မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Thursday, December 17, 2009

ေလာကနီတိ ၁၃


 • ဆူးကို အဘယ္သူခြၽန္ ၍ ထက္သနည္း၊

 • သမင္မ်က္လံုးကို အဘယ္သူ မ်က္စဥ္းခတ္္၍ၾကည္လင္သနည္း၊

 • ရႊံညြန္ ၌ေပါက္ေသာ ၾကာပန္းကို အဘယ္သူ ရနံ႕ထည့္၍ ထံုေမႊးသနည္း။

 • သူ႕သဘာ၀အေလ်ာက္သာျဖစ္ၾကကုန္၏။ • အမ်ိဳးေကာင္းသားအမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႕မည္သည္သူတစ္ထူးအကူမရ မူလည္္း

 • မိမိဘာသာၾကိဳးအားထုတ္ရာ၏။

 • Who sharpens the thorne to be pointed?Who put eyedrops the deer's

 • eye to be shiny? Who put scent in the lily growing in mud to

 • be fragrant?

 • Those may happen by nature.

 • The good descendents should themselves try without help.

 • က်ီးတို႕ ၏ အလယ္၌ ေရာေႏွာျခင္းျဖင့္ ဟသာၤမင္းအတြက္ မတင့္တယ္။

 • ႏြားအုပ္အတြင္း ေရာေႏွာေန ျခင္းျဖင့္ ျခေသၤ့မင္းအတြက္ မတင့္တယ္။

 • ျမည္းအုပ္အတြင္ ေရာေႏွာေနျခင္းျဖင့္ သိေႏၵာျမင္းအတြက္ မတင့္တယ္။

 • သူမိုက္တို႕ အလယ္၍ ေရာေႏွာေနျခင္းျဖင့္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္း အတြက္ မတင့္တယ္။

 • A hamsa is out of place among crows.

 • A lion is out of place among cattle.

 • A horse is out of place among donkeys.

 • A learned man is out of place among the bad.

 • အရသာပ်က္ေၾကာင္းတရားေလးပါ။ တို႕သည္ကား-

 • ထံုးမပါေသာကြမ္း။

 • ဆားမပါေသာဟင္း၊

 • ဥစၥာပစၥည္းမရွိဘဲ ၀တ္စားတန္ဆာ ပလႊားေမာ္ၾကြား ၀တ္ဆင္ျခင္း၊

 • ပညာမတတ္ဘဲ ပ်ိဳ႕၊ ကဗ်ာ ၊ လကၤာ ဖြဲဆိုျခင္းတို႕ ေပတည္း။

 • What causes unsavouriness are:-

 • A betel-quid without lime.

 • Curry without salt.

 • Dressing up flauntingly without wealth.

 • Composing verse without education.

 • အၾကီးအမႈး လူၾကီးမိဘ တို႕၏ နာယက ဂုဏ္ေျခာက္ပါးသည္ကား-

 • က) သည္းခံျခင္း၊

 • ခ) နိဳးၾကားျခင္း၊

 • ဂ) ထၾကြလံုလရွိျခင္း၊

 • ဃ) ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားတတ္ျခင္း၊

 • င) သနားၾကင္နာျခင္း၊

 • စ) အေျမာ္အျမင္ၾကီးျခင္း တို႕ေပတည္း။

 • Patience,

 • aLertness,

 • tenacity,

 • reasoning,

 • compassion,

 • farsightedness are the parental and leadership virtues.


0 comments:

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕