မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Wednesday, December 16, 2009

ေလာကနီတိ ၁၀

* မေကာင္းေသာ အရပ္။
* မေကာင္းေသာ မိတ္ေဆြ။
* မေကာင္းေသာ အမ်ိဳးအႏြယ္။
* မေကာင္းေသာ ေဆြမ်ိဳးခင္ပြန္း။
* မေကာင္းေသာ မယား။
* မေကာင္းေသာ ေက်းကြၽန္။
ဤ သူတို႕ကို ေ၀းစြာ စြန္႕ပစ္ရာ၏.

* A bad place ,
* A bad friend,
* A bad descendent,
* A bad relative,
* A bad wife,
* A bad servant,
All these should be abandoned.


အၾကင္အေပါင္းအေဖာ္သည္ -
* ေရာဂါေ၀ဒနာ က်ေရာက္စဲြကပ္ေသာ အခါ၌ လည္းေကာင္း ၊
* ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး ေဘးဒုကၡေရာက္ေသာ အခါ၌ လည္းေကာင္း ၊
* ဥစၥာစည္းစိမ္ ဆံုးရွံဳးပ်က္စီးေသာ အခါ၌ လည္းေကာင္း ၊
* ရန္သူဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ အခါ၌ လည္းေကာင္း ၊
* တရားရုံးမ်ား၌ အမႈကိုရင္ဆိုင္ရေသာ အခါ၌ လည္းေကာင္း ၊
* နာေရးကိစၥ စ်ာပနႏွင့္ၾကံဳရေသာ အခါ၌ လည္းေကာင္း ၊
မိမိႏွင့္အတူရပ္တည္ေပ၏. ထိုသူသည္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းမည္၏။

He who stands together-
* When disease strikes,
* When hunger strikes,
* When impoverished,
* When captured by enemy,
* When having to face the court,
* When there is death in the home,
Such a companion is a true friend.


* အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အက်ိဳးကို စြန္႕၍ ေဆာင္ရြက္ရာ၏။
* ျပည္ရြာတိုင္းက်ိဳး အမ်ိဳးသားအက်ိဳးအတြက္ကိုမူကား အရာရာကို စြန္႕၍ ေဆာင္ရြက္ရာ၏။

* For the good of all, an individual's interest should be overlooked.
* For the good of the nation and the people all other interests should be overlooked.


* မိမိအတြက္ အက်ိဳးမျပဳသည့္ အရပ္ေဒသကို ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။
* သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ အရပ္ေဒသကို ရွာၾကံရာ၏။
* ေနရာသစ္၌ အက်ိဳးျဖစ္မျဖစ္ တြက္စစ္ေသခ်ာ မေလ့လာ မစူးစမ္းဘဲေနရာေဟာင္းကို မစြန္႕ခြာရာ။

* One should avoid a place which brings no benefit.
* One should seek a place of benefit.
* One should not abandon the old place recklessly without knowing the condition of the new.


* မိတ္ေဆြစစ္ ခင္ပြန္းေကာင္းသည္ အရင္းမွာ အဖ်ားတိုင္ေအာင္ ခ်ိဳေသာ ၾကံ၏သေဘာႏွင့္ တူ၏။
* မိတ္ေဆြ အတုအေယာင္သည္ကား အရင္းပိုင္းသာခ်ိဳ၍ အဖ်ားေရာက္ေသာ္ ရသာေပ့ါပ်က္ အခ်ိဳရည္မထြက္ေသာ ၾကံ၏ သေဘာႏွင့္တူ၏။

* A good friend is like a sugar-cane which is sweet from stem to top.
* A bogus friend is like a sugar-cane that is sweet only at the stem but loses its taste at the top.

zawtk...

0 comments:

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕