မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Sunday, December 13, 2009

ေလာကနီတိ ၄


 • တတ္လွစြာေသာ ေစာင္းသမားသည္ ေစာင္းႏွင့္ငါးရက္ ကင္းကြာမူ ေစာင္းတီးပ်က္တတ္၏။

 • တတ္လွစြာေသာ ေလးသမားသည္ ေလးႏွင့္ ခုႏွစ္ရက္ ကင္းကြာမူ ေလးျမားခ်ိန္သား ပ်က္တတ္၏။

 • အိမ္သူမယားေကာင္းသည္ လင္နွင့္ တစ္လကင္းကြာမူ အမူအက်င့္ေဖာက္ျပားတတ္၏။

 • တပည့္တို႕သည္ကား ဆရာႏွင့္ တစ္လခဲြမွ် ကင္းကြာမူ ပညာရည္ပ်က္တတ္၏။

 • A good harpist may lose skill after separation of five days from harp.

 • A good archer may lose skill after separation of seven days from bow.

 • A good wife may lose in the haviour after separation of one month from her husband.

 • Pupils may lose in qualification after separation of about half a month from teacher.

 • ကြၽဲသည္ ရြံ႕ညြန္၌သာ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

 • ဟသၤာသည္ ေရကန္၌သာ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

 • မိန္းမသည္ ေယာက်ာ္း၌သာ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

 • ရဟန္းသည္ တရား၌သာ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

 • Buffalo delights in mud.

 • Duck delights in pond.

 • Woman delights in man.

 • Priest delights in virtue. (Dhamma)

 • ထမင္းကုိ အစာေၾကမွ ခ်ီးမြမ္းရာ၏။

 • မယားကို အရြယ္လြန္မွ ခ်ီးမြမ္းရာ၏။

 • စစ္သည္ ရဲမက္ကို စစ္ေအာင္ၿပီးမွ ခ်ီးမြမ္းရာ၏။

 • ေကာက္ႏွံစပါးကို က်ီသို႕ေရာက္မွ ခ်ီးမြမ္းရာ၏။

 • One should praise meal after being digested.

 • One should praise wife after she is over age.

 • One should praise solider after winning battle.

 • One should praise paddy after being harvest and stored in ware-house.


zawtk...

0 comments:

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕