မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Thursday, December 17, 2009

ေလာကနီတိ ၁၄

* ပ်င္းရိေသာသူ အတတ္ပညာမရႏိုင္။
* အတတ္ပညာ မရွိသူ ဥစၥာစီးပြားမရႏိုင္။
* ဥစၥာစီးပြားမရွိသူ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္း မရႏိုင္။
* အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းမရွိသူ ခ်မ္းသာ သုခမရႏိုင္။
* ခ်မ္းသာသုခမရွိသူ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ မရႏိုင္။
* ေကာင္းမႈကုသိုလ္မရွိသူသည္ နိဗၺာန္ကို အဘယ္မွာ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္အံ့နည္း။

*One who is lazy gains no knowledge.
*One who has no knowledge gains no wealth
*One who has no wealth has no good companion.
*One who has no good companion has no solace.
*One who has no solace cannot gain merit.
*How can one find the way to Nirvana without good deeds?

zawtk...

0 comments:

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕