မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Thursday, December 17, 2009

ေလာကနီတိ ၁၅

* အႀကီးအမွဴးလူၾကီးမိဘတို႕၏ နာယကဂုဏ္ (၆) ပါးသည္ကား. . . . .
(က) သည္းခံျခင္း
(ခ) ႏိုးၾကားျခင္း
(ဂ) ထၾကြလံု႕လရွိျခင္း
(ဃ) ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားတတ္ျခင္း
(င) သနားၾကင္နာျခင္း
(စ) အေျမာ္အျမင္ၾကီးျခင္း . . . . . တို႕ေပတည္း။

* Patience
* Alertness
* Tenacity
* Reasoning
* Compassion
* Farsightedness are the parental and leadership virtues.


* စကားကို ဗေလာင္းဗလဲမေျပာမဆိုရာ။
* ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ တည္ၾကည္စြာလွ်င္ တသမတ္တည္း ေျပာဆိုရာ၏။
* မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႕သည္ လည္းေကာင္း ေျဖာင့္မွန္စြာလွ်င္ တသမတ္တည္းသာ စကားဆိုၾကကုန္၏။
*ဤသေဘာတရားသည္ကား ေရွးေရွးသူေတာ္ေကာင္းတို႕၏ လမ္းစဥ္ လမ္းေဟာင္း အက်င့္ေကာင္းေပတည္း။

* Do not speak words in changing moods.
* Say truly in straight and consistent way.
* Kings, monks or the virtuous speak truly and consistently.
* This is the old traditional way of noble practice followed by ancient sages.

zawtk...

0 comments:

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕