မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Tuesday, December 15, 2009

ေလာကနီတိ ၈


 • မ်က္မာန္ေဒါသၾကီးသူကို ရန္တံု႕မျပန္ သည္းခံျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ရာ၏.

 • မေတာ္မမွန္အေကာက္ဥာဏ္္ သံုးတတ္ သူကို ေတာ္တည့္ေျဖာင့္မွန္စြာ က်င့္သံုး ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ရာ၏.

 • ေကာက္က်စ္၀န္ကို မေပးလိုေသာ သူကို ေပးကမ္း စြန္႕ၾကဲျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ရာ၏.

 • မဟုတ္မွန္ ေဖာက္ျပန္စြာ စကားဆိုတတ္သူကို ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ ေျဖာင့္မွန္စြာ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ရာ၏. • The violent can be overcome by forbearance.

 • The crooked can be overcome by being straight forward.

 • The miserly can be overcome by lavishing.

 • Those given to concoctions can be overcome by truth. • ေကြၽးေမြးေပးကမ္းျခင္းသည္ မယဥ္ပါးသူကို ယဥ္ပါးေစႏိုင္၏ ခပ္သိမ္းေသာ အက်ိဳးကိစၥကိုလည္း ၿပီးေစႏိုင္၏.

 • ေကြၽးေမြးေပးကမ္းျခင္း၊ ခ်စ္ဖြယ္စကားဆိုျခင္း သူတစ္ထူအေပၚသာလြန္ႏိုင္၏. အမ်ား၏ရိုေသေလးစားမႈကို လည္းရယူႏိုင္၏. • The unruly may be tamed by feeding and giving and all benefits gained.

 • And edge may be gained by sweet words and subservience of others may also be attained.


ဤေလာက၌-


 • ေပးကမ္းျခင္းသည္ အခ်စ္ေဆးျဖစ္၏. . အေဆြခင္ပြန္း အျခံအရံမ်ားေစ၏.

 • ႏွေျမာတြန္႕တို၀န္တိုျခင္းသည္ကား အမုန္းေဆးမည္၏. အျခံအရံမဲ့ အထီးက်န္ ဘ၀သို႕ ေရာက္ေစတတ္၏.


In this word-


 • Generosity is the potion of love. Can bring forth many to wait upon you.

 • Frugality is the potion of hate. Can leave you unattended. • zawtk...

0 comments:

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕