မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Thursday, December 17, 2009

ေလာကနီတိ ၁၂


 • ေတာင္တိုင္းတြင္ပတၲျမားမရိွ။

 • ဆင္တိုင္းတြင္ အျမဳေေတမရိွ။

 • ေတာတိုင္းတြင္ စႏၵကူးမရိွ။

 • အရပ္ဌာနတိုင္းတြင္လည္း ပညာရိွသုခမိန္မရိွ။ • There is no ruby in every mountain.

 • There is no pearl in every elephant.

 • There is no sandalwood in every forest.

 • There is no sage in every place. • ပညာလိုလားသူသည္ ပညာရွိပုဂိၢဳုလ္ထံအေရာက္သြားျပီး ပညာကိုၾကိုးစား၍ဆည္းပူး သင္ယူရာ၏။ • One who wants knowledge should get to the wise and learn seriously.
 • စည္သည္တီးမွ ျမည္သကဲ့သို့ ပညာရိွ သည္လည္း သူေမးလာေသာအခါမွသာ ေျဖျကားေျပာဆိုေလ့ ရိွ၏။

 • သူမိုက္သည္ကား သူတစ္ပါးေမးသည္ျဖစ္ေစ မေမးသည္ျဖစ္ေစ လြန္မင္းစြာ ေျပာေဟာ တတ္ေပသည္။ • As a drum emits sound when struck the learned responds only when asked.

 • Asked or not, the uneducated speaks too much.
 • ေပပုရပိုက္စာရြက္၌ ေရးထားအပ္ေသာ အတတ္ပညာကို ကိုယ့္အတတ္ပညာဟု မမွတ္ယူေကာင္း။

 • ထို့အတူသူတစ္ပါးလက္ဝယ္၌ ရိွေသာ ဥစၥာကိုလည္း ကိုယ့္ဥစၥာဟု မမွတ္ယူေကာင္း။ • Chronicled knowledge shall not be regraded as one's own.

 • Property in the hands of other shall not be regarded as one's own.
 • လိမၼာယဥ္ေက်းရိွမရိွကို ကိုယ္အမူအရာ နွုတ္အမူအရာအားျဖင့္ သိနိုင္၏။

 • ပညာရိွသည္မရိွသည္ကို ေျပာဆိုေသာစကားကို ေထာက္ခ်င့္၍ သိနိုင္၏။ • Being cultured or not can be known by behavior.

 • Being learned or not can be known by speech.

0 comments:

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕