မွဳကို ကုိယ္စြမ္းကိုယ္စၿဖင့္သာ ရနိုင္သည္။ ကိုယ့္အားကုိယ္ကိုး ၾကိဳးစားၿခင္းၿဖင့္သာ ရနိုင္သည္။

ေအာင္ၿမင္မွဳကို လက္ေဆာင္ေပး၍ မရ၊ အေမြေပး၍ မရ။ ကို္ယ္တုိင္လုပ္မွရသည္။ ေအာင္ၿမင္မွဳ၏ တန္ဖိုးသည္ ပင္ပန္းခံ၍ အစဥ္တစိုက္ ၾကိဳးစားလုပ္ကုိင္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ေလာကတြင္ မိမိဘာလုပ္ခ်င္သလဲ၊ ဘာၿဖစ္ခ်င္သလဲ၊ မိမိ၏ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းကို ထိုအရာ အတြက္သာ ၿမွဳပ္နွံ အသံုးခ်ပါ။ ဘယ္လို အခက္အခဲကိုမဆို ေက်ာ္ၿဖတ္၍ ေအာင္ပန္းဆြတ္နုိ္င္မည္သာတည္း။

zawtk...

0 comments:

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕