မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Saturday, December 12, 2009

ေလာကနီတိ ၂


 • သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏ ဥစၥာသည္ နည္းပင္နည္းျငားေသာ္လည္း တြင္းမွရေသာ ေရခ်ိဳကဲ့သို႕ သူတစ္ပါးတို႕ ေသာက္သံုးမွီခိုရ၏ ။

 • မသူေတာ္တို႕ ဥစၥာသည္ကား မ်ားပင္မ်ားျငားေသာ္လည္း သမုဒၵရာ ေရကဲ့သို႕ ေသာက္၊ သံုး မွီခိုရာမရႏိုင္.။

 • Little as the wealth of the virtuous may be, it can be used as good water from a well.

 • But much as the wealth of the nonvirtuous can be not useful as water from the ocean.

 • ျမစ္တို႕သည္ ေရကို မေသာက္ကုန္။

 • သစ္ပင္တို႕သည္ အသီးကို မစားကုန္။

 • သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏ ဥစၥာသည္လည္း သူတစ္ပါးတုိ႕၏ အက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္၏။

 • Rivers do not drink water.

 • Trees do not eat fruit.

 • The wealth of the virtuous is for the benefit of others.

 • မေတာင့္တအပ္သည္ကို မေတာင့္တရာ။

 • မၾကံစည္အပ္သည္ကို မၾကံစည္ရာ။

 • တရားသျဖင့္သာလွ်င္ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္ရာ၏။

 • အခ်ိန္ကို အခ်ည္းႏွီးအလဟသာ မကုန္ဆံုးေစရာ။

 • Crave not for what should not.

 • Think not for what should not.

 • Think well in just way.

 • Do not pass away the time in futility.


zawtk...

0 comments:

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕